EN
RO

 

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

 

Evenimente

24 Ianuarie 2012

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a găzduit la 24 ianuarie 2012 lucrările Conferinţei ştiinţifice „Unirea Principatelor Române din 1859: context istoric şi semnificaţii actuale". În şedinţa de deschidere a conferinţei au avut alocuţiuni de salut dl. Gheorghe Negru, preşedintele interimar al Asociaţiei Istoricilor, dl. Ion Negrei, vicepreşedintele Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, dl. Gheorghe Postică, viceministru al Culturii al Republicii Moldova, excelenţa sa dl. Marius Lazurcă, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Moldova; dl. Gheorghe Cojocaru, dr. conf. univ, director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept, dl. Constantin Tănase, redactor-şef al ziarului „Timpul de dimineaţă"; dl. Nicolae Dabija, redactor-şef al săptămânalului „Literatura şi Arta", preşedinte al Forului Democrat al Românilor din Moldova.Comunicările prezentate la conferinţă au trezit un viu interes în rândul publicului, care a împlut până la refuz Sala Albastră a muzeului. Un moment important în cadrul lucrărilor conferinţei l-a reprezentat lansarea cărţii: Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, Ioan Pelivan - părinte al mişcării naţionale din Basarabia, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2011, 402 p. Participanţii la conferinţă au primit ca donaţie de la organizatori un set de reviste Destin Românesc, 2011, nr. 3, 4 şi Magazin Istoric, 2011, februarie-decembrie.

Programul Conferinţei poate fi găsit aici.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

18 Ianuarie 2012

La 18 ianuarie 2012, la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, s-a desfăşurat Simpozionul Ştiinţific „Arhitectul Robert Kurtz - 100 ani de la naştere", organizat de dna Ludmila Năstase, şef al Casei memoriale „A.V. Şciusev". La simpozion au participat arhitecţii N. Zaporojan, T. Nesterov, acad. G. Bosenco. În comunicările prezentate au fost dezvăluite file inedite din viaţa şi activitatea arhitectului Robert Kurtz, a fost abordată tematica creaţiei sale, aportul său la dezvoltarea urbanismului în Republica Moldova.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

21 Octombrie 2011

În zilele de 20-21 octombrie 2011, la sediul muzeului s-a desfăşurat Sesiunea ştiinţifică anuală, ajunsă la cea de XXI-a ediţie. În şedinţa de deschidere a sesiunii au avut alocuţiuni Eugen Sava, director general al muzeului; Igor Şarov, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova; Silviu Tabac, director adjunct al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Sesiunea s-a realizat în două secţiuni - Arheologie şi Istorie Medievală; Istorie şi Muzeologie. La manifestare au participat şi au prezentat comunicări muzeografi, cercetători profesori universitari din Republica Moldova (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Universitatea de Stat a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă", Universitatea Liberă Internaţională), din România, Bulgaria, Grecia, Germania şi Rusia. Textele comunicărilor urmează a fi publicate în revista muzeului Tyragetia.

  

În cadrul sesiunii a fost lansată revista muzeului Tyragetia, 2011, nr.1 şi nr.2
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

20 Octombrie 2011

Joi, 20 octombrie 2011, în cadrul sesiunii ştiinţifice a muzeului a fost lansată revista Tyragetia, vol. V [XX], nr. 1 şi nr. 2, 2011. Privită în ansamblul ei, revista reprezintă o reală contribuţie la cunoaşterea unor aspecte importante legate de istorie, arheologie, muzeologie, protejarea patrimoniului cultural. Articolele, studiile din ambele numere sunt semnate de cercetători şi muzeografi de recunoscută valoare, de înaltă competenţă din republică şi de peste hotare.  Cititorului i se oferă posibilitatea să facă cunoştinţă cu materialele unor autori străini: Jan Bouzek, Jerzy Haltas, Tatiana Samoilova, Bernard Moiner, Bogdan Bucur, Yuri  Piatnitsky şi alţii.

Toate materialele sunt însoţite de rezumate în limba engleză, rusă sau română.

Prin articolele şi studiile cuprinse între copertele acestor două numere sunt prezentate rezultatele unor investigaţii arheologice, sunt puse în discuţie probleme  actuale de istorie, sunt prezentate tendinţele de evoluţie ale unor fenomene istorice; mai multe articole  informează despre unele aspecte ale vieţii culturale şi economice ale epocii moderne, interpretează rezultatele investigaţiilor de arhivă, pun în evidenţă necesitatea dezvoltării instituţiei muzeale, fixează importante aspecte teoretice de muzeologie.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

8 Octombrie 2011

În perioada 6-9 octombrie,  la Chişinău a avut loc cea de-a patra ediţie a Simpozionului „NANO-2011", organizată de Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu" al AŞM, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Uniunea Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Moldova, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Humboldt Club Moldova.

Obiectivele simpozionului: întrunirea experţilor din cadrul unor instituţii şi organizaţii din diverse ţări ale lumii, care colaborează activ în direcţia schimbului de experienţă, promovării de idei şi forme de cooperare noi, examinării posibilităţilor de a atrage tinerii cercetători în colaborarea ştiinţifică cu Germania şi cu alte ţări din străinătate.

La eveniment au luat parte savanţi cu renume şi profesori universitari din 19 ţări ale lumii (Austria, Belorusia, Cehia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, Rusia, Republica Moldova, SUA, Turcia, Ucraina  şi Ungaria). Pe parcursul celor patru zile de lucru a simpozionului au avut loc secţiuni poster şi mese rotunde, care au deschis posibilităţi largi pentru iniţierea de noi colaborări în diverse domenii de cercetare.  

Pe 8 octombrie 2011, la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei s-au desfăşurat două sesiuni poster ale simpozionului: secţiunea 5 - „Cooperarea în domeniul învăţământului" şi secţiunea 6 - „Cooperarea în domeniul ştiinţelor sociale, juridice, economice şi filosofice", moderate de prof. Miklós Kengyel şi de dr. hab. Eugen Sava. În cadrul celor două secţiuni au fost susţinute următoarele comunicări:

Miklós Kengyel. Die Rolle der Andrássy Deutschsprachige Universität (Budapest) in der Donauregion;

Prof. Dr. Speranta Stanescu. Deutsch in Rumanischen Schulen heute;

Pavel Donec. Kulturelle Matrix und Bildungssystem;

Margirita Balmaceda. A Marie Curie Professorial-level IIF Grant-perfect
next step in Humboldt alumni development;

Dumitru Todoroi. Conscience Society. Stage development;

Olga Kyselova. Experience Of Permanent Partnership Of Intercollegiate Medical Engineering College With Research Institutions;

Svetlana Sidorenko. Cooperation between the State Medical and Pharmaceutical University "N. Testemitanu" Moldova and DAAD;

Tatiana Nikitina. Modern trends in the institutional investing in Russia and Germany;

Ana Pascaru. Nanotechnoscence in the knowledge society;

Ion Guceac. Constitutional support of the scientific creativity;

Gheorghe Avornic. Juridical expertise - trends, novel aspects and perspectives;

Tatiana Ilarionova.  Scientific community - virtual unions aimed to collaboration;

Sergey Volchenkov. Russian business-mentality: evolution from the state of 90-th to the modern one.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

15 Septembrie 2011

În perioada 15-16 septembrie 2011 s-au desfăşurat lucrările celui de-al XII-lea Simpozion de Numismatică, organizat de Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române din Bucureşti şi Societatea Numismatică din Republica Moldova.

În cadrul lucrărilor Simpozionului cercetători din România, Ucraina, Polonia, Rusia şi Republica Moldova au prezentat comunicări ştiinţifice din domeniul numismaticii şi altor ştiinţe auxiliare ale istoriei, oferind date inedite referitoare la: noile descoperiri numismatice, rezultatele obţinute în datarea şi tipologia unor emisiuni, cataloagele de specialitate etc.


Programul Simpozionului poate fi găsit aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

25 August 2011

Conferinţa a pus în valoare conceptul ştiinţific al expoziţiei „Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare" (organizată la Chişinău în perioada 27 august - 10 septembrie), abordând principalele probleme istorice, artistice şi de conservare a steagului. În cadrul conferinţei au fost prezentate următoarele comunicări:

1) dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu (Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti) - Zbuciumata istorie a „descoperirii" stindardului liturgic al lui Ştefan cel Mare de la mănăstirea Zografu (Muntele Athos);

2) dr. hab. Pavel Parasca (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău) - Sfântul Gheorghe - ocrotitor al oastei Ţării Moldovei;

3) dr. Petre Guran (Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu" din Chişinău) - De la stindard la icoană: introducere în rugăciunea lui Ştefan cel Mare;

4) acad. Andrei Eşanu, Valentina Eşanu (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al A.Ş.M., Chişinău) - Spada lui Ştefan cel Mare - simbol al puterii domneşti;

5) Cornel Constantin Ilie (Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti) - 1917-1919: recuperarea şi repatrierea stindardului liturgic al lui Ştefan cel Mare de la Muntele Athos;

6) dr. Silviu Tabac (Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ş.M., Chişinău) - Problema interpretării steagului dăruit de Ştefan cel Mare Mănăstirii Zografu în istoriografia românească;

7) dr. Oana Ilie, Alexandra Mărăşoiu (Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti) - Anul 43 al domniei lui Ştefan cel Mare - anul în care a fost desăvârşit stindardul liturgic de la Zografu (12 aprilie 1499 - 11 aprilie 1500).


Organizatori: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din România, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a României şi Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu".
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

18 Mai 2011

Ziua Internaţională a Muzeelor a fost sărbătorită şi în acest an de Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei printr-o suită de manifestări, care s-au desfăşurat în intervalul orar 10.00 - 18.00. Tema Zilei a fost, de astă dată, "Muzeele şi Memoria" (conform hotărârii ICOM).

Manifestările au început cu felicitarea muzeografilor, decernarea diplomelor de merit, prezentarea ghidului „Muzeele Republicii Moldova" editat de Comitetul Naţional ICOM Moldova şi donarea unui set de obiecte arheologice unicate, descoperite în împrejurimile Orheiului de către o persoană privată, în patrimoniul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.    A urmat apoi inaugurarea expoziţiei O cartografie a moşiilor de altădată.

În expoziţia permanentă au fost evidenţiate obiectele cu legende, în cinemateca „Clio" au fost derulate filme istorice, iar în spaţiile de creaţie s-au desfăşurat atelierele „Obiectul arheologic - o enigmă" şi „Origami".

Sărbătoarea a continuat în curtea muzeului cu un recital de fanfară susţinut de Orchestra Militară Mixtă şi cu exerciţii demonstrative aplicativ-militare susţinute de Batalionul de gardă şi Batalionul cu destinaţie specială, urmate de un spectacol de muzică şi dans  prezentat de studioul muzical-coral „Lia-ciocârlia", Clubul de dans sportiv şi modern „Dacia Dans" şi Art Studioul „Kwantis". Tot în curte a funcţionat şi o expoziţie cu vânzare de ceramică decorativă de autor în stil Cucuteni-Tripolie.

 

Parteneri: Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Centrul Republican pentru Copii şi tineret ARTICO, Clubul de dans sportiv şi modern Dacia Dans, Art Studio „Kwantis"

Parteneri media: Kiss FM, Publica TV, Noroc TV, Panonimedia, allmoldovaallfun
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

17 Mai 2011

Cu prilejul împlinirii a 195 de ani de la crearea Comisiei pentru ridicarea topografică a Basarabiei, sub conducerea colonelului S.I. Kornilovici (1816), Sectorul Istorie Modernă din cadrul MNAIM a organizat la 17 mai 2011 Conferinţa ştiinţifică „Proprietatea funciară în Basarabia: tradiţie, organizare şi reglementare".

În cadrul conferinţei au fost abordate probleme ce ţin de topografie, cadastru şi relaţii funciare (instituţii, legislaţie, personalităţi, moşii si moşieri) în teritoriul dintre Prut si Nistru în perioada cuprinsă între secolul al XVII-lea - prima jumătate a secolului al XX-lea. Au participat cercetători tineri şi consacraţi din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Universităţii Sf. Chiril şi Metodiu din Sofia (Bulgaria), Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.

   

Programul şi rezumatele comunicărilor pot fi găsite aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

14 Mai 2011

 
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a participat pentru a şasea oară la programul cultural european„Noaptea Muzeelor", fiind deschis pentru public în noaptea de 14 spre 15 mai de la ora 18.00 până la 02.00. Accesul a fost gratuit.

Tema evenimentului a fost Memoria Obiectelor - Memoria Urbei.

Detalii>>

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Web-design, programming & development - Supersite SRL
menu