EN
RO

 

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

 

Evenimente

7 Februarie 2013


La 7 februarie 2013 în incinta Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a fost lansat volumul Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Materialele conferinţei internaţionale, Chişinău, 26-28 aprilie 2012, apărut în Seria Istorii şi Documente Necunoscute, Culegere de Studii, C 3, Chişinău, Editura Pontos, tiraj 200 de exemplare, coordonatorul ediţiei Sergiu Musteaţă. Este o carte de 352 pagini, format mare, la care au contribuit cercetători din Republica Moldova, România, Ucraina, Grecia, Rusia,

Mesajul acestui volum, care este primul apărut în 2012, în legătură cu manifestările prilejuite de comemorarea a 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, este unul clar, care pune în lumina adevărului istoric, consecinţele anului 1812, adică impactul politicilor expansioniste ale Imperiului Rus asupra Principatelor Române, în general, şi asupra Basarabiei, în special.

Întrucât anul 1812 e situat în centrul întregii problematici a istoriei controversate a Basarabiei, mai exact a istoriei politice a acestei provincii româneşti (fără de care celelalte date istorice asupra Basarabiei capătă cu totul alte valenţe), cei care au luat cuvântul conf. dr. Vlad Mischevca (IISD), conf. dr. Sergiu Musteaţă (UPS „Ion Creangă"), conf. dr. Maria Danilov (MNAIM), conf. dr. Valentin Arapu (USM), au făcut referinţă anume la importanţa contribuţiilor ştiinţifice adunate în volum raportate la anul 1812.

Este un volum util pentru toţi cei interesaţi de această problemă spinoasă a istoriei naţionale, precum cea a ruperii din Principatul Moldovei a teritoriului dintre Prut şi Nistru. Mai mult, volumul este o sinteză cuprinzătoare asupra unui şir de fenomene şi fapte care s-au produs în acest spaţiu timp de două secole (1812-2012) şi oferă cititorului un răspuns adecvat la întrebarea: care a fost parcursul Basarabiei şi soarta ei în legătură cu acest eveniment (anul 1812)?
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

1 Februarie 2013


Conferinţa internaţională Pe când Suedia era guvernată din Moldova a avut loc în Sala Albastră a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei în zilele 1-2 februarie 2013. Conferinţa a fost consacrată aniversării a 300-a de la calabalâcul de la Varniţa şi aflării regelui Suediei Carol XII la Bender şi Varniţa în perioada 1709-1713.

La conferinţă au prezentat comunicări oameni de ştiinţă de la instituţii academice, universităţi, muzee din ţară şi străinătate: Suedia, Ucraina, Turcia. Tematica comunicărilor a fost axată pe probleme de istorie a sec. XVII - XVIII şi relaţiile politice ale Suediei cu Rusia şi Imperiul Otoman, rolul lui Carol XII, regele suedez în aceste relaţii; calabalâcul de la Varniţa şi aflarea regelui suedez la Bender şi Varniţa în anii 1709-1713; problema necesităţii valorificării muzeografice a segmentului de istorie comună moldo-suedeză etc.

Lucrările conferinţei au fost moderate de doi cercetători - dr. Erik Norberg, secretar al Academiei Regale de Litere şi Antichităţi a Suediei şi profesor Ion Eremia, Universitatea de Stat din Moldova.


Comunicările prezentate au trezit interes şi discuţii. Menţionăm în mod deosebit, comunicările Carlopolis - oraş suedez pe malurile Nistrului, autor dr. Asa Karlsson, redactor şef al Dicţionarului Biografic al Suediei, Relaţiile economice ale Suediei cu Imperiul Otoman în anii 1709-1714, prezentată de profesorul Lars Magnusson, Universitatea Uppsala, Suedia, Expediţiile orientale, autor dr. Karin Adahl, Turcia, Regele Carol XII la Bender şi Varniţa - memorie şi istorie, propusă de dr.hab. Elena Ploşniţă, Republica Moldova.

Materialele conferinţei urmează a fi publicate într-un volum aparte, lansarea căruia este preconizată pentru 30 noiembrie 2013, ziua morţii lui Carol XII, la Stockholm.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

1 Februarie 2013

 
La 1 februarie 2013 în Sala Albastră a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc lansarea proiectului Pe când Suedia era guvernată din Moldova. Este un proiect internaţional născut în mediul ştiinţific suedez şi are drept scop păstrarea memoriei istorice, promovarea patrimoniului istorico-cultural ce reflectă un segment comun de istorie moldo-suedeză-turcă şi este legat de numele regelui suedez Carol XII; aprofundarea relaţiilor de colaborare între cercetătorii suedezi, turci şi moldoveni. Proiectul are mai multe componente - conferinţă ştiinţifică la Chişinău, Istanbul, Stockholm, expoziţie tematică la Chişinău, vizitarea locurilor istorice de la Bender(Tighina) şi Varniţa legate de numele regelui suedez Carol XII.

Proiectul este susţinut de mai multe instituţii suedeze, printre care: Foundations of the Swedish Armoury, King Gustav VI Adolf's Fund for Swedish Culture, Riksbankens Rubileumsfond, The Royal Swedish Patriotic Society, Åke Wiberg Foundation, Swedish Institute.

Organizatorii principali ai evenimentului la Chişinău sunt Ambasada Suediei la Chişinău, Tezaurul Regal de la Stockholm, Ambasada Moldovei în Suedia, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei

Din Comitetul organizatoric al manifestării fac parte dr. Per Sandin, curator la Tezaurul Regal din Stockholm, Greger Widgren, fost ambasador, Peder Törnvall, Ex director al Agenţiei Suedeze de Management, Christian Kamill, şef protocol al Primăriei Stockholm, Bjorn Kavalkov-Halvarsson, şef adjunct al Misiunii Ambasadei Suediei în Moldova, Emil Druc, ambasadorul Republicii Moldova în Suedia şi alţii


La eveniment au participat oameni de ştiinţă din ţară şi de peste hotare, reprezentanţii misiunilor diplomatice, membri ai Guvernului şi Parlamentului ţării, autorităţile locale, mass-media. Manifestarea a fost deschisă de E. Sava, director general al Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, au urmat alocuţiunile a trei ambasadori - Ingrid Tersman, ambasadorul Suediei în Republica Moldova, Mehmet Salim Kartal, ambasadorul Turciei în Republica Moldova, Serghei Pirojkov, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova. În cadrul lansării proiectului au apreciat evenimentul reprezentanţii Guvernului Republicii Moldova, cercetători ştiinţifici, muzeologi din ţară şi de peste hotare.
 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

11 Decembrie 2012

 
Marţi - 11 decembrie, la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, a avut loc lansarea volumului - PRESA ŞI CENZURA ÎN BASARABIA. DOCUMENTAR (secolul al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea), Pontos, Chişinău, 2012, 212 p. (autor Maria Danilov). Cartea a apărut în seria Istorii şi documente inedite, Monografii 5.

La manifestare, ca invitaţi speciali, alături de coordonatorul seriei conf. dr. Sergiu Musteaţă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă", au participat domnul academician Andrei Eşanu, istoricii Gheorghe Negru, Ion Negrei, Silvia Grossu, Ion Ţurcanu, Ion Buga, Elena Postică, Vlad Mischevca, Alina Felea, Vasile Malaneţchi, Igor Cereteu, scriitorul Vladimir Beşleaga ş.a.

A asistat un numeros public, format din muzeografi, profesori, studenţi ai Universităţii de Stat din Moldova şi Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău.

 
Academicianul Andrei Eşanu, a reiterat în intervenţia sa necesitatea unor studii aprofundate în problemele ce ţin de investigarea unui secol „întunecat", precum este cel al Basarabiei în perioada ţaristă (1812-1918). Au luat cuvântul apoi istoricii Ion Ţurcanu şi Gheorghe Negru. Cel dintâi a ţinut să sublinieze că, instituţia muzeală, în anii din urmă a obţinut rezultate apreciabile în elaborarea unei serii de lucrări utile cercetărilor istorice - cataloagele de colecţie, iar lucrarea doamnei Maria Danilov se înscrie perfect în aria unor preocupări de valorificare a patrimoniului istoric şi cultural, deopotrivă. La fel, conf. dr. Silvia Grossu, a stăruit să pună în evidenţă faptul, precum că volumul - Presa si cenzura - va fi util în procesul de studii pentru studenţii la facultăţile de profil universitar, la capitolul „istoria presei basarabene din perioada ţaristă".

 
Volumul cuprinde analiza unor surse importante (colecţia Arhivei Naţionale a Republicii Moldova) ce reflectă nemijlocit activitatea instituţiilor de cenzura concentrată în fondul Guvernatorului civil din Basarabia şi cel al Şefului de jandarmi din Chişinău: corespondenţă „strict secretă" dintre funcţionarii administraţiei locale de diferite nivele: guvernatorul civil al Basarabiei, şeful Jandarmeriei guberniale, procurorul oraşului Chişinău, ispravnici de judeţe. Iar în etapa finală - cu structurile centrale din Sankt Petersburg (Departamentul Principal pentru Problemele Presei şi Cenzurii). Rezultatele cercetărilor sunt importante nu doar pentru a evidenţia anumite etape semnificative in apariţia si consolidarea presei basarabene, a sistemului instituţionalizat de cenzură din Imperiul Rus, care asigura un control riguros în zonele de frontieră, precum era Basarabia, ci pentru a elucida fenomenul cenzurii imperiale şi impactul acestuia asupra presei de limbă română în special. Studiul este însoţit de anexe/ reproduceri documentare, bibliografie, indice de titluri, de nume, rezumat în limbile rusă şi engleză.

Autorul volumului, Maria Danilov a ţinut sa mulţumească public domnului Sergiu Musteaţă, coordonatorul seriei Istorii şi documente inedite, care a sprijinit in efortul depus pentru ca lucrarea să vadă lumina tiparului.

Volumul este disponibil în variantă electronică aici.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

5 Noiembrie 2012

Luni, 5 noiembrie 2012, la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, în sala de  istorie medievală,  a avut loc ceremonia de prezentare a spadei domnitorului Ştefan cel Mare, primită recent în dar de premierul Vlad Filat de la prim-ministrul Republicii Turcia Recep Tayyip Erdoğan.

Prezentarea spadei, expusă într-o vitrină în mijlocul sălii de istorie medievală, s-a desfăşurat în prezenţa prim-ministrului Republicii Moldova Vlad Filat.

Replica spadei lui Ştefan cel Mare a fost donată de Guvernul Republicii Moldova Muzeului de Istorie şi Etnografie din Soroca, pentru Cetatea Soroca. Până în anul 2014 ea va fi expusă la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, după care va fi predată Cetăţii Soroca.

La eveniment au luat parte peste 100 de persoane - oficialităţi, deputaţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic, reprezentanţi ai clerului, oameni de cultură, cercetători, cadre didactice, ziarişti, studenţi.

Manifestarea a fost moderată de dr. Ion Varta, directorul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova. În cadrul acesteia au luat cuvântul: prim-ministrul Republicii Moldova Vlad Filat; directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie din Soroca Nicolae Bulat; Turgay Serik, directorul general al liceelor teoretice „Orizont"; dr. Elena Postică, director-adjunct la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.

A urmat ceremonia de transmitere a replicii spadei de către premierul Vlad Filat directorului Muzeului de Istorie şi Etnografie din Soroca şi plasarea acesteia în vitrina din sala MNAIM pentru expunere.


La finalul ceremoniei, un sobor de preoţi, în frunte cu Mitropolitul Vladimir, a interpretat cântecul „Când a fost să moară Ştefan".

Prin acest eveniment cultural s-a celebrat un remarcabil om de stat şi comandant de oşti. Faptele sale au constituit întotdeauna un etalon şi un termen de comparaţie pentru urmaşii lui.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

1 Noiembrie 2012

 
La 1 noiembrie 2012 la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc lansarea cărţii "Românii, Basarabia şi Transnistria", semnată de Ioan şi Luiza Popa (Bucureşti, 2012).

Volumul, aflat la a doua ediţie, revăzută şi completată, conţine un  bogat material documentar-istoric provenind din surse şi arhive româneşti, dar şi ruso-sovietice, ucrainene, moldoveneşti, germane, britanice, americane sau finlandeze, prin care autorii reuşesc - pe parcursul a 459 de pagini - să aducă în faţa cititorului, într-o manieră echilibrată, riguros ştiinţifică, nepartizană, informaţii relevante despre personaje, fapte şi evenimente care au marcat prezenţa milenară a românilor de dincolo de Nistru, în strânsă conexiune cu cea a altor populaţii cu care au venit în contact şi, desigur, cu masa compactă a neamului românesc din spaţiul pruto-nistrean şi din dreapta Prutului.

 
La lansare au participat istorici, publicişti, muzeografi şi pedagogi, printre care îi menţionăm pe dl. Ion Negrei (în calitate de moderator), acad. Nicolae Dabija, acad. Sergiu Chircă, prof. univ. Ion Buga, conf. univ. Vasile Şoimaru ş.a., care au venit în discursurile rostite cu aprecieri în ceea ce priveşte ţinuta şi conţinutul lucrării, precum şi cu îndemnuri de a traduce lucrarea în limbi de circulaţie internaţională, pentru o mai largă distribuţie a adevărului istoric privind Transnistria.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

12 Octombrie 2012

În perioada de 11-12 octombrie 2012 a avut loc sesiunea ştiinţifică a muzeului, ediţia a XXII-a. În cadrul şedinţei de deschidere a manifestării au avut alocuţiuni cunoscuţi oameni de ştiinţă şi cultură. A fost lansată revista ştiinţifică a muzeului Tyragetia, 2012, nr.1 şi nr.2. Revista poate fi procurată în magazinul muzeului. Academicianul Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare a înmânat directorului general al muzeului dr. hab. Eugen Sava, certificatul de acreditare ştiinţifică prin care se certifică că Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei este acreditat în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la profilul Muzeologie şi valorificarea patrimoniului istorico-cultural, cu aprecierea performanţei bine, recunoscut ca organizaţie competitivă pe plan internaţional (categoria B).

După şedinţa de deschidere a manifestării a urmat şedinţa plenară. Lucrările s-au desfăşurat în două secţiuni: Arheologie, Istorie Antică şi Medievală; Muzeologie, Istorie Modernă şi Contemporană. La sesiunea muzeului au participat cercetători şi muzeografi de la diverse instituţii academice, universităţi, muzee. Au fost prezentate 70 de comunicări axate pe diverse probleme de muzeologie, istorie, arheologie, protejarea şi valorificarea patrimoniului istorico-cultural.


Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

5 Octombrie 2012

 
Pe 5 octombrie 2012, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei în colaborare cu Academia de Arte din Sankt Petersburg, Fondul SVERCHKARTINA „Veaceslav Cebotari", a organizat cea de a 2-a ediţie a Simpozionului Naţional (cu participare internaţională) „Integrarea nobilimii din Basarabia în viaţa social-politică, economică şi culturală a Imperiului Rus", consacrat memoriei lui Alexandru Matei Cotruţă (1827-1905).

Ideea organizării unui asemenea simpozion aparţine maestrului în arta Veaceslav Cebotari (n. 1959 în s. Mincenii de Jos, raionul Rezina, baştina lui Alexandru Cotruţă), autor al unei serii de lucrări de sculptură monumentală înalt apreciate în Federaţia Rusă (Sankt Petersburg), autorul portretului şi a medaliei comemorative la 180 de ani de la naşterea nobilului Alexandru Cotruţă.      

În cadrul dezbaterilor au participat profesori universitari, cercetători ştiinţifici, muzeografi, oameni de cultură cu preocupări din varii domenii ştiinţifice: istorie, sociologie, muzeografie etc. La eveniment a participat şi prof. Dr. Veaceslav Afanasev, originar din s. Mincenii de Jos, r-nul Rezina, care, evocând personalitatea pământeanului său Alexandru Matei Cotruţă a pus în evidenţă eforturile echipei de cercetători de la MNAIM, care în urma unor investigaţii arheologice curente, au reuşit să identifice locul bisericii şi cavoul familiei Cotruţă, distruse de autorităţile sovietice în anii '60 ai secolului trecut (XX).

Comunicările, majoritatea inedite, cuprind rezultatele cercetărilor din arhive, muzee şi biblioteci privind două direcţii prioritare în cercetare:

· Nobilimea basarabeana în contextul vieţii social-politice şi culturale ale Imperiului Rus (1812-1918).
· Alexandru Cotruţa - personalitatea marcanta în viaţa social-politică şi culturală a Basarabiei (a doua jumătate a sec. XIX- înc. sec. XX).

Lucrările prezentate la Simpozion vor fi publicate într-o culegere aniversară dedicată memoriei lui Alexandru Cotruţă.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

7 Septembrie 2012

În perioada 5-9 septembrie 2012 la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei s-au desfăşurat lucrările celui de-al XIII-lea Simpozion de Numismatică organizat în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" al Academiei Române din Bucureşti şi Societatea Numismatică din Republica Moldova. La eveniment au participat cercetători numismaţi şi colecţionari din Republica Moldova, România şi Ucraina. Au fost prezentate peste 30 de comunicări ştiinţifice, în cadrul cărora au fost discutate subiecte generale de numismatica, precum şi legate de valorificarea materialului numismatic descoperit pe teritoriul Republicii Moldova şi al ţărilor de origine a participanţilor.


Mai multe informaţii despre Simpozion pot fi găsite în comunicatul de presă al AŞM. Lista completă a participanţilor, programul, precum şi rezumatele comunicărilor prezentate în cadrul Simpozionului pot fi găsite aici.

Sponsor principal al Simpozionului a fost BC Victoriabank S.A.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

10 August 2012

Simpozionul ştiinţific „Arhitectul Valentin Voiţehovski - file din creaţie", desfăşurat la 10 august 2012 în cadrul MNAIM, alături de expoziţia omonimă, a fost organizat cu ocazia comemorării a 35 de ani de la trecerea în nefiinţă a arhitectului V. Voiţehovski şi este un omagiu adânc adus acestei personalităţi, ce a contribuit mult la reconstrucţia Chişinăului postbelic şi la edificarea multor oraşe ale republicii.

La simpozion au fost prezente circa 30 de persoane din diferite instituţii de stat: Academia de Ştiinţe a Moldovei, „Urban Proiect", Muzeul Oraşului, Biblioteca Naţională a RM, Arhiva Naţională a RM ş.a.

Lucrările simpozionului au fost moderate de dna Ludmila Năstase, şef Casa memorială „A. V. Şciusev", şi dna Tamara Nesterov, arhitect, doctor în studiul artelor. Programul a inclus următoarele comunicări:

         „În memoriam" (Grigore Bosenco)
          „Creaţia arhitectului Valentin Voiţehovski" (Tamara Nesterov)
         „Unele aspecte privind activitatea arhitectului V. Voiţehovski" (Veaceslav Regep)
         „Arhitectul V. Voiţehovski şi studenţii" (Mariana Şlapac)
         „Amintindu-ne de V. Voiţehovski" (Aurel Marinciuc)
         „Crâmpe din biografia tatălui meu" (Nina Grosul-Voiţehovski)

Materialele prezentate au trezit un interes deosebit pentru cei prezenţi în deosebi prin faptul, că la capitolul - Arhitectura perioadei sovietice sunt prezente încă multe pete albe, privitoare la activitatea arhitecţilor ce au contribuit prin munca lor la reconstrucţia Chişinăului postbelic. În ceea ce priveşte creaţia arhitectului V. Voiţehovski, există încă multe proiecte neidentificate, referitoare la construcţia multor lăcaşe de cult în Basarabia şi a edificiilor, construite într-un şir de oraşe ale României - Bucureşti, Piteşti, Braşov.

Materialele simpozionului vor fi publicate într-o broşură aparte.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Web-design, programming & development - Supersite SRL
menu