EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.).

Recipientul de configurație evident asimetrică, este modelat manual din pastă de lut de calitate, având suprafța netedă de culoare brună cu pete cenușii. Corpul vasului, este prevăzut cu o proeminență accentuată și un gât tronconic cu deschiderea mai largă spre gură. Vasul are o toartă și este ornamentat cu trei perechi de aplicații reliefate, amplasate simetric. Înățimea vasului este de 15,5 cm, diametrul gurii de 11,4 cm, diamentul corpului de 15 cm și diametrul bazei de 7,5 cm. Asemenea vase în literatura arheologică sunt cunoscute sub denumirea de vase „askos", termenul respectiv, fiind de proveniență din limba greacă veche, desemnând unul din recipientele primitive de epocă - burduful din piele de animal.

În timpurile preistorice, la unele popoare, burduful era transpus în ceramică, în aceste cazuri fiind păstate trăsăturile de bază ale vasului arhaic din piele, căpătând o formă bombată proeminentă cu toartă și fund plat. Din aspectul original al burdufului s-a păstrat gura asimetrică corespunzătoare gâtului animalului, și uneori trei sau patru piciorușe, corespunzătoare apendicelor pielii jupuite de pe picioarele animalului. Aceste vase au pierdut caracterul zoomorf original, înscriindu-se drept o formă nouă în inventarul ceramicii neo-eneolitice. Primele vase de acest tip sunt atestate în Grecia, în neoliticul timpuriu (cca 5000-4500 a. Chr.) având forma unor cupe sau căni. În culturile neo-eneolitice carpato-balcanice se întâlnește tipul de askos egeean de formă scundă sau înaltă, cu sau fără piciorușe și cu toartă. Mai rar, acestea sunt prevăzute cu două guri (una de umplere și alta de golire) sau sunt descentrate și prevăzute cu guri de formă ciudată. În spațiul dintre Carpați și Nipru se cunosc doar forme înalte de askos simplu, fără elemente zoomorfe. Vasele de tip askos sunt prezente în diverse culturi preistorice, cu precădere în Europa de Sud-Est și Anatolia.

Fiind descoperite de multe ori în asociere cu inventar de cult, vasele askos ar putea fi un indicator important al utilizării în practici ritualice religioase. Alături de cele zoomorfe, antropomorfe și vasele de tip rhyton (recipient aproximativ conic din care, în cadrul unor ceremonii erau băute sau se turnate fluide), askosurile au fost încadrate în categoria vaselor cu destinație de cult, fiind legate de libații (act ritual care consta în gustarea și apoi vărsarea unei cupe de vin, lapte etc. ca omagiu adus divinității).

Tur Virtual


Expoziții

„Muzeul Național de Istorie a Moldovei la 40 de ani. O istorie ilustrată”

22 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024

Expoziția aniversară propune publicului o cronică a celor mai memorabile evenimente și activități din istoria de 40 de ani a Muzeului Național de Istorie a Moldovei.

Actul de înființare a muzeului poartă data de 21 decembrie 1983, zi în care este emis ordinul Ministerului Culturii nr. 561 privind înființarea Muzeului de Stat de Istorie al RSSM. În anul 1991, prin hotărâre de guvern, muzeului i se atribuie denumirea de Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

Amplasat într-o monumentală clădire din inima Chișinăului, cu 12 săli de expunere și o dioramă, cu o suprafață totală de 5700 metri pătrați, având la începuturi un personal constituit din câțiva muzeografi profesioniști și doar câteva mii de piese de patrimoniu, într-un timp relativ scurt, ca urmare a multiplelor modificări de ordin conceptual, structural și organizațional, dar și grație contribuției decisive a colectivului instituției, Muzeul Național de Istorie a Moldovei a reușit să se transforme dintr-o instituție de aplicare a științei oficiale într-un veritabil centru de studiere și promovare a istoriei naționale, păstrător și ocrotitor al unui valoros patrimoniu istorico-cultural.

Actualmente, Muzeul Național de Istorie a Moldovei deține un patrimoniu care numără peste 345 000 de piese de o reală valoare istorică, documentară și artistică. Cele mai semnificative colecții muzeale au fost valorificate în cadrul a numeroase manifestări cultural-științifice și expoziții tematice, organizate în țară și peste hotare, simpozioane și conferințe științifice, articole și însemnări publicistice în presa periodică, emisiuni radiofonice și televizate, organizate de către lucrătorii muzeului.

Proiectele muzeografice, realizate pe parcursul celor 40 de ani de existență, au vizat, deopotrivă, activitatea de completare și diversificare a patrimoniului muzeal, activitatea expozițională, precum și activitatea de cercetare științifică și editorială.

În anul 1987 este inaugurată prima expoziție muzeală temporară, iar din 1991 începe să funcționeze prima expoziție permanentă „Pagini de istorie multimilenară" cuprinzând perioada istorică din cele mai vechi timpuri până în anul 1940. Modernizată ulterior - atât conceptual, cât și din punct de vedere al conținutului și al modului de prezentare -, completată în permanență cu noi piese, dotată cu mijloace audiovizuale moderne, expoziția permanentă a muzeului reunește astăzi cele mai valoroase piese de patrimoniu, oferind publicului o imagine de ansamblu a evoluției în timp a istoriei și civilizației în acest spațiu, evocând evenimente și personalități neordinare care ne-au marcat destinul.

Începând cu anul 1992, cele mai importante rezultate ale investigațiilor științifice din domeniul istoriei, arheologiei și muzeologiei sunt publicate anual în revista muzeului Tyragetia. În paralel cu revista, se editează cataloage de colecții, broșuri, monografii, culegeri de studii și articole. În colaborare cu alte instituții de profil din țară și de peste hotare, muzeul a realizat nenumărate proiecte cultural-științifice, axate pe cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural-istoric. Sunt performanțe strălucite care vin să-i confirme statutul de autoritate incontestabilă în domeniul cercetării științifice, statutul de adevărat templu al istoriei și culturii naționale.

Expoziția aniversară „Muzeul Național de Istorie a Moldovei la 40 de ani. O istorie ilustrată" oferă publicului informații prețioase privind istoricul creării muzeului, activitatea științifică și editorială, valorificarea expozițională a patrimoniului muzeal, activitățile cultural-educative, relațiile de colaborare cu instituții științifice și culturale din țară și de peste hotare.

Un compartiment aparte al expoziției include publicațiile muzeului și ale personalului științific, pliantele și afișele unor expoziții tematice, materialele promoționale editate în scopul promovării imaginii muzeului și a activităților organizate în cadrul instituției.

Momentul aniversar este unul plin de satisfacție și de împlinire pentru colectivul muzeului - muzeografi, cercetători, restauratori - pentru toți cei care au fost și rămân mereu în slujba zeiței Clio, care, prin profesionalism și dăruire, făuresc istoria acestei prestigioase instituții de cultură și știință.


 
Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC