EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Noutăţi

Conferinţa ştiinţifică anuală ISTORIE. ARHEOLOGIE. MUZEOLOGIE, ediţia a XXIX-a

17-18 octombrie 2019

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei organizează la 17-18 octombrie 2019 Conferinţa ştiinţifică anuală ISTORIE. ARHEOLOGIE. MUZEOLOGIE, ediţia a XXIX-a.

Conferinţa se adresează muzeografilor, cercetătorilor ştiinţifici, cadrelor didactice din învăţământul universitar, masteranzilor şi doctoranzilor, studenţilor, tuturor celor interesaţi de istorie, arheologie şi muzeologie.

Propunerile vor fi trimise muzeului în format electronic(MS Word, Times New Roman, 12p./1,5r) pe adresa: rackayskaine@yahoo.com; azanoci@gmail.com şi trebuie să cuprindă titlul, rezumatul(300-500 cuvinte) şi cuvintele cheie(5-7).

Conferinţa se va desfăşura pe secţiuni, iar prezentarea nu trebuie să depăşească 20 de minute.

Data limită pentru trimiterea rezumatelor este 01 septembrie 2019.

Decizia de acceptare sau nu a intervenţiei va fi anunţată prin e-mail până la 25 septembrie 2017. Rezumatele urmează a fi publicate.

Cheltuielile de transport, masă şi cazare revin fiecărui participant, informaţii privind programul de desfăşurare a Conferinţei şi posibilităţile de cazare urmând a fi puse la dispoziţia participanţilor în timp util.

Propuneri tematice:

Apariţia şi dezvoltarea paleoliticului în Europa
Procese culturale în neo-eneoliticul european
Probleme ale epocii bronzului în spaţiul euroasiatic
Epoca fierului timpuriu în sud-estul Europei
Comunităţile culturale ale lumii geto-scito-sarmatice şi antichitatea
Procese istorico-culturale în epoca fierului tardiv şi în evul mediu
Abordări metodologice noi şi cercetări intersdisciplinare în arheologie

Spaţiul pruto-nistrean sub dominaţia Hoardei de Aur
Moldova istorică în epoca medievală

Basarabia în secolul naţiunilor.
Regimul totalitar comunist în RSSM: cercetare şi valorificare(comemorarea celor 70 de ani de la deportările din 5-6 iulie 1949)

Patrimoniu şi patrimonializare
Probleme de conservare şi restaurare a bunurilor culturale
Proiecte de educaţie muzeală
Marketing şi management muzeal

Comitetul ştiinţific:
Dr.hab. E. Sava, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Prof.univ. V. Tomuleţ, Universitatea de Stat din Moldova
Dr. A. Zanoci, Universitatea de Stat din Moldova
Dr. I. Tentiuc, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Dr. L. Zabolotnaia, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Dr. hab. E. Ploşniţa, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

Comitetul de organizare:
Dr. A. Boldureanu, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
L. Marinescu, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
A. Griţco, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
A. Povestca, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
M. Sîrbu, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

Pentru informaţii şi corespondenţă:
Elena Ploşniţa, rackayskaine@yahoo.com
Aurel Zanoci, azanoci@gmail.com


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu