EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

ÎNSCRIE-TE LA PROIECTELE DE EDUCAŢIE ŞI DIVERTISMENT!

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei propune un program educaţional cu genericul "Altfel de şcoală la muzeu", adresat elevilor şi studenţilor. Obiectivul principal al programului este învăţarea în şi prin muzeu, în contextul valorificării patrimoniului cultural-istoric.

Participarea la proiectele educaţionale ale muzeului este pe bază de programare. Înscrierile se pot face de luni până joi, între orele 10.00 - 17.00, la tel. 022240426 sau adresa de e-mail (muzeuldeistorie@gmail.com). Pentru detalii: Secţia Relaţii cu Publicul, tel. 022240426.

Structura programului "Altfel de şcoală la muzeu"

Ciclu de lecţii muzeale / vizite interactive
Vizita interactivă se desfăşoară într-una din sălile expoziţiei permanente „Istorie şi civilizaţie" şi presupune o abordare interdisciplinară şi interactivă a subiectului ales. Temele sunt tratate diferenţiat, în funcţie de vârstă şi nivelul de cunoştinţe al publicului tânăr.

Temele vizitelor active:
-          Strămoşii noştri - istoria noastră
-          Civilizaţia daco-romană la Răsărit de Carpaţi. Columna lui Traian
-          Constituirea şi consolidarea statului medieval moldovenesc
-          Şcoala, tiparul şi gândirea ştiinţifică în evul mediu
-          Basarabia în cadrul Imperiului Rus, 1812-1917
-          Marea Unire şi procesul de integrare a Basarabiei în România Mare
-          Cultura şi învăţământul în perioada interbelică
-          Represiunile și deportările staliniste
Ciclul poate cuprinde şi alte teme, care se stabilesc de comun acord cu profesorul.

Ateliere
  •   
    Atelierul de arheologie experimentală cu tema "Obiectul arheologic - o enigmă" este o incursiune prin epocile de mult apuse, publicul tânăr fiind invitat să descopere tainele vieţii comunităţilor umane preistorice. Programul este alcătuit dintr-o parte teoretică (vizită ghidată în expoziţia de istorie veche şi antică şi vizionarea unui film documentar ce reconstituie o aşezare umană de acum şase mii de ani) şi una aplicativă în atelier (familiarizarea cu obiectul arheologic propriu-zis şi oferirea posibilităţii de a-l utiliza, modelarea unor vase preistorice după piese originale). Atelierul este dotat cu unelte de muncă şi ceramică preistorică, cu material ilustrativ, cu aparate electronice şi de proiecţie, cu o filmotecă care reconstituie evoluţia societăţii umane. Coord.: Mârzac Galina.
  • Atelierul „Tainele ceramicii preistorice" este un spaţiu ce reînvie meşteşugul ceramicii strămoşilor noştri. Prin intermediul proiecţiilor audio-vizuale şi al prezentărilor de obiecte originale din patrimoniul muzeal, precum şi prin activităţi practice de modelaj în lut se vor descoperi rosturile practice, dar şi virtuţile artistice ale vasului de ceramică recuperat din săpături arheologice. În cadrul atelierului se organizează şi un concurs al celui mai iscusit „meşter olar preistoric". Coord.: Mârzac Galina.
  • Atelier de hârtie manuală. Programul face o incursiune în istoria hârtiei, dezvăluind importanţa acesteia şi impactul pe care l-a avut asupra omenirii. În cadrul atelierului elevii / studenţii se familiarizează cu procedeul de realizare a hârtiei manuale, de legătorie şi de imprimare a ei prin diverse metode; află care este diferenţa dintre hârtia manuală şi cea industrială, folosită în zilele noastre. Atelierul cuprinde şi o aplicaţie practică, prin care participanţii se transformă în mici fabricanţi de hârtie manuală. Coord.: Mârzac Galina.
  • Atelierul „Istoria şi arta scrisului" îşi propune să îi introducă pe elevi / studenţi în lumea scrisului şi a suporturilor de scris, a tiparului şi a cărţii. Cu ajutorul instrumentelor istorice de scris (bucăţele de lemn sau os, pană, creion, toc cu peniţă, stilou, călimară etc.) participanţii la atelier vor scrie, pe plăcuţe de lut, pe hârtie manuală (realizată la atelierul muzeal) şi pe hârtie industrială, diferite texte şi acte vechi. Coord. Teleuca Ina.
  • Atelierul „Mânuţe magice" cuprinde o vizită activă în expoziţia muzeală şi activităţi practice în tehnica origami. Copii vor afla o poveste despre obiectele din muzeu şi vor lucra în atelier pe tema prezentată. În cadrul atelierului participanţii învăţa tehnica plierii hârtiei şi modelează diverse obiecte care au fost văzute în expoziţie. Grupul ţintă pentru acest program îl reprezintă elevii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 14 ani. Coord. Zaremba Tatiana.
Proiectul „Un film la muzeu"
.


Reprezintă un program săptămânal de cinematecă, pentru toate categoriile de public. Proiectul promovează filmul istoric şi documentar, ca mijloc de cunoaştere a istoriei, de cunoaştere interculturală. Cinemateca CLIO a muzeului asigură săptămânal proiecţii de film istoric şi documentar, precum şi programe tematice (dezbateri, comentarii, întâlniri cu cineaşti şi istorici).

Arhiva cinematecii înglobează peste 40 de filme, între care:

Film-reconstituire

  
1. Gumelniţa. Bucşani  (reconstituie evoluţia societăţii umane în perioada preistorică) - 45 min.
2. Magia Cucuteni (reconstituie marea civilizaţie eneolitică din Sud-Estul Europei, civilizaţia Cucuteni-Tripolie, mil. V-IV î.e.n.) -  25 min.
3. Cultura Cucuteni Tripolie (prezintă ceramica cucuteniană - moştenire excepţională a civilizaţii eneolitice sedentare de agricultori) - 20 min.

Film documentar

Imperii

4. Bizanţ - Imperiu pierdut (în engleză, cu subtitrare în română) - 47 min

Domnitori

5. Voievodul. Măria sa Ştefan cel Mare şi Sfânt - 26 min.
6. Constantin Brâncoveanu - 27 min.
7. Mihai Viteazul, dimensiunea europeană a unui erou - 29 min.

Mănăstiri

8. Mănăstirea Putna - 50 min.
9. Mănăstirea Neamţ -  25 min.
10. Destinaţia Moldova. Mănăstirea Căpriana, Mănăstirea Hâncu - 15 min.

Oraşe vechi

11. Orheiul Vechi - 29 min.

Revoluţii şi războaie 

12. Arme cu tărie, suflet românesc (aspecte militare ale Revoluţiei de la 1848) - 31 min.
13. Filmele Independenţei (mărturii documentare despre Războiul de Independenţă de la 1877- 1878) - 52 min.
14. Oşteanul de la 1877 (Războiul de Independenţă de la 1877-1878) -  7 min.
15. Pe aici nu se trece! (începutul Primului  Război Mondial) - 24 min.
16. Ordin de luptă împotriva uitării (veterani de război rememorează luptele din eroicul an 1917) - 27 min.
17. Răstignirea României (pierderile teritoriale suferite de România în anul 1940) - 28 min.
18. Omenie în vremuri de restrişte (sprijinul acordat de România refugiaţilor polonezi în al II-lea Război Mondial) -  26 min.
19. Lagărul (lagăre de concentrare din timpul celui de-al II Război Mondial) - 26 min.

Marea unire de la 1918

20. Basarabia (mişcarea naţională din anii 1917-1918) - 48 min.
21. Marea Unire (Alba Iulia, 1 decembrie 1918) - 38 min.

Crimele comunismului

22. Golgota  Basarabiei (crimele comunismului în Basarabia) - 62 min.
23. Memorialul durerii (crimele comunismului în România) - 15 min.

Istoria tricolorului

24. Tricolorul din inimi - 20 min.

Patrimoniu cultural

25. Cartea religioasă medievală. Din colecţia Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei - 30 min.
26. Chişinăul de odinioară în imagini (sec. XIX - începutul sec. XX, în baza colecţiei de cărţi poştale a muzeului) - 30 min.
27. Chişinău - o capitală europeană (promovarea potenţialului investiţional, turistic şi cultural al capitalei) - 20 min.
28. Alexandru Plămădeală şi Şcoala de Arte Frumoase din Basarabia (sf. sec. XIX - anii 40 ai sec. XX) - 17 min.

Cultură generală

29. Cristofor Columb. O călătorie uitată (în rusă) - 47min.
30. Vladimir Vîsoţkii şi Marina Vladi (în rusă) - 51min
31. Nefertiti, regina Egiptului (în engleză, cu subtitrare în română) - 01.20 min

Film istoric

32. Burebista - 136 min.
33. Columna (Dacii în timpul lui Decebal) - 130 min.
34. Ştefan cel Mare - 128 min.
35. Cristofor Columb. Istoria descoperirilor geografice (în rusă) - 115 min.
   


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu