add to favorites
print
mail to
EN
RO
Noutăţi
Evenimente
Publicaţii

Colecţia de arheologie
Cuprinde 22292 de piese fond de bază, care provin din săpături arheologice, descoperiri întâmplătoare şi achiziţii, donaţii şi transferuri, şi care sunt reprezentative pentru Paleolitic, Neolitic, Epoca bronzului, Epoca fierului, Epoca romană,  Perioada prefeudală şi medievală...

Colecţia de istorie


Cuprinde obiecte cu valoare istorică şi memorială, integrate cronologic între secolele XIX şi XX, care au rolul de a recompune ambianţa secolelor apuse, de a reconstitui în cadrul expoziţiilor atmosfera în care au trăit şi creat unele personalităţi culturale, istorice şi politice moldovene....
Colecţia de istorie
Colecţia de arme şi armuri
Muzeul deţine piese originale de armament din secolele XVI-XX de factură occidentală, orientală şi rusească (predominante). Colecţia reuneşte toate tipurile de arme albe şi de foc – ofensive, de apărare individuală, de aruncare la distanţă, de vânătoare....

Colecţia numismatică


Colecţia se constituie din: Monede, diverse atât din punct de vedere al perioadei de emitere, cât şi al ţărilor emitente. În patrimoniu există monede antice – greceşti, geto-dacice şi romane; medievale – emisiuni locale şi străine...
Colecţia numismatică
Colecţia de fotografii
Colecţia, care însumează 15 941 de piese, se constituie din:Fotografii (originale şi fotocopii), executate în ateliere din Moldova, România, Rusia şi alte ţări ale Europei în perioada 1860 - 2010...

Săli de expoziţie

 
Sala Roşie Sala de Bronz Sala Albastră
Sala Roşie Sala de Bronz Sala Albastră

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific. Expoziţia permanentă a muzeului este proiectată şi realizată de un grup de specialişti care au ales o prezentare pe baza unei tematici riguros ştiinţifice, conform criteriului cronologico-tematic, pe epoci istorice, susţinută de forţa evocatoare a exponatelor, a mărturiilor originale reprezentative din patrimoniul istoric şi arheologic muzeal. Spaţiul destinat expoziţiei are o suprafaţă de 1700 m.p. şi este folosit optim, respectând toate exigenţele de conservare şi securitate a patrimoniului muzeal.   Expoziţia ilustrează istoria Moldovei din cele mai vechi timpuri până în prezent, în ansamblul şi coerenţa sa, prin exponate originale şi reprezentative ce pun în evidenţă o prezentare obiectivă a dezvoltării economice, culturale, politice şi sociale a societăţii omeneşti din această arie geografică în diverse epoci istorice. Prin piese istorico-documentare şi istorico-artistice, expoziţia pune în valoare originalitatea şi particularităţile poporului moldovenesc în decursul devenirii sale istorice. Publicul este introdus în atmosfera de epocă cu ajutorul unor exponate edificatoare, prin reconstituirea, cu mijloace specifice muzeologiei, a diferitor ambienturi sociale, a mediului economico-social, cultural, caracteristic pentru diferite categorii sociale şi etape de dezvoltare a societăţii.Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
  
     Închis acum  
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară – zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.


 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2016 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Web-design, programming & development - Supersite SRL
 
menu