Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
EN
RONoutăţi

Evenimente

Publicaţii

  Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii :: Revista „Tyragetia"

Tyragetia, nr. XIV

Chişinău, 2005

I. Arheologie

• Nicolae Chetraru, Ilie Borziac, Paleoliticul superior din grota Duruitoarea Veche
• Ilie Borziac, Oleg Leviţki, Noi materiale paleolitice de la aşezarea Trinca - Izvorul lui Luca
• Sergiu Covalenco, Analiza comparativă a monumentelor paleolitice superioare Raşcov Vll şi VIIl
• Sergiu Bodean, Două colecţii cucuteniene din fondurile MNIM
• Eugen Uşurelu, Noi contribuţii cu privire la apariţia în spaþiul carpato-dunărean a formelor metalice caracteristice bronzului târziu
• Octavian Munteanu, Tipologia şi particularităţile complexelor Poieneşti-Lucaşeuca la Orheiul Vechi
• Alexandru Levinschi, Consideraţii asupra începuturilor de locuire a geţilor în silvostepa Moldovei
• Natalia Mateevici, Rolul amforelor greceşti în comerţul greco-barbar din spaţiul Bugo-Carpatic în sec. Vl - începutul sec. II a. Chr.
• Anatol Povestea, O monedã romană descoperită în comuna Ciuteşti (Nisporeni)
• Andrei Bolocan, Tezaurul de siliquae de la Taraclia (Ceadâr-Lunga)
• Serghei Kurceatov, Vlad Vornic, Un mormânt cu amforă romană din necropola de la Petreşti (Ungheni)
• Ion Tentiuc, Aspecte istoriografice privind ritul şi ritualul funerar medieval timpuriu din spaţiul pruto-nistrean
• Emanuil Brihuneţ, Vestigii arheologice în moşia comunei Mileştii Mici (laloveni)
• Anatolie David, Viorica Pascaru, Fauna staţiunii paleolitice din grota Brânzeni l
• Ecaterina Abâzova, Svetlana Reabţeva, Vestimentaţie de gală din cea de-a doua jumătate a sec. XIV - încep. sec. XVII

II. Istorie

• Eduard Baidaus, Permanenţe istorice Bizantine, sau câteva considerente privind predicile lui Kekaumenos
• Gabriel Atanasiu, Ctitorii mănăstirii Căluiul, judeţul Olt
• Pavel Parasca, Politică şi diplomaţie la începutul domniei lui Alexandru cel Bun
• Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Alte considerente privind vechimea bisericii "Adormirii..." de la Căpriana
• Lilia Zabolotnaia, Dreptul femeilor la divorţ în Moldova medievală (secXVI-XVII)
• Minai Onilă, Serdăria Orheiului
• Vlad Ghimpu, Cea mai veche biserică din Chişinău
• Nicolae Răileanu, Din istoria relaţiilor economice internaţionale ale Moldovei (sec. XVI-XVII)
• Ion Chirtoagă, Modificări în organizarea administrativã a teritoriului Moldovei din stânga Prutului în sec. XVII-XVIII
• Valentin Tomuleţ, Trăsăturile de bază ale politicii comercial-vamale a ţarismului în Basarabia şi particularităţile constituirii burgheziei comerciale (1812-1868)
• Maria Danilov, Stagiunea actorului ieşean Nicolae Luchian în Basarabia şi cenzura ţaristă
• Dinu Poştarencu, Structura profesională a populaţiei Basarabiei conform recensământului din 1897
• Alexandru Magola, Românii basarabeni - luminători ai Japoniei
• Silviu Andrleş-Tabac, Stemele şi drapelele satelor Cremenciug, Sobari şi Ţarigrad
• Dragoş Toma, Ideea securităţii colective în viziunea lui Nicolae Titulescu şi poziţia Poloniei
• Olga Şcipachina, Reorganizarea fundamentală a sistemului de învăţământ în şcoala de culturã generală în anii 1989-1992
• Nicolae Bulat, Şcoala Normală "P. Maior" din Soroca
• Constantin Solomon, Anomia puterii politice în Republica Moldova
• Artur Gumeniuc, Colaborarea economicã a Republicii Moldova cu Federaţia Rusă (1991-2001)
• Aurelia Popuşoi, Specificul relaţiei individ-stat la etapa actuală în Republica Moldova

III. Muzeologie şi muzeografie

• Natalia Chlşcă, Moştenirea paleocreştină în tipologia iconografică creştină
• Elena Ploşniţă, Un muzeu istorico-militar în viziunea unui guvernator al Basarabiei
• Maia Stamati, Casa-Muzeu Alexei Mateevici din Zaim: istorie şi perspective
• Eugenia Borodac, Tamara Stamatova, La izvoarele învăţământului artistic din Basarabia
• Silvia Şaranuţă, Cornece pentru praf de puşcă
• Olga Pulbere, Colecţiile fondurilor areologice ale MNIM
• Liubovi Malahova, Psaltire - o carte rară în colecþia MNIM
• Nadejda Botea, Mariana Balan, Mobila firmei Jacob şi Josef Kohn sf. sec. XIX  înc. sec. XX din colecţia MNIM
• Irina Goncearova, Jetoane de încoronare din colecţia MNIM (sec. XIX)
• Elena Postică, Vera Stavilă, Expoziþia muzeală "August 1944 în memoria contemporanilor"
• Ecaterina Bondarenco, Laboratorul de conservare şi restaurare
• Nicolae Demcenco, Necropola armeano-poloneză a municipiului Chişinău: personalităţi din domeniul artei şi ştiinţei

IV. Personalităţi

• Nicolae Chetraru, Maria Pocora - geolog şi muzeograf
• Ludmila Năstase, N. Rerih şi A. Şciusev. Puncte tangenţiale în creaţia meşterilor
• Liubovi Reprinţeva, Pagini din viaţa academicianului Ion Dicusar
• Nicolae Răileanu, Zinaida Suhov - muzeograf, geolog şi geograf
• Nicolae Răileanu, Muzeograful şi arheologul Gheorghe Sergheev

V. Viaţa ştiinţifică

• Aurelia Corneţchi, Activitatea cultural-ştiinţifică a  Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei în anul 2004

VI. Omagieri

• Vera Stavilă, Elena Postică la 50 ani
• Alexandru Levinschi,  La 60 viaţa clocoteşte din plin

VII. Recenzii

• Gheorghe Palade, Aurel Zanoci, N. Chetraru, A. Moraru, N. Răileanu. Nicolae Moroşan – Dramaunui savant. Editura Tyragetia, Ghişinău, 2003, 223 pag.
• Maria Danilov, Studii de muzeografie şi muzeologie. Omagii lui N. Răileanu la 60 de ani. Vol. 1. Editura Tyragetia, Chişinãu, 2004, 526 pag.


   
   

 

 

Diorama „Operaţia Iaşi-Chişinău”

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
  
     Închis astăzi  
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară – zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.


Închiriere sală de conferinţe


 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2015 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Web-design, programming & development - Supersite SRL
 
menu