EN
RO

 

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

 

Evenimente

18 Iunie 2012

La 18 iunie 2012, în incinta Muzeului Naţional de Istorie şi Arheologie a Moldovei (Sala Albastră) a avut loc şedinţa festivă, dedicată sărbătorii profesionale „Ziua Istoricului”, instituită prin decizia Guvernului Republicii Moldova nr. 427 din 10 iunie 2011, în semn de preţuire a aportului comunităţii istoricilor la promovarea adevărului istoric şi a valorilor democratice. Şedinţa a fost organizată de Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie a Moldovei, Facultatea de Istorie şi Filosofie a USM, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, UPS „Ion Creangă”, Facultatea de Istorie şi Relaţii Internaţionale, ULIM, Direcţia Generală Tineret şi Sport, Primăria Chişinău.

La manifestare au fost prezenţi reprezentanţi ai Guvernului, Primăriei Chişinău, distinşi istorici şi oameni de cultură din Republica Moldova, profesori şi elevi. Mai multe detalii privind programul şedinţei pot fi găsite aici.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

29 Mai 2012

  
La 29 mai 2012, în Sala Albastră a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc lansarea cărţii În căutarea Luminii. 20 de ani de la Războiul de pe Nistru, semnată de Ştefan Jurja (Chişinău, 2012). Este o lucrare de memorii despre războiul de pe Nistru (1991-1992), care include două părţi: "Ciuruit de zeci de schije în Dealu' lui Traian" şi "Memorie şi recunoştinţă".

Ştefan Jurja s-a născut la 18 mai 1954, în satul Doina, jud. Lăpuşna (Republica Moldova). Este membru al Uniunii Participanţilor la Războiul de pe Nistru (1991-1992), Cavaler al Ordinului Ştefan cel Mare, distins cu Medaliile Vulturul de Aur şi Crucea Memoriei, căpitan în rezervă, jurist, tată a trei copii. Este autorul mai multor articole despre soarta acestui neam în presa din Republica Moldova.


La lansare au participat istorici, publicişti, foşti combatanţi la Războiul de pe Nistru, studenţi ai Academiei de Poliţei etc. Au luat cuvântul, apreciind efortul autorului, dl. dr. Ion Negrei, ex-ministrul de interne dl. Victor Cătană, dl. Iurie Colesnic, deputatul Mihai Godea ş.a.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

19 Mai 2012

  
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a participat pentru a şaptea oară la Noaptea Muzeelor, un eveniment de succes iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, care se află deja la a opta ediţie. Muzeul a fost deschis pentru public în intervalul orar 18.00-02.00, accesul fiind gratuit. La eveniment au luat parte 8516 persoane. 

Detalii>>

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

18 Mai 2012

   
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a organizat la 18 mai 2012 cu prilejul Zilei Internaţionale a Muzeelor o suită de manifestări, care au inclus:


Pentru publicul specializat
  • Masa rotundă „Muzeul contemporan din Republica Moldova - probleme de funcţionare şi perspective de evoluţie"
  • Lansarea volumului Enciclopedia muzeologiei din Republica Moldova Inaugurarea expoziţiei „Obiectul de porţelan - artă şi mărturie"

Pentru publicul larg

  • Vizitarea expoziţiilor
  • CRONOGRAF la Muzeu, ediţia a X-a (Cinemateca Clio)
Armonia haosului / Harmony of Chaos  (Polonia)
Dansează dansul,Nacho Duato / Danse la danse, Nacho Duato (Spania, Franţa)
Bertsolari (Spania)
Culturile rezistenţei / Cultures of Resistance  (Congo, Palestina, Iran, Nigeria, Birmania, Columbia, Ruanda, Siria, Liberia, Liban, Brazilia, SUA)
  • Spectacol al ansamblului de fluieraşi „Vasilaşii" de la Centrul de creaţie a copiilor „Luceafărul", conducător Vasile Ichişceli
  • Atelier „Obiectul arheologic - o enigmă"
  • Atelier de origami
  • Master-class de ceramică


Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

18 Mai 2012

  
La 18 mai 2012 în incinta muzeului a fost lansat volumul „Enciclopedia muzeologiei din Republica Moldova". Enciclopedia a fost realizată în cadrul proiectului instituţional al muzeului „Valorificarea ştiinţifică şi publică a tezaurului muzeal în context naţional/ internaţional" (2009-2010). Lucrarea a fost recenzată de doi specialişti din Bucureşti - prof. univ. dr. Ioan Opriş şi dr. Constantin Ciobanu. La lansare au participat muzeografi din republică, cercetători din diverse instituţii academice, profesori universitari. În discursurile prezentate lucrarea a fost apreciată ca una de pionierat care reflectă universul muzeal al republicii începând cu secolul al XIX-lea şi până în prezent. Ea cuprinde conceptele fundamentale ale muzeologiei, cele mai cunoscute contribuţii în domeniu ale unor colecţionari, muzeografi, oameni de cultură şi ştiinţă, cele mai valoroase muzee care au fost, muzee care funcţionează astăzi, diverse aspecte legate de legislaţia muzeală, de protejarea patrimoniului cultural, etc. 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

26 Aprilie 2012

Universitatea de Stat din Moldova, Asociaţia Română de Istorie a Presei, în colaborare cu Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, au organizat pe 26 aprilie 2012 - Simpozionul studenţilor Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, U.S.M., ediţia a XIII-a, sub genericul Presa naţională - promotoare a revirimentului cultural din Basarabia. Evenimentul s-a petrecut sub egida Congresului Internaţional de Istorie a Presei, Ediţia a V-a, cu genericul Mass-media, între document şi interpretare (Chişinău, 26-28 aprilie 2012). La simpozion au participat profesori universitari, studenţi de la FJŞC, liceeni, muzeografi.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

18 Aprilie 2012

Cu prilejul Zilei Mondiale a Monumentelor şi Siturilor Istorice, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, în colaborare cu Comisia Naţională Arheologică, a organizat pe data de 18 aprilie 2012,  Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice din anul 2011 în Republica Moldova". La lucrările acesteia au participat cercetători, studenţi şi alte persoane interesate de studierea patrimoniului arheologic şi istoriei vechi. Programul complet al sesiunii poate fi găsit aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

2 Aprilie 2012

 
La 2 aprilie 2012, la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc lansarea volumului Поселение с «зольниками» у села Одая-Мичурин, Республика Молдова / Die Siedlung mit „Aschehügeln" beim Dorf Odaia-Miciurin, Republik Moldova, semnat de Eugen Sava şi Elke Kaiser. Lucrarea a apărut în seria „Biblioteca Tyragetia", ajunsă la cel de al XIX-lea volum.

Prin acest studiu au fost introduse în circuitul ştiinţific rezultatele cercetărilor interdisciplinare, efectuate la situl din perioada târzie a epocii bronzului din localitatea Odaia-Miciurin, raionul Drochia, Republica Moldova.

Lucrarea este bilingvă (rusă, germană) şi cuprinde 532 pag. în care sunt inserate: textul, 105 figuri, 55 fotografii color, 19 diagrame şi 29 tabele.

Mai multe detalii găsiţi aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

29 Martie 2012

 
La 29 martie 2012, în incinta Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, a avut loc lansarea cărţii Dosarul Transnistria. Istoria unui "conflict îngheţat" (ISPRI, 2012), autor Corneliu FILIP. La eveniment au participat şi au ţinut discursuri pe marginea problemei abordate în lucrare Dan DUNGACIU, director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, Dr. conf. univ. Gheorghe COJOCARU, director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Oazu NANTOI, analist politic, director programe la Institutul de Politici Publice, Dr. conf univ. Victor JUC, şef secţie Relaţii Internaţionale la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM,  Dr. hab. prof. univ. Nicolae Enciu, şef secţie Istorie Contemporană la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Dr. conf univ. Anatol ŢĂRANU, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

27 Martie 2012

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Institutul de Filologie al AŞM, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, au organizat la 27 martie 2012 conferinţa ştiinţifică "94 de ani de la Unirea Basarabiei cu România". La manifestare au participat cercetători ştiinţifici, cadre didactice, studenţi, liceeni, oameni de cultură etc. Au fost abordate probleme precum Descendenţa socială a făuritorilor Unirii, Rolul clerului basarabean în Unirea Basarabiei cu România în 1918 şi altele.

Programul conferinţei poate fi găsit aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Web-design, programming & development - Supersite SRL
menu