EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Marele domnitor Ștefan cel Mare, remarcabil comandant de oști și diplomat, s-a preocupat pe parcursul vieții sale și de prosperitatea economică a țării, sprijinind dezvoltarea meșteșugurilor, negoțului și târgurilor. În timpul domniei sale au fost emiși groși și jumătăți de groși bătuți în sistemul dinarilor, sistem monetar întrodus în Moldova în ultima domnie a lui Petru Aron (1455-1457).

Monedele au fost bătute din argint de titlu superior, ceia ce reflectă stabilitate în viața economică a țării în acea perioadă. Executarea lor cu măiestrie la monetăria din Suceava, se încadrează printre frumoasele realizări artistice din timpul domniei lui Ștefan cel Mare.

Pe parcurul domniei sale, au fost bătute două tipuri de emisiuni, pentru cele două valori nominale: groși și jumătăți de groși.

Emisiunile de tipul I au pe avers un scut despicat; în primul cartier apare o roză surmontată de o cruce și trei fascii, în al doilea cartier. La emisiunile epigrafe (de groși), imaginea este însoțită de legenda circulară cu numele emitentului: + STEFANVS VOIEVODA. Pe celaltă parte apare capul de bour cu stea între coarne însoțit de mobilele heraldice - roza și semiluna conturnată, amplasate în dreapta și stânga capului de bour; circular legenda: MONETA MOLDAVIE.

Pe monedele de tip II în scut pe avers apare o cruce patriarhală (dublă) și legenda STEFANVSVOIEVOD sau prescurtat STEFANVSVOIE. Pe revers este păstrat ca și la tipul I, capul de bour cu atribute heraldice: roza în dreapta/semiluna în stânga și semiluna în dreapta/roza în stânga. Între coarnele boului apare o stea sau roză. Legenda care însoțește fața cu cu capul de bour este MONETAMOLDAVI sau prescurtat MONETAMOLDA.

Datarea monedelor lui Ștefan cel Mare este încă în discuție. Conform unei opinii emisiunile de tip I au fost bătute între 1457-1476, iar tipul II între 1480/1481-1505 (Octavian Iliescu), iar a alteia 1465/1467-1475/1476 pentru tipul I și 1476/1479-1497 pentru tipul II (Ernest Oberländer-Târnoveanu).

Monedele din această vitrină au fost descoperite în cadrul săpăturilor arheologice de la Orheiul Vechi (Trebujeni, raionul Orhei) în deceniile 6 și 7 ale secolului XX:

1. Emisiuni monetare de tip I, groși, argint
2. Emisiuni monetare de tip II, groși, argint
3. Emisiune monetară de tip II, jumătate de groș, argint

Tur Virtual


Expoziții

„La început a fost ... Lutul"

16 aprilie 2015 - 18 ianuarie 2016

Din cele mai vechi timpuri lutul, argila, huma, au jucat un rol deosebit în viața cotidiană a comunităților umane. Exprimând rolul primordial al pământului în viața omului, legendele și mitologia universală (akkadiană, chineză etc.), dar și Biblia, consideră că însuși Omul a fost creat din huma pământului.

Expoziția „La început a fost ... Lutul
Practica acumulată în procesul lucrului cu pământul a dus la descoperirea de către om a calităților plastice deosebite ale lutului din care începe să producă vase. Recipientele, inițial realizate din piatră sau lemn, sunt înlocuite treptat cu vase modelate din argilă și uscate la soare. Arderea pe ruguri, pe vetre de foc, iar mai târziu în interiorul unor instalații speciale - cuptoare de ars ceramica, a făcut ca vasele și piesele din argilă să devină rezistente și practice.

Primele vase din ceramică au fost modelate în mileniile IX și VIII a. Chr. în Orientul Apropiat. Importanța deosebită pentru comunitățile umane a descoperirii procedeului de ardere a vaselor din lut a făcut să apară una dintre cele mai frumoase și plastice expresii legate de acest fenomen: Nu zeii sunt cei care ard oalele.

Practica confecționării vaselor din lut ars, a ustensilelor și a materialelor de construcție din lut, s-a răspândit din Orientul Apropiat spre Asia și Europa începând cu mileniul al VII-lea a. Chr. Treptat, pe măsura diversificării formelor vaselor ceramice, este variată și gama produselor realizate din lut.

În spațiul pruto-nistrean cele mai vechi forme ceramice apar în cadrul culturii Bugo-Nistrene, care a luat naștere la mijlocul-sfârșitul mileniului al VII-lea a. Chr. Purtătorii acestei culturi au deprins modelarea vaselor ceramice la o anumită perioadă după începerea practicării agriculturii rudimentare. Se crede că în cultura Bugo-Nistreană producerea ceramicii a apărut sub influența culturii Criș, pe la sfârșitul mileniului al VII-lea - începutul mileniului al VI-lea.

Fondul de exponate: Muzeul Național de Istorie a Moldovei deține cea mai importantă colecție de materiale arheologice din Republica Moldova, rezultată din săpături arheologice începând cu anul 1947 și până în anul 2014. Cea mai mare parte a acestei colecții o constituie piesele realizate din argilă. Gama acestora este foarte diversă, pornind de la recipiente - vase ceramice din diferite perioade istorice, de varii forme și pentru multiple utilități - pregătirea hranei, păstrarea cerealelor, transportarea produselor lichide (uleiuri, vinuri etc.), piese de construcție (țigle, olane, tuburi ceramice pentru apeduct, cărămizi), piese ornamentale de interior (cahle), piese de podoabă (mărgele din lut), piese de cult (figurine miniaturale zoo- și antropomorfe, altărașe) - unele fiind adevărate bijuterii de artă și compoziție. De rând cu vasele frumos pictate ale culturii Cucuteni, sunt etalate fusaiole, greutăți pentru războiul vertical de țesut sau plasa de pescuit, mărgele din lut, cahle de sobă și plăci ornamentale de interior, tuburi de apeduct sau de hogeac, ustensile indispensabile în cadrul gospodăriei umane din toate timpurile. Acestea evocă importanța argilei în viața economică, socială, culturală și spirituală a comunităților umane pe parcursul mileniilor, dar și calitatea de sursă documentară exclusivă pentru reconstituirea unor întregi epoci istorice.

Scopul expoziției "La început a fost... Lutul" este valorificarea unei game cât mai largi și reprezentative de materiale confecționate din lut ars în vederea diversificării aspectelor expoziționale ale colecției; evocarea importanței argilei în viața economică, socială, culturală și spirituală a comunităților umane din spațiul pruto-nistrean pe parcursul mileniilor; promovarea descoperirilor arheologice în calitate de surse documentare exclusive în ceea ce privește reconstituirea unor întregi epoci din istoria economică, spirituală și culturală a regiunii; familiarizarea publicului larg cu colecțiile muzeului; educarea gustului pentru frumos. Expunerea documentului istoric este exprimată și ca formă de educare a dragostei pentru istoria națională.

Structura expoziției este una cronologico-tematică. Expoziția este structurată conform succesiunii epocilor istorice - neo-eneolitic, epoca bronzului, epoca fierului, antichitate, epoca medievală, modernă și contemporană - și a evoluției morfologico-tehnologice a ceramicii, recipientelor și pieselor din lut.

Expoziția prezintă 474 de piese autentice care fac parte din fondul de bază și auxiliar al Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Unele dintre ele au fost supuse unor proceduri de conservare sau restaurare. Demersul expozițional este completat de materiale grafice și reconstrucții.

Ilustrarea procedeelor de confecționare a ceramicii a fost realizată prin reconstituirea unui atelier pentru producerea vaselor din ceramică și a unui cuptor de ars ceramică cu grătar, înzestrat cu ustensilele necesare etc.


 
Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Marele domnitor Ștefan cel Mare, remarcabil comandant de oști și diplomat, s-a preocupat pe parcursul vieții sale și de prosperitatea economică a țării, sprijinind dezvoltarea meșteșugurilor, negoțului și târgurilor. În timpul domniei sale au fost emiși groși și jumătăți de groși bătuți în sistemul dinarilor, sistem monetar întrodus în Moldova în ultima domnie a lui Petru Aron (1455-1457)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC