EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Axa Cronologică


Secolul de aur al culturii românești

(sec. XVII - XVIII)

Deopotrivă cu dezvoltarea culturii materiale, a comerțului, meșteșugurilor, orașelor, pe parcursul acestor două secole se dezvoltă și cultura spirituală.

Apar primele cronici moldovenești (Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce), se introduce limba română în biserică, este deschisă prima tipografie (1642), unde este editată prima carte în limba  băștinașilor - Cazania lui Varlaam (1643).

La 1646  apare  Pravila lui Vasile Lupu, o carte monumentală a literaturii juridice din Moldova.

O personalitate științifică remarcabilă a fost Nicolae Milescu-Spătaru, care a scris circa 30 de lucrări științifice.

Cea mai vastă operă de cultură românească a epocii o constituie cea a lui Dimitrie Cantemir (1710-1711), care a dus faima Moldovei în lume.

La mijlocul secolului al XVIII-lea înfăptuiesc marile reforme social-economice și administrative ale lui Constantin Mavrocordat (1733-1735; 1741-1743; 1748-1749; 18 iunie- 4 decembrie 1769;  care pun bazele  modernismului în Moldova.

-1-
 
-1- - Secolul de aur al culturii românești
 
-2-
 
-2- - Secolul de aur al culturii românești
 
-3-
 
-3- - Secolul de aur al culturii românești
 
-4-
 
-4- - Secolul de aur al culturii românești
 
-5-
 
-5- - Secolul de aur al culturii românești
 
Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu