EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM). La momentul de față în expoziția arheologică a muzeului sunt expuse două cazane de bronz descoperite în anul 1988 lângă s. Nicolscoe, mun. Tiraspol. Alte două cazane aflate în colecțiile MNIM provin din tumulii de lângă Dubăsari și Răscăieții Noi.

Piesa prezentată în calitate de exponat al lunii reprezintă o descoperire mai puțin cunoscută, documentată în 1979 în tumulul nr. 1 din preajma satului Răscăieții Noi, raionul Ștefan-Vodă. Pe lângă dimensiunile sale remarcabile (aproximativ 10 m înălțime), această movilă funerară este cunoscută și prin descoperirea din anul 1953 a unei terminații din bronz executată în stilul animalier scitic. Ulterior, în contextul deteriorării acestei movile a fost găsit un cazan de bronz turnat atribuit culturii scitice. Cazanul a fost grav afectat mecanic, în urma căruia buza a fost deformată, iar pereții, împreună cu un mâner vertical păstrat, au fost îndoiți. S-au pierdut fragmente din partea superioară a corpului și un mâner. Înălțimea totală reconstituită a cazanului este de 24 cm (fără mânere), diametrul reconstituit al cazanului emisferic este de 30 cm, iar greutatea de 6,5 kg. În 2020, au fost obținute date privind compoziția chimică a aliajului cazanului de bronz, care au arătat că acesta a fost turnat dintr-un aliaj format din aproape 95 % cupru. Mormintele scitice cercetate în tumulul de la Răscăieții Noi au fost datate în secolul al IV-lea a. Chr. În același timp, cazanul cu mânere verticale de la Răscăieții Noi aparține unei perioade mai timpurii, acest fapt fiind demonstrat de terminația din bronz din prima jumătate a secolului al V-lea a. Chr. descoperită în anul 1953. În plus, în mormântul 7 din tumulul 2 de la Răscăieții Noi a fost găsită o placă reprezentând un prădător încolăcit (expusă în expoziția MNIM), datată la mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Astfel, cazanul din tumulul nr. 1 de la Răscăieții Noi, cel m ai probabil, aparține sfârșitului perioadei scitice medii, fiind datat la mijlocul, sau în al treilea sfert al secolului al V-lea î. Chr.

Cazanele de bronz scitice din nord-vestul Mării Negre sunt concentrate în trei regiuni principale: Bucovina-Podolia, Dunărea de Jos și Nistrul de Jos, unde a fost găsit și exemplarul din Răscăieții Noi. Unele cazane scitice au fost găsite în afara unui context arheologic, reprezentând descoperiri fortuite. Cu toate acestea, în asociere cu alte descoperiri „fortuite" (de ex. statui antropomorfe scitice), cazanele scitice marchează o prezență scitică, cel mai probabil, nu mai devreme de finalul secolului al VI-lea a. Chr. Cazanele pătrund în zona Bucovinei și Podoliei în perioada scitică timpurie și sunt cunoscute de la mijlocul secolului al VII-lea a. Chr. Cazanele din bronz turnate împreună cu purtătorii acestora, pătrund în zona de stepă cu 150-200 de ani mai târziu, la fel ca și complexele funerare „militare", care apar în regiunile de stepă de vest, nu mai devreme de mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Marea majoritatea a complexelor funerare cu cazane se încadrează în a două jumătatea a sec. V a. Chr. La începutul secolului al IV-lea a. Chr. aceste cazane se întâlnesc mai rar, iar în al doilea sfert de secolului al IV a. Chr. au dispărut complet din practicile culturale ale populației din stepele nord-vest-pontice.

Tur Virtual


Relații externe

În spiritul dezvoltării și lărgirii relațiilor de colaborare între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și instituțiile similare din alte țări pe linia cercetării științifice, a cunoașterii și valorificării patrimoniului cultural, au fost încheiate următoarele acorduri de colaborare:

 • Acord de colaborare științifică încheiat între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova) și Eurasien Abteilung des Deutschen Archäologichen Institutes (Berlin, Germania), 23.03. 2007
 • Acord de colaborare între Institutul de Arheologie, Iași, din structura Academiei Române și Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei din structura Academiei de Ştiințe a Moldovei, 11 aprilie 2007
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei și Muzeul de Arheologie din Odesa al Academiei Naționale de Ştiințe a Ucrainei, 12 aprilie 2007
 • Acord-cadru de parteneriat între Muzeul Județean Mureș (România), Secția Istorie, și Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, 4 mai 2007
 • Acord de parteneriat între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (Cluj-Napoca, România), Complexul Muzeal Județean Neamț (Piatra-Neamț, România), Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (Sfântu Gheorghe, România), 14 mai 2007
 • Acord de colaborare muzeografică și științifică încheiat între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova) și Complexul Muzeal Național „Moldova” (Iași, România), 04.02.2008
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Istorie a Ucrainei și Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, 17.10.2008
 • Acord de colaborare încheiat între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei și Muzeul Național de Istorie a României, 20.10.2008
 • Protocol de colaborare între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova) și Centrul comercial și cultural GEOPAN (Burgas, Bulgaria), 07.11.2008
 • Acord de colaborare muzeografică și științifică încheiat între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova) și Muzeul „Vasile Pârvan” (Bârlad, România), 01.12.2008
 • Acord de colaborare între Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din structura Academiei Române și Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei din structura Academiei de Ştiințe a Moldovei, 10.12.2008
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei și Institutul de Cultură Materială al Academiei de Ştiințe a Rusiei, 01.12.2008
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei și Museum Europäischer Staatliche Museen zu Berlin, Germania, 10.01.2009
 • Acord de colaborare între Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" din structura Academiei Române și Muzeul Național de Istorie a Moldovei, încheiat la 12 noiembrie 2012. Acordul prevede desfășurarea unor programe de cercetare cu teme de interes comun
 • Acord de colaborare încheiat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul Județean „Ştefan cel Mare", Vaslui (România), la 4 decembrie 2012. Obiectul acordului îl constituie colaborarea intermuzeală în scopul eficientizării activităților de cercetare și promovare a patrimoniului cultural
 • Acord de colaborare încheiat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța(România), la 7 octombrie 2013. Acordul prevede desfășurarea unor activități comune, reciproc avantajoase, în domeniile cercetare științifică și muzeologie
 • Acord de colaborare între Institutului de Arheologie German (Berlin) și Muzeul Național de Istorie a Moldovei, privind publicarea în comun a rezultatelor cercetărilor arheologice, încheiat la 4 noiembrie 2013
 • Acord de colaborare încheiat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Rezervația Cultural-Istorică Națională „Kiev-Pechersk", Ucraina, privind cercetarea patrimoniului cultural și valorificarea acestuia, 15 ianuarie 2014
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul de Arheologie din Odesa, Ucraina, privind cercetarea arheologică și participarea la manifestări științifice, 27 iunie 2014
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul de Etnografie din Sankt Petersburg, Federația Rusă, privind cercetarea colecțiilor de patrimoniu etnografic și editarea volumului „Bulgarii", 2015
 • Acord de colaborare dintre Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul de Arheologie din Batumi, Georgia, 26 februarie 2015. Acordul prevede participarea la cercetări și manifestări științifice comune
 • Acord de colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" din structura Academiei Române, privitor la cercetarea științifică, organizarea de manifestări comune și schimb de publicații, 31 martie 2015
 • Contract de împrumut încheiat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Complexul Muzeal Național „Moldova" din Iași, România, privind organizarea expoziției temporare „Valori patrimoniale din colecțiile Muzeului Ştiinței și Tehnicii Ştefan Procopiu", 25 iulie 2015
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Centrul Ceh din București privind organizarea expoziției temporare „Portretul lui Václav Havel" la Chișinău, 7 decembrie 2015
 • Contract de depunere încheiat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Ungaria, privind organizarea expoziției „Strălucirea Herend", 29 aprilie 2016
 • Contract de parteneriat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Institutul Polonez din București privind organizarea expoziției „Războiul în afișul polonez. Colecția Krzysztof Dydo", 20 mai 2016
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Academia de Ştiințe a Republicii Tatarstan privind cercetarea arheologică și schimbul de publicații, 2 iunie 2016
 • Acord de colaborare cu Landul Sachsen-Anhalt și Muzeul de Preistorie din Halle, Germania, privind participarea la proiecte comune de cercetare arheologică, 6 iunie 2016
 • Acord de parteneriat încheiat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, România, 08.04.2019
 • Acord de parteneriat încheiat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul Municipiului București, 13.03.2019
 • Acord de Parteneriat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul Țării Crișurilor - Complex Muzeal, 03.10.2022


Vizita delegației de la Freie Universität Berlin la MNIM

8 aprilie 2024

În data de 8 aprilie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei a găzduit vizita colegilor noștri de la Freie Universität Berlin, reprezentată de către dl Michael Meyer și dna Henny Piezonka...

Semnarea Acordului de Parteneriat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Fundația Academia Civică din România

2 aprilie 2024

În data de 2 aprilie 2024, a avut loc transmiterea oficială a Acordului de Parteneriat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Fundația Academia Civică din România.Părțile au fost reprezentate de către Directorul general al Muzeului Național de Istorie a Moldovei, dr. hab. Eugen Sava și Directorul executiv al Fundației Academia Civică din România, dr. Ioana Boca...

Vizita Ambasadorului Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, E.S. Ulvi Bakhshaliyev la Muzeul Național de Istorie a Moldovei

21 februarie 2023

Pe data de 21 februarie 2024, a avut loc vizita Ambasadorului Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, E.S. Ulvi Bakhshaliyev la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Scopul vizitei a fost familiarizarea cu activitatea Muzeului Național de Istorie a Moldovei și fortificarea relațiilor între cele două instituții...

Vizita conducerii MNIM la Ambasada Japoniei în Republica Moldova

19 ianuarie 2024

În data de 19 ianuarie, Directorul General al Muzeului Național de Istorie a Moldovei, dr. hab. Eugen Sava și Directorii adjuncți Alexandru Argint și Livia Ermurachi, au efectuat o vizită la Ambasada Japoniei în Republica Moldova...

Semnarea Acordului de Parteneriat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Memorialul Revoluției din Timișoara

10 decembrie 2023

În data de 10 decembrie 2023, a avut loc transmiterea oficială a Acordului de Parteneriat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Memorialul Revoluției din Timișoara...

Vizita de lucru a specialistului principal în comunicare Sorin Șclearuc la Viena, Austria

Proiectul EU4Culture

11-20 noiembrie 2023

Între 11-20 noiembrie 2023, colegul nostru Sorin Șclearuc, specialist principal în comunicare la Muzeul Național de Istorie al Moldovei, a efectuat o vizită de lucru la compania Artivive din Viena, Austria. Deplasarea a fost susținută financiar printr-un grant de mobilitate de scurtă durată în cadrul programului #EU4Culture...

Vizita cercetătorului Jan Mispelaere de la Arhivele Regale Suedeze la Muzeul Național de Istorie a Moldovei

9-10 octombrie 2023

În perioada 9-10 octombrie 2023, Muzeul Național de Istorie a Moldovei a avut bucuria să găzduiască vizita cercetătorului Dr. Jan Mispelaere de la Riksarkivet (Arhivele Regale din Suedia). Dr. Mispelaere, preocupat de istoria moldo-suedeză, a efectuat o vizită la muzeu cu scopul de a desfășura cercetări în legătură cu situl istoric „Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea" din comuna Varnița, Republica Moldova...

Vizita de lucru a cercetătorului științific Eugeniu Mistreanu la Kobuleti, Republica Georgia

Proiectul EU4Culture

18-25 septembrie 2023

În perioada 18.09.2023 - 25.09.2023, colegul nostru Eugeniu Mistreanu, cercetător ştiinţific în sectorul Arheologie din cadrul Muzeului Național de Istorie a Moldovei, a întreprins o vizită de lucru în Kobuleti, Republica Georgia. Deplasarea a fost susținută financiar printr-un grant de mobilitate de scurtă durată din cadrul programului european EU4Culture...

Vizita la MNIM a dnei Raluca Turcan, ministra Culturii României

30 august 2023

În data de 30 august, am fost onorați să primim la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei vizita dnei Raluca Turcan, ministra Culturii din România, însoțită de dl Sergiu Prodan, ministrul Culturii din Republica Moldova și dl Narcis Afrăsinei, directorul adjunct al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu" la Chișinău...

Vizita la MNIM a dnei Ligia Deca, ministra Educației României

29 august 2023

În data de 29 august, la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei am avut onoarea de a primi vizita ministrei Educației din România, dna Ligia Deca, însoțită de dl Narcis Afrăsinei, directorul adjunct al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu" la Chișinău și de dl Ovidiu Năftănăilă, prim-colaborator la Ambasada României în Republica Moldova...

Vizita la MNIM a dlui Juan Manuel Vilaplana Lopez, însărcinat cu Afaceri ad Interim a Ambasadei Spaniei în Republica Moldova

29 august 2023

În data de 29 august, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a primit vizita dlui Juan Manuel Vilaplana Lopez, însărcinat cu Afaceri ad Interim a Ambasadei Spaniei în Republica Moldova...

Vizita de lucru a Liviei Sîrbu, director adjunct MNIM la Baku, Republica Azerbaidjan

Proiectul EU4Culture

19-27 august 2023

În perioada 19-27 august, colega noastră Livia Sîrbu, director adjunct al Muzeului Național de Istorie a Moldovei a efectuat o vizită în orașul Baku, Republica Azerbaidjan. Mobilitatea a fost realizată în cadrul programului EU4Culture și a avut drept scop schimbul de experiență în domeniul managementului muzeal și cultural, protejării patrimoniului cultural și dezvoltării durabile...

Vizita la MNIM a dnei Alina Gorghiu, ministra Justiției României

23 august 2023

În data de 23 august, la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei am avut onoarea de a primi vizita ministrei Justiției din România, dna Alina Gorghiu, însoțită de dl Narcis Afrăsinei, directorul adjunct al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu" la Chișinău și de dna Cristina Frolov, președinta Fundației Constantin Mimi...

Vizita Ambasadorului Japoniei la Chișinău E.S. Yamada Yoichiro la Muzeul Național de Istorie a Moldovei

13 iulie 2023

Pe data de 13 iulie 2023, Ambasadorul Japoniei la Chișinău, E.S. Yamada Yoichiro, a fost oaspetele de onoare al Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Scopul întâlnirii a fost consolidarea legăturilor culturale dintre Moldova și Japonia prin intermediul istoriei, culturii și educației muzeale...

13 aprilie 2023

Vizita Ambasadorului Republicii Populare Chineze la Chișinău E.S. Yan Wenbin la Muzeul Național de Istorie a Moldovei

În data de 13 aprilie 2023, Muzeul Național de Istorie a Moldovei a avut onoarea de a primi vizita E.S. Yan Wenbin, Ambasadorul Republicii Populare Chineze la Chișinău. Întâlnirea a avut drept scop intensificarea relațiilor culturale între Moldova și China prin intermediul istoriei, culturii și a educației muzeale. În acest sens, s-a discutat despre organizarea de expoziții comune, conferințe științifice și vizite de studiu pentru a aprofunda schimbul de experiență în domeniul cercetării și muzeografiei...

3 noiembrie 2022

Semnarea Acordului de Parteneriat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul Țării Crișurilor – Complex Muzeal

În data de 3 noiembrie 2022, a fost semnat un Acord de Parteneriat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul Țării Crișurilor - Complex Muzeal. Părțile au fost reprezentate de către Directorul General al Muzeului Național de Istorie a Moldovei, dr. hab. Eugen Sava și Managerul Muzeul Țării Crișurilor - Complex Muzeal, prof. univ. dr. Gabriel Moisa...

27 iunie 2022

ARHICUP

Comunicat de presă

  ...

15 octombrie 2021

Noua Listă Roșie ICOM: obiecte din Europa de Sud-Est

Pandemia COVID-19 a ocupat primul loc în șirul ocupațiilor și intereselor lumii pentru ultimii doi ani. Grija pentru cultură a trecut pe un plan mai neînsemnat. Dar, în tot acest timp, PATRIMONIUL CULTURAL este TRAFICAT...

16 iunie 2021

ARHICUP

Comunicat de presă

 ...

30 iulie 2020

ARHICUP

Comunicat de presă

 ...

17 iulie 2020

ARHICUP

Comunicat de presă

...

2016

Între 2 martie și 10 aprilie 2016, la MNIM a fost organizat un eveniment de aniversare a unui personaj emblematic pentru Cehia, Václav Havel. Expoziția temporară intitulată „Portretul lui Václav Havel" a fost adusă la Chișinău de către Centrul Ceh din București...

2015

Secretarul științific al muzeului dr. hab. Elena Ploșnița a participat între 22 și 27 februarie 2015 la un stagiu de documentare muzeală în Varșovia și Gransk, Polonia, organizat și susținut financiar de Ministerul de Externe al Poloniei...

2014

În perioada 17-21 noiembrie 2014, șefa secției Informatică Lilia Calughin a avut un stagiu de formare în domeniul digitizării patrimoniului cultural, organizat la Varșovia, Polonia, de către Institutul Polonez din București...

2013

Muzeul a participat cu două piese - o cupă de porțelan și un fragment de oglindă, China, sec. XIII-XIV la expoziția internațională Comorile Chinei, care a fost organizată de Muzeul Național de Istorie a României în colaborare cu Centrul de Schimb de Patrimoniu din Republica Populară Chineză în perioada 29 aprilie - 30 septembrie 2013, la București (România)...

2008-2010

În cadrul proiectului de colaborare cu Deutsches Forschung Gemeinschaft, Bonn și Institut Praehistorische Archaeologie, Frei Universitat Berlin – Germania, s-au efectuat săpături arheologice de teren în așezarea arheologică din perioada finală a epocii bronzului de la Odaia, com. Miciurin, r-nul Drochia, Republica Moldova, între 1 iulie și 31 august 2008. Studii interdisciplinare: acumularea probelor de sol pentru efectuarea analizelor chimice, paleobotanice și paleozoologice cu scopul determinării paleoeconomiei comunităților din perioada finală a epocii bronzului... 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC