EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Relaţii externe

În spiritul dezvoltării şi lărgirii relaţiilor de colaborare între Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi instituţiile similare din alte ţări pe linia cercetării ştiinţifice, a cunoaşterii şi valorificării patrimoniului cultural, au fost încheiate următoarele acorduri de colaborare:

 • Acord de colaborare ştiinţifică încheiat între Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova) şi Eurasien Abteilung des Deutschen Archäologichen Institutes (Berlin, Germania), 23.03. 2007
 • Acord de colaborare între Institutul de Arheologie, Iaşi, din structura Academiei Române şi Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei din structura Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 11 aprilie 2007
 • Acord de colaborare între Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Muzeul de Arheologie din Odesa al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, 12 aprilie 2007
 • Acord-cadru de parteneriat între Muzeul Judeţean Mureş (România), Secţia Istorie, şi Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 4 mai 2007
 • Acord de parteneriat între Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (Cluj-Napoca, România), Complexul Muzeal Judeţean Neamţ (Piatra-Neamţ, România), Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (Sfântu Gheorghe, România), 14 mai 2007
 • Acord de colaborare muzeografică şi ştiinţifică încheiat între Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova) şi Complexul Muzeal Naţional „Moldova” (Iaşi, România), 04.02.2008
 • Acord de colaborare între Muzeul Naţional de Istorie a Ucrainei şi Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 17.10.2008
 • Acord de colaborare încheiat între Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Muzeul Naţional de Istorie a României, 20.10.2008
 • Protocol de colaborare între Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova) şi Centrul comercial şi cultural GEOPAN (Burgas, Bulgaria), 07.11.2008
 • Acord de colaborare muzeografică şi ştiinţifică încheiat între Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (Chişinău, Republica Moldova) şi Muzeul „Vasile Pârvan” (Bârlad, România), 01.12.2008
 • Acord de colaborare între Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din structura Academiei Române şi Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei din structura Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 10.12.2008
 • Acord de colaborare între Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Institutul de Cultură Materială al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, 01.12.2008
 • Acord de colaborare între Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Museum Europäischer Staatliche Museen zu Berlin, Germania, 10.01.2009
 • Acord de colaborare între Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" din structura Academiei Române şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, încheiat la 12 noiembrie 2012. Acordul prevede desfăşurarea unor programe de cercetare cu teme de interes comun
 • Acord de colaborare încheiat între Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare", Vaslui (România), la 4 decembrie 2012. Obiectul acordului îl constituie colaborarea intermuzeală în scopul eficientizării activităţilor de cercetare şi promovare a patrimoniului cultural
 • Acord de colaborare încheiat între Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa(România), la 7 octombrie 2013. Acordul prevede desfăşurarea unor activităţi comune, reciproc avantajoase, în domeniile cercetare ştiinţifică şi muzeologie
 • Acord de colaborare între Institutului de Arheologie German (Berlin) şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, privind publicarea în comun a rezultatelor cercetărilor arheologice, încheiat la 4 noiembrie 2013
 • Acord de colaborare încheiat între Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Rezervaţia Cultural-Istorică Naţională „Kiev-Pechersk", Ucraina, privind cercetarea patrimoniului cultural şi valorificarea acestuia, 15 ianuarie 2014
 • Acord de colaborare între Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Muzeul de Arheologie din Odesa, Ucraina, privind cercetarea arheologică şi participarea la manifestări ştiinţifice, 27 iunie 2014
 • Acord de colaborare între Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Muzeul de Etnografie din Sankt Petersburg, Federaţia Rusă, privind cercetarea colecţiilor de patrimoniu etnografic şi editarea volumului „Bulgarii", 2015
 • Acord de colaborare dintre Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Muzeul de Arheologie din Batumi, Georgia, 26 februarie 2015. Acordul prevede participarea la cercetări şi manifestări ştiinţifice comune
 • Acord de colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" din structura Academiei Române, privitor la cercetarea ştiinţifică, organizarea de manifestări comune şi schimb de publicaţii, 31 martie 2015
 • Contract de împrumut încheiat între Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Complexul Muzeal Naţional „Moldova" din Iaşi, România, privind organizarea expoziţiei temporare „Valori patrimoniale din colecţiile Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii Ştefan Procopiu", 25 iulie 2015
 • Acord de colaborare între Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Centrul Ceh din Bucureşti privind organizarea expoziţiei temporare „Portretul lui Václav Havel" la Chişinău, 7 decembrie 2015
 • Contract de depunere încheiat între Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Ungaria, privind organizarea expoziţiei „Strălucirea Herend", 29 aprilie 2016
 • Contract de parteneriat între Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Institutul Polonez din Bucureşti privind organizarea expoziţiei „Războiul în afişul polonez. Colecţia Krzysztof Dydo", 20 mai 2016
 • Acord de colaborare între Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Academia de Ştiinţe a Republicii Tatarstan privind cercetarea arheologică şi schimbul de publicaţii, 2 iunie 2016
 • Acord de colaborare cu Landul Sachsen-Anhalt şi Muzeul de Preistorie din Halle, Germania, privind participarea la proiecte comune de cercetare arheologică, 6 iunie 2016

În cadrul proiectului de colaborare cu Deutsches Forschung Gemeinschaft, Bonn şi Institut Praehistorische Archaeologie, Frei Universitat Berlin – Germania, s-au efectuat săpături arheologice de teren în aşezarea arheologică din perioada finală a epocii bronzului de la Odaia, com. Miciurin, r-nul Drochia, Republica Moldova, între 1 iulie şi 31 august 2008. Studii interdisciplinare: acumularea probelor de sol pentru efectuarea analizelor chimice, paleobotanice şi paleozoologice cu scopul determinării paleoeconomiei comunităţilor din perioada finală a epocii bronzului.


Colaborarea între Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Iaşi, în asociere cu instituţii muzeale din Ucraina, s-a materializat în organizarea unei expoziţii comune, „Cucuteni-Trypillia, Una Grande Civilta dell’ Antica Europa, V-III millenni a.C.”, la Palatul Cancelariei Vaticanului din Roma (16 septembrie-5 noiembrie 2008). Organizată de Ministerul Culturii şi Cultelor din România, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Turismului din Ucraina, având ca invitat special Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova, expoziţia colectivă a reunit circa cinci sute de piese care au acoperit întreg arealul în care s-a manifestat străvechea civilizaţie Cucuteni-Tripolie.


În cadrul acordului de colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, România, s-a organizat al IX-lea Simpozion Internaţional de Numismatică, desfăşurat la Chişinău în perioada 17-18 octombrie 2008. La eveniment au participat circa 30 de cercetători, muzeografi şi colecţionari din Republica Moldova, România, Ucraina, Polonia şi Franţa. În programul simpozionului au fost înscrise 18 comunicări ştiinţifice, care au contribuit la progresul numismaticii ca ştiinţă.


La 12-13 noiembrie 2009 a avut loc cel de-al X-lea Simpozion Internaţional de Numismatică, la care s-au prezentat cu comunicări ştiinţifice cercetători din România (Bucureşti, Suceava), Ucraina (Kiev, Har’kov, Odesa, Cernăuţi), precum şi de la diferite instituţii de cercetare din Republica Moldova.


Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a participat la proiectul „Moştenire culturală fără graniţe”, iniţiat de Muzeul Literaturii Române din Iaşi şi Centrul de Informare Comunitară şi Marketing din cadrul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iaşi, care a fost realizat pe parcursul lunilor septembrie 2008 - iunie 2009. Scopul principal al proiectului – promovarea dimensiunii culturale a dezvoltării socio-economice durabile a zonelor eligibile Iaşi-România, Chişinău-Republica Moldova, prin valorificarea moştenirii culturale comune, cu accent pe aspectul antreprenorial al culturii. Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului de vecinătate România – Republica Moldova. Activităţile proiectului: organizarea de seminarii cu tema „Marketing cultural”, a unei mese rotunde cu tema „Muzeul, mediator cultural, între lumea satului şi lumea citadinului cotidian”, a două expoziţii itinerante (Valori europene în Chişinăul interbelic, Valori europene în Iaşul interbelic), a unei baze de date transfrontaliere, editarea unor broşuri, pliante şi mape informative în domeniul marketingului şi antreprenoriatului cultural. Coordonator: dr. E. Postică.


Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, în parteneriat cu Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad şi în asociaţie cu Muzeul Judeţean Botoşani şi Muzeul Mixt Tecuci, a participat la proiectul „Antichitatea târzie în bazinul Prutului”. Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului de vecinătate România – Republica Moldova. Scop: lansarea în circuitul ştiinţific, dar şi în cel public, a noi mărturii legate de istoria comună şi de caracterul complementar al culturii de pe cele două maluri ale Prutului. Durata proiectului: 17 septembrie 2008 – 17 septembrie 2009. Activităţile proiectului: organizarea expoziţiei itinerante „Antichitatea târzie în bazinul Prutului” (expusă la 31.01. la Botoşani, 26 03. la Tecuci, 17.05. la Bârlad şi 17.06. la Chişinău), a unei sesiuni de comunicări (22 mai 2009, Bârlad), a unei campanii de săpături arheologice (în necropola de la Polocin-Pogoneşti, jud. Iaşi), editarea catalogului expoziţiei. Coordonator: dr. hab. E. Sava, V. Bubulici.


Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, în parteneriat cu Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi şi Muzeul judeţean de Istorie „Ştefan cel Mare” Vaslui, a participat la proiectul „Cucuteni – magia ceramicii”, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului de vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006 PHARE CBC 2006. Proiectul şi-a propus să promoveze şi să faciliteze accesul publicului la valorile de patrimoniu inestimabile, la moştenirea culturală comună. Activităţile proiectului s-au concretizat în realizarea expoziţiei temporare „Cucuteni – magia ceramicii” (expusă la Chişinău pe 23 iulie, iar pe 14 august – la Iaşi), realizarea catalogului expoziţiei. Coordonatori: dr. hab. E. Sava, dr. E. Postică.


Lansarea oficială a acordului de grant
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a elaborat proiectul „Asigurarea Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei cu utilaj tehnic pentru modernizarea activităţii de restaurare, activităţii expoziţionale şi activităţii cu publicul”, susţinut financiar de Guvernul Japoniei în cadrul Programului de asistenţă financiară la scară mică în domeniul culturii, care face parte din programul Japonez de asistenţă oficială pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Lansarea oficială a acordului de grant pentru proiectul câştigat de MNAIM a avut loc la 7 octombrie 2010, în prezenţa E.S. Tadashi IZAWA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Japoniei în Republica Moldova. Termenul de realizare: octombrie 2009 – octombrie 2010. Obiective: dotarea laboratoarelor de restaurare a metalelor şi lemnului cu utilaj modern, asigurarea expoziţiei muzeale şi cinematecii pentru public cu tehnică audiovizuală (care va permite modernizarea discursului expoziţional prin implementarea tehnologiilor multimedia), asigurarea expoziţiilor temporare cu vitrine moderne. Coordonator: A. Corneţchi.


Muzeul a participat cu două piese - o cupă de porţelan şi un fragment de oglindă, China, sec. XIII-XIV la expoziţia internaţională Comorile Chinei, care a fost organizată de Muzeul Naţional de Istorie a României în colaborare cu Centrul de Schimb de Patrimoniu din Republica Populară Chineză în perioada 29 aprilie - 30 septembrie 2013, la Bucureşti (România).

Cupă de porţelan, China, sec. XIII-XIV (din colecţiile MNIM)Cupă de porţelan, China, sec. XIII-XIV (din colecţiile MNIM)Cupă de porţelan, China, sec. XIII-XIV (din colecţiile MNIM)Fragment de oglindă, China, sec. XIII-XIV (din colecţiile MNIM)


Natalia Mateevici, cercetător ştiinţific coordonator, în perioada 25 iunie-25 iulie 2013 a participat la şantierul arheologic internaţional ucrainean-german Kosary -2013.


Natalia Mateevici, cercetător ştiinţific coordonator, în perioada 5 august - 30 august 2013 a participat la şantierul arheologic internaţional româno-italian Ibida (Slava Rusă, România).


În perioada 10-17 august 2013, Lucia Marinescu, cercetător ştiinţific şi Elena Ploşniţa, secretar ştiinţific au participat la lucrările celei de-a 23-a Conferinţă Generală a Consiliului Internaţional al Muzeelor(ICOM) cu tema „Muzeele - memorie şi creativitate - schimburi sociale", care s-a desfăşurat în oraşul Rio de Janeiro, Brazilia.


În perioada 19-24 august 2013, Lucia Marinescu, cercetător în sectorul Istorie Medievală şi Numismatică a avut un stagiu de documentare muzeală la unul din cele mai importante centre de muzeologie din Brazilia - Muzeul de Astronomie şi Ştiinţe Conexe (Rio de Janeiro).


Livia Sârbu şi Mariana Sârbu în perioada 14-23 octombrie 2013 au beneficiat de un curs de formare profesională „Management de proiect pentru patrimoniul imobil" organizat de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântul Gheorghe şi Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti, România.


Colaboratorii muzeului - Anuţa Boldureanu şi Elena Ploşniţa au participat la întâlnirea trilaterală a Comitetelor Internaţionale ICOM România, Ucraina şi Moldova care a avut loc în zilele de 17-21 octombrie 2013 la Ploieşti şi Bucureşti, România.


În perioada 17-21 noiembrie 2014, şefa secţiei Informatică Lilia Calughin a avut un stagiu de formare în domeniul digitizării patrimoniului cultural, organizat la Varşovia, Polonia, de către Institutul Polonez din Bucureşti.


Secretarul ştiinţific al muzeului dr. hab. Elena Ploşniţă a participat între 22 şi 27 februarie 2015 la un stagiu de documentare muzeală în Varşovia şi Gransk, Polonia, organizat şi susţinut financiar de Ministerul de Externe al Poloniei.


Prin intermediul Centrului Cultural German AKZENTE din Chişinău, compozitorul Adrian Oswalt din Germania a susţinut o conferinţă publică cu tema „Istoria flaşnetei", precum şi un recital de muzică mecanică în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor", 16 mai 2016.


Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei în colaborare cu Departamentul Europa-Asia a Institutului Arheologic German din Berlin au continuat în anul 2015 (între 29 mai şi 5 iulie) cercetările arheologice de teren în împrejurimile com. Sofia, r-nul Drochia, în aşezarea eneolitică „Petreni" (cultura Cucuteni-Tripolie), datată cu mil. V a. Chr.MNIM a fost partener al proiectului „Early urbanism in preistoric Europe: the case of the Tripillia mega-hites", iniţiat de Universitatea din Durham, Anglia şi Institutul de Arheologie din Kiev, Ucraina. Proiectul a avut ca finalitate realizarea unei expoziţii internaţionale despre istoria proto-oraşelor de Cucuteni-Tripolie, care a fost itinerată în toate ţările participante la proiect. La Chişinău, expoziţia „Mega-siturile tripoliene" a fost prezentată în perioada 9 septembrie - 6 noiembrie 2015.

În baza acordului de colaborare cu Complexul Muzeal Naţional „Moldova" din Iaşi, România, la MNIM a fost organizată expoziţia „Valori patrimoniale din colecţiile Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii Ştefan Procopiu, Iaşi", în perioada 23 septembrie - 26 octombrie 2015.


În perioada 29-30 octombrie 2015, MNIM a organizat în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" din Bucureşti, România, cel de-al XV-lea Simpozion de Numismatică. La eveniment au participat cercetători numismaţi din România, Ucraina şi Republica Moldova.


MNIM a participat la realizarea expoziţiei „Krieg - Eine Archaeologishe Spuresuche" (Războiul - decodarea urmelor sale arheologice), deschisă în perioada 5 noiembrie 2015 - 22 mai 2016 la Landesmuseum für Vorgeschichte din or. Halle, Germania. La organizarea expoziţiei au luat parte muzee din Germania, Olanda, Franţa, Elveţia, Austria, Cehia şi Republica Moldova. MNIM s-a prezentat cu 14 piese arheologice din perioada eneoliticului, provenite din cercetările tumulului de la Giurgiuleşti.


Cercetătorul sectorului Arheologie şi Istorie Antică Mariana Sîrbu a participat la lucrările Şcolii de toamnă pentru doctoranzi în istorie veche şi arheologie, organizată de Centrul de Studii al Fundaţiei „Dacica" în Valea Alunului, com. Boşorod, jud. Hunedoara, România, 3-11 octombrie 2015.


Cercetătorul sectorului Arheologie şi Istorie Antică dr. Natalia Mateevici a efectuat un stagiu de documentare arheologică la Şcoala Arheologică din Atena, în perioada 1 noiembrie - 1 decembrie 2015.


Cercetătorul sectorului Arheologie şi Istorie Antică Mariana Vasilache a efectuat un stagiu de documentare arheologică la Muzeul de Preistorie din or. Halle, Germania, în cadrul proiectului „Krieg - Eine Archaeologishe Spuresuche", 1-10 noiembrie 2015.


Între 2 martie şi 10 aprilie 2016, la MNIM a fost organizat un eveniment de aniversare a unui personaj emblematic pentru Cehia, Václav Havel. Expoziţia temporară intitulată „Portretul lui Václav Havel" a fost adusă la Chişinău de către Centrul Ceh din Bucureşti.


În baza acordului de colaborare cu Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. din Ungaria, la MNIM a fost organizată o expoziţie excepţională de porţelan maghiar, intitulată „Strălucirea Herend", 13 mai - 12 iulie 2016. Cu prilejul deschiderii expoziţiei, muzeul a fost vizitat de directorul general al Manufacturii de Porţelan Herend, dr. Attila Simon.


Cinci muzeografi din cadrul MNIM au participat la proiectul „Zilele muzeografilor - Memorie, conştiinţă, istorie", care s-a desfăşurat la Bucureşti, România, în perioada 6-10 iunie. Proiectul a fost derulat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Ministerul Culturii din Republica Moldova. Vizita de studiu a cuprins ateliere de lucru şi prezentări ţinute de experţi în domeniu din cadrul unor muzee din Bucureşti, întâlniri cu reprezentanţi ai mediului academic şi vizite de documentare la muzee.


MNIM a participat la realizarea expoziţiei „România în Marele Război", deschisă la Muzeul Naţional de Istorie a României la 15 septembrie 2016. În acest sens, 25 de documente şi fotografii despre situaţia din Basarabia în anii Primului Război Mondial au fost incluse în expoziţie şi în catalog.


Între 21 şi 24 septembrie 2016, s-a desfăşurat cel de-al XVI-lea Simpozion de Numismatică, organizat în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" din Bucureşti. La eveniment au participat cercetători numismaţi şi colecţionari din Republica Moldova, România, Franţa, Japonia, Ucraina, Belarus, Slovacia şi Polonia.


În baza acordului de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Patrimoniului Naţional al Poloniei, restauratorul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, Daniela Ferroni, a efectuat o vizită de studiu în Polonia în perioada 10-15 octombrie 2016. Tema delegaţiei de documentare: „Conservarea-restaurarea patrimoniului mobil, a monumentelor istorice şi digitalizarea patrimoniului cultural".


În perioada 3-12 octombrie 2016, s-a desfăşurat a doua etapă din cadrul proiectului moldo-german (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău - Frei Universität, Berlin) iniţiat cu scopul verificării şi cercetării aşezărilor culturii Sabatinovka, identificate în văile râului Ialpug şi a afluenţilor săi.


În baza acordului de colaborare, Centrul Polonez din Bucureşti a organizat la MNIM o expoziţie temporară cu tema „Războiul în afişul polonez. Colecţia Krzysztof Dydo". Perioada de expunere: 3-30 noiembrie 2016.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu