EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Se zice că icoanele, prin harul dumnezeiesc pe care îl au, îşi aleg singure locul de unde să-şi poată manifesta puterile de binecuvântare şi mângâiere. Aşa s-a întâmplat ca o icoană a Maicii Domnului să poposească pe meleagurile noastre pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, timp în care aceste teritorii erau implicate în campaniile militare din cadrul războiului ruso-turc din anii 1787-1791. Împrejurările apariţiei acestei icoane în Basarabia sunt confirmate de mai multe referinţe de epocă, din care rezultă că ofiţerul rus N.A. Albaduev aduce cu sine icoana în perioada operaţiilor militare amintite mai sus, iar după moartea lui, rudele – soţia colonelului sau mama lui – dăruiesc această icoană mănăstirii unde ofiţerul, venind în postul Crăciunului, pentru a se împărtăşi cu Sfintele Taine, moare subit. Icoana Maicii Domnului a fost aşezată iniţial în biserica veche din lemn, unde se afla cavoul ofiţerului, mai târziu fiind depusă în noua biserică, zidită şi sfinţită în anul 1816, cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

Icoana va deveni în curând foarte populară, iar faima ei va creşte în mod deosebit datorită vindecărilor săvârşite prin mijlocirea Maicii Domnului, presa de epocă înregistrând în detalii numele persoanelor vindecate, locul de trai şi suferinţele lor. Arhimandritul Serafim, stareţ al mănăstirii în perioada 1805-1827, menţiona despre cinstirea deosebită a icoanei Maicii Domnului de la mănăstirea Hârbovăţ, poporul ortodox căutând dintotdeauna în faţa acestei icoane a Împărătesei Lumii ajutor şi apărare. Credincioşii au numit-o Icoană Făcătoare de Minuni, înainte ca Sfântul Sinod să emită Ucazul cu nr. 526 din 26 ianuarie 1859, semnat de împăratul Alexandru al II-lea, prin care acestui chip al Preacuratei i se atribuia titlul de Icoană a Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hârbovăţ. Recunoscându-i calităţile miraculoase, Sfântul Sinod va institui, totodată, procesiuni religioase cu aducerea anuală a icoanei la Chişinău la 1 octombrie şi întoarcerea ei ulterioară la mănăstire la 23 aprilie.

Icoana Maicii Domnului de la Hârbovăţ este unul dintre cele mai timpurii şi mai populare tipuri mariale – cel al Hodighitriei. În acest model iconografic, Născătoarea de Dumnezeu şi Pruncul sunt reprezentaţi în poziţie frontală, privind spre cel ce se roagă. Fecioara îşi ţine Pruncul pe mâna stângă, cu dreapta arătând spre El. Pruncul binecuvântează cu mâna dreaptă, în mâna stângă ţinând sulul sacru – simbolul Evangheliei. Din punctul de vedere al reprezentărilor, trebuie să menţionăm că, în mare parte, icoanele Maicii Domnului de la Hârbovăţ denotă o atitudine mai deosebită între personaje decât în cazul unei Hodighitrii tradiţionale, remarcându-se o afecţiune specială, accentuată de poziţia chipurilor unul faţă de altul, de aplecarea mai pronunţată a capetelor, de expresia blândă pe faţa Pruncului. Putem spune că, în iconografia Maicii Domnului de la Hârbovăţ, sunt îmbinate armonios trăsăturile a două modele mariologice distincte: Maica Domnului Hodighitria, sau Îndrumătoarea, şi Maica Domnului Eleusa, sau Mila Afectuoasă.

Copii fidele ale icoanei se mai păstrează în Catedrala Mitropolitană din Chişinău, în catedrala Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron din Chişinău, în biserica de vară a mănăstirii Noul Neamţ din satul Chiţcani (Căuşeni), în biserica Acoperământul Maicii Domnului din satul Sîrcova (Rezina), în catedrala Schimbarea la faţă din Bolgrad, în mănăstirea Schimbarea la faţă din localitatea Tatarbunar, în biserica Sfânta Parascheva din satul Furatovca, regiunea Odesa, în mănăstirea Sfântul Arhanghel Mihail din oraşul Odesa, în mănăstirea Înălţarea Domnului din oraşul Teplodar (Ucraina), în mănăstirea Sfânta Treime din s. Mramor, de lângă Topolovgrad (Bulgaria), în catedrala Sfântul Cneaz Alexandru Nevski din Ungheni ş.a.

Click aici pentru Turul Virtual al Muzeului

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Relații externe

În spiritul dezvoltării și lărgirii relațiilor de colaborare între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și instituțiile similare din alte țări pe linia cercetării științifice, a cunoașterii și valorificării patrimoniului cultural, au fost încheiate următoarele acorduri de colaborare:

 • Acord de colaborare științifică încheiat între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova) și Eurasien Abteilung des Deutschen Archäologichen Institutes (Berlin, Germania), 23.03. 2007
 • Acord de colaborare între Institutul de Arheologie, Iași, din structura Academiei Române și Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei din structura Academiei de Ştiințe a Moldovei, 11 aprilie 2007
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei și Muzeul de Arheologie din Odesa al Academiei Naționale de Ştiințe a Ucrainei, 12 aprilie 2007
 • Acord-cadru de parteneriat între Muzeul Județean Mureș (România), Secția Istorie, și Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, 4 mai 2007
 • Acord de parteneriat între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (Cluj-Napoca, România), Complexul Muzeal Județean Neamț (Piatra-Neamț, România), Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (Sfântu Gheorghe, România), 14 mai 2007
 • Acord de colaborare muzeografică și științifică încheiat între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova) și Complexul Muzeal Național „Moldova” (Iași, România), 04.02.2008
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Istorie a Ucrainei și Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, 17.10.2008
 • Acord de colaborare încheiat între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei și Muzeul Național de Istorie a României, 20.10.2008
 • Protocol de colaborare între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova) și Centrul comercial și cultural GEOPAN (Burgas, Bulgaria), 07.11.2008
 • Acord de colaborare muzeografică și științifică încheiat între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova) și Muzeul „Vasile Pârvan” (Bârlad, România), 01.12.2008
 • Acord de colaborare între Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din structura Academiei Române și Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei din structura Academiei de Ştiințe a Moldovei, 10.12.2008
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei și Institutul de Cultură Materială al Academiei de Ştiințe a Rusiei, 01.12.2008
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei și Museum Europäischer Staatliche Museen zu Berlin, Germania, 10.01.2009
 • Acord de colaborare între Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" din structura Academiei Române și Muzeul Național de Istorie a Moldovei, încheiat la 12 noiembrie 2012. Acordul prevede desfășurarea unor programe de cercetare cu teme de interes comun
 • Acord de colaborare încheiat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul Județean „Ştefan cel Mare", Vaslui (România), la 4 decembrie 2012. Obiectul acordului îl constituie colaborarea intermuzeală în scopul eficientizării activităților de cercetare și promovare a patrimoniului cultural
 • Acord de colaborare încheiat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța(România), la 7 octombrie 2013. Acordul prevede desfășurarea unor activități comune, reciproc avantajoase, în domeniile cercetare științifică și muzeologie
 • Acord de colaborare între Institutului de Arheologie German (Berlin) și Muzeul Național de Istorie a Moldovei, privind publicarea în comun a rezultatelor cercetărilor arheologice, încheiat la 4 noiembrie 2013
 • Acord de colaborare încheiat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Rezervația Cultural-Istorică Națională „Kiev-Pechersk", Ucraina, privind cercetarea patrimoniului cultural și valorificarea acestuia, 15 ianuarie 2014
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul de Arheologie din Odesa, Ucraina, privind cercetarea arheologică și participarea la manifestări științifice, 27 iunie 2014
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul de Etnografie din Sankt Petersburg, Federația Rusă, privind cercetarea colecțiilor de patrimoniu etnografic și editarea volumului „Bulgarii", 2015
 • Acord de colaborare dintre Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul de Arheologie din Batumi, Georgia, 26 februarie 2015. Acordul prevede participarea la cercetări și manifestări științifice comune
 • Acord de colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" din structura Academiei Române, privitor la cercetarea științifică, organizarea de manifestări comune și schimb de publicații, 31 martie 2015
 • Contract de împrumut încheiat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Complexul Muzeal Național „Moldova" din Iași, România, privind organizarea expoziției temporare „Valori patrimoniale din colecțiile Muzeului Ştiinței și Tehnicii Ştefan Procopiu", 25 iulie 2015
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Centrul Ceh din București privind organizarea expoziției temporare „Portretul lui Václav Havel" la Chișinău, 7 decembrie 2015
 • Contract de depunere încheiat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Ungaria, privind organizarea expoziției „Strălucirea Herend", 29 aprilie 2016
 • Contract de parteneriat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Institutul Polonez din București privind organizarea expoziției „Războiul în afișul polonez. Colecția Krzysztof Dydo", 20 mai 2016
 • Acord de colaborare între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Academia de Ştiințe a Republicii Tatarstan privind cercetarea arheologică și schimbul de publicații, 2 iunie 2016
 • Acord de colaborare cu Landul Sachsen-Anhalt și Muzeul de Preistorie din Halle, Germania, privind participarea la proiecte comune de cercetare arheologică, 6 iunie 2016
 • Acord de parteneriat încheiat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, România, 08.04.2019
 • Acord de parteneriat încheiat între Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul Municipiului București, 13.03.2019

În cadrul proiectului de colaborare cu Deutsches Forschung Gemeinschaft, Bonn și Institut Praehistorische Archaeologie, Frei Universitat Berlin – Germania, s-au efectuat săpături arheologice de teren în așezarea arheologică din perioada finală a epocii bronzului de la Odaia, com. Miciurin, r-nul Drochia, Republica Moldova, între 1 iulie și 31 august 2008. Studii interdisciplinare: acumularea probelor de sol pentru efectuarea analizelor chimice, paleobotanice și paleozoologice cu scopul determinării paleoeconomiei comunităților din perioada finală a epocii bronzului.


Colaborarea între Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei și Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași, în asociere cu instituții muzeale din Ucraina, s-a materializat în organizarea unei expoziții comune, „Cucuteni-Trypillia, Una Grande Civilta dell’ Antica Europa, V-III millenni a.C.”, la Palatul Cancelariei Vaticanului din Roma (16 septembrie-5 noiembrie 2008). Organizată de Ministerul Culturii și Cultelor din România, în colaborare cu Ministerul Culturii și Turismului din Ucraina, având ca invitat special Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Moldova, expoziția colectivă a reunit circa cinci sute de piese care au acoperit întreg arealul în care s-a manifestat străvechea civilizație Cucuteni-Tripolie.


În cadrul acordului de colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București, România, s-a organizat al IX-lea Simpozion Internațional de Numismatică, desfășurat la Chișinău în perioada 17-18 octombrie 2008. La eveniment au participat circa 30 de cercetători, muzeografi și colecționari din Republica Moldova, România, Ucraina, Polonia și Franța. În programul simpozionului au fost înscrise 18 comunicări științifice, care au contribuit la progresul numismaticii ca știință.


La 12-13 noiembrie 2009 a avut loc cel de-al X-lea Simpozion Internațional de Numismatică, la care s-au prezentat cu comunicări științifice cercetători din România (București, Suceava), Ucraina (Kiev, Har’kov, Odesa, Cernăuți), precum și de la diferite instituții de cercetare din Republica Moldova.


Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei a participat la proiectul „Moștenire culturală fără granițe”, inițiat de Muzeul Literaturii Române din Iași și Centrul de Informare Comunitară și Marketing din cadrul Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” din Iași, care a fost realizat pe parcursul lunilor septembrie 2008 - iunie 2009. Scopul principal al proiectului – promovarea dimensiunii culturale a dezvoltării socio-economice durabile a zonelor eligibile Iași-România, Chișinău-Republica Moldova, prin valorificarea moștenirii culturale comune, cu accent pe aspectul antreprenorial al culturii. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului de vecinătate România – Republica Moldova. Activitățile proiectului: organizarea de seminarii cu tema „Marketing cultural”, a unei mese rotunde cu tema „Muzeul, mediator cultural, între lumea satului și lumea citadinului cotidian”, a două expoziții itinerante (Valori europene în Chișinăul interbelic, Valori europene în Iașul interbelic), a unei baze de date transfrontaliere, editarea unor broșuri, pliante și mape informative în domeniul marketingului și antreprenoriatului cultural. Coordonator: dr. E. Postică.


Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, în parteneriat cu Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad și în asociație cu Muzeul Județean Botoșani și Muzeul Mixt Tecuci, a participat la proiectul „Antichitatea târzie în bazinul Prutului”. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului de vecinătate România – Republica Moldova. Scop: lansarea în circuitul științific, dar și în cel public, a noi mărturii legate de istoria comună și de caracterul complementar al culturii de pe cele două maluri ale Prutului. Durata proiectului: 17 septembrie 2008 – 17 septembrie 2009. Activitățile proiectului: organizarea expoziției itinerante „Antichitatea târzie în bazinul Prutului” (expusă la 31.01. la Botoșani, 26 03. la Tecuci, 17.05. la Bârlad și 17.06. la Chișinău), a unei sesiuni de comunicări (22 mai 2009, Bârlad), a unei campanii de săpături arheologice (în necropola de la Polocin-Pogonești, jud. Iași), editarea catalogului expoziției. Coordonator: dr. hab. E. Sava, V. Bubulici.


Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Muzeul județean de Istorie „Ştefan cel Mare” Vaslui, a participat la proiectul „Cucuteni – magia ceramicii”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului de vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006 PHARE CBC 2006. Proiectul și-a propus să promoveze și să faciliteze accesul publicului la valorile de patrimoniu inestimabile, la moștenirea culturală comună. Activitățile proiectului s-au concretizat în realizarea expoziției temporare „Cucuteni – magia ceramicii” (expusă la Chișinău pe 23 iulie, iar pe 14 august – la Iași), realizarea catalogului expoziției. Coordonatori: dr. hab. E. Sava, dr. E. Postică.


Lansarea oficială a acordului de grant
Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei a elaborat proiectul „Asigurarea Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei cu utilaj tehnic pentru modernizarea activității de restaurare, activității expoziționale și activității cu publicul”, susținut financiar de Guvernul Japoniei în cadrul Programului de asistență financiară la scară mică în domeniul culturii, care face parte din programul Japonez de asistență oficială pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Lansarea oficială a acordului de grant pentru proiectul câștigat de MNAIM a avut loc la 7 octombrie 2010, în prezența E.S. Tadashi IZAWA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova. Termenul de realizare: octombrie 2009 – octombrie 2010. Obiective: dotarea laboratoarelor de restaurare a metalelor și lemnului cu utilaj modern, asigurarea expoziției muzeale și cinematecii pentru public cu tehnică audiovizuală (care va permite modernizarea discursului expozițional prin implementarea tehnologiilor multimedia), asigurarea expozițiilor temporare cu vitrine moderne. Coordonator: A. Cornețchi.


Muzeul a participat cu două piese - o cupă de porțelan și un fragment de oglindă, China, sec. XIII-XIV la expoziția internațională Comorile Chinei, care a fost organizată de Muzeul Național de Istorie a României în colaborare cu Centrul de Schimb de Patrimoniu din Republica Populară Chineză în perioada 29 aprilie - 30 septembrie 2013, la București (România).

Cupă de porțelan, China, sec. XIII-XIV (din colecțiile MNIM)Cupă de porțelan, China, sec. XIII-XIV (din colecțiile MNIM)Cupă de porțelan, China, sec. XIII-XIV (din colecțiile MNIM)Fragment de oglindă, China, sec. XIII-XIV (din colecțiile MNIM)


Natalia Mateevici, cercetător științific coordonator, în perioada 25 iunie-25 iulie 2013 a participat la șantierul arheologic internațional ucrainean-german Kosary -2013.


Natalia Mateevici, cercetător științific coordonator, în perioada 5 august - 30 august 2013 a participat la șantierul arheologic internațional româno-italian Ibida (Slava Rusă, România).


În perioada 10-17 august 2013, Lucia Marinescu-Tonu, cercetător științific și Elena Ploșnița, secretar științific au participat la lucrările celei de-a 23-a Conferință Generală a Consiliului Internațional al Muzeelor(ICOM) cu tema „Muzeele - memorie și creativitate - schimburi sociale", care s-a desfășurat în orașul Rio de Janeiro, Brazilia.


În perioada 19-24 august 2013, Lucia Marinescu-Tonu, cercetător în sectorul Istorie Medievală și Numismatică a avut un stagiu de documentare muzeală la unul din cele mai importante centre de muzeologie din Brazilia - Muzeul de Astronomie și Ştiințe Conexe (Rio de Janeiro).


Livia Sârbu și Mariana Sârbu în perioada 14-23 octombrie 2013 au beneficiat de un curs de formare profesională „Management de proiect pentru patrimoniul imobil" organizat de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântul Gheorghe și Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, București, România.


Colaboratorii muzeului - Anuța Boldureanu și Elena Ploșnița au participat la întâlnirea trilaterală a Comitetelor Internaționale ICOM România, Ucraina și Moldova care a avut loc în zilele de 17-21 octombrie 2013 la Ploiești și București, România.


În perioada 17-21 noiembrie 2014, șefa secției Informatică Lilia Calughin a avut un stagiu de formare în domeniul digitizării patrimoniului cultural, organizat la Varșovia, Polonia, de către Institutul Polonez din București.


Secretarul științific al muzeului dr. hab. Elena Ploșnița a participat între 22 și 27 februarie 2015 la un stagiu de documentare muzeală în Varșovia și Gransk, Polonia, organizat și susținut financiar de Ministerul de Externe al Poloniei.


Prin intermediul Centrului Cultural German AKZENTE din Chișinău, compozitorul Adrian Oswalt din Germania a susținut o conferință publică cu tema „Istoria flașnetei", precum și un recital de muzică mecanică în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor", 16 mai 2016.


Muzeul Național de Istorie a Moldovei în colaborare cu Departamentul Europa-Asia a Institutului Arheologic German din Berlin au continuat în anul 2015 (între 29 mai și 5 iulie) cercetările arheologice de teren în împrejurimile com. Sofia, r-nul Drochia, în așezarea eneolitică „Petreni" (cultura Cucuteni-Tripolie), datată cu mil. V a. Chr.MNIM a fost partener al proiectului „Early urbanism in preistoric Europe: the case of the Tripillia mega-hites", inițiat de Universitatea din Durham, Anglia și Institutul de Arheologie din Kiev, Ucraina. Proiectul a avut ca finalitate realizarea unei expoziții internaționale despre istoria proto-orașelor de Cucuteni-Tripolie, care a fost itinerată în toate țările participante la proiect. La Chișinău, expoziția „Mega-siturile tripoliene" a fost prezentată în perioada 9 septembrie - 6 noiembrie 2015.

În baza acordului de colaborare cu Complexul Muzeal Național „Moldova" din Iași, România, la MNIM a fost organizată expoziția „Valori patrimoniale din colecțiile Muzeului Ştiinței și Tehnicii Ştefan Procopiu, Iași", în perioada 23 septembrie - 26 octombrie 2015.


În perioada 29-30 octombrie 2015, MNIM a organizat în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" din București, România, cel de-al XV-lea Simpozion de Numismatică. La eveniment au participat cercetători numismați din România, Ucraina și Republica Moldova.


MNIM a participat la realizarea expoziției „Krieg - Eine Archaeologishe Spuresuche" (Războiul - decodarea urmelor sale arheologice), deschisă în perioada 5 noiembrie 2015 - 22 mai 2016 la Landesmuseum für Vorgeschichte din or. Halle, Germania. La organizarea expoziției au luat parte muzee din Germania, Olanda, Franța, Elveția, Austria, Cehia și Republica Moldova. MNIM s-a prezentat cu 14 piese arheologice din perioada eneoliticului, provenite din cercetările tumulului de la Giurgiulești.


Cercetătorul sectorului Arheologie și Istorie Antică Mariana Sîrbu a participat la lucrările Şcolii de toamnă pentru doctoranzi în istorie veche și arheologie, organizată de Centrul de Studii al Fundației „Dacica" în Valea Alunului, com. Boșorod, jud. Hunedoara, România, 3-11 octombrie 2015.


Cercetătorul sectorului Arheologie și Istorie Antică dr. Natalia Mateevici a efectuat un stagiu de documentare arheologică la Şcoala Arheologică din Atena, în perioada 1 noiembrie - 1 decembrie 2015.


Cercetătorul sectorului Arheologie și Istorie Antică Mariana Vasilache a efectuat un stagiu de documentare arheologică la Muzeul de Preistorie din or. Halle, Germania, în cadrul proiectului „Krieg - Eine Archaeologishe Spuresuche", 1-10 noiembrie 2015.


Între 2 martie și 10 aprilie 2016, la MNIM a fost organizat un eveniment de aniversare a unui personaj emblematic pentru Cehia, Václav Havel. Expoziția temporară intitulată „Portretul lui Václav Havel" a fost adusă la Chișinău de către Centrul Ceh din București.


În baza acordului de colaborare cu Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. din Ungaria, la MNIM a fost organizată o expoziție excepțională de porțelan maghiar, intitulată „Strălucirea Herend", 13 mai - 12 iulie 2016. Cu prilejul deschiderii expoziției, muzeul a fost vizitat de directorul general al Manufacturii de Porțelan Herend, dr. Attila Simon.


Cinci muzeografi din cadrul MNIM au participat la proiectul „Zilele muzeografilor - Memorie, conștiință, istorie", care s-a desfășurat la București, România, în perioada 6-10 iunie. Proiectul a fost derulat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Ministerul Culturii din Republica Moldova. Vizita de studiu a cuprins ateliere de lucru și prezentări ținute de experți în domeniu din cadrul unor muzee din București, întâlniri cu reprezentanți ai mediului academic și vizite de documentare la muzee.


MNIM a participat la realizarea expoziției „România în Marele Război", deschisă la Muzeul Național de Istorie a României la 15 septembrie 2016. În acest sens, 25 de documente și fotografii despre situația din Basarabia în anii Primului Război Mondial au fost incluse în expoziție și în catalog.


Între 21 și 24 septembrie 2016, s-a desfășurat cel de-al XVI-lea Simpozion de Numismatică, organizat în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" din București. La eveniment au participat cercetători numismați și colecționari din Republica Moldova, România, Franța, Japonia, Ucraina, Belarus, Slovacia și Polonia.


În baza acordului de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Ministerul Patrimoniului Național al Poloniei, restauratorul Muzeului Național de Istorie a Moldovei, Daniela Ferroni, a efectuat o vizită de studiu în Polonia în perioada 10-15 octombrie 2016. Tema delegației de documentare: „Conservarea-restaurarea patrimoniului mobil, a monumentelor istorice și digitalizarea patrimoniului cultural".


În perioada 3-12 octombrie 2016, s-a desfășurat a doua etapă din cadrul proiectului moldo-german (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău - Frei Universität, Berlin) inițiat cu scopul verificării și cercetării așezărilor culturii Sabatinovka, identificate în văile râului Ialpug și a afluenților săi.


În baza acordului de colaborare, Centrul Polonez din București a organizat la MNIM o expoziție temporară cu tema „Războiul în afișul polonez. Colecția Krzysztof Dydo". Perioada de expunere: 3-30 noiembrie 2016.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
Adresează-ne o întrebare acum!

#Exponatul Lunii

Se zice că icoanele, prin harul dumnezeiesc pe care îl au, îşi aleg singure locul de unde să-şi poată manifesta puterile de binecuvântare şi mângâiere. Aşa s-a întâmplat ca o icoană a Maicii Domnului să poposească pe meleagurile noastre pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, timp în care aceste teritorii erau implicate în campaniile militare din cadrul războiului ruso-turc din anii 1787-1791. Împrejurările apariţiei acestei icoane în Basarabia sunt confirmate de mai multe referinţe de epocă, din care rezultă că ofiţerul rus N.A. Albaduev aduce cu sine icoana în perioada operaţiilor militare amintite mai sus, iar după moartea lui, rudele – soţia colonelului sau mama lui – dăruiesc această icoană mănăstirii unde ofiţerul, venind în postul Crăciunului, pentru a se împărtăşi cu Sfintele Taine, moare subit. Icoana Maicii Domnului a fost aşezată iniţial în biserica veche din lemn, unde se afla cavoul ofiţerului, mai târziu fiind depusă în noua biserică, zidită şi sfinţită în anul 1816, cu hramul Adormirea Maicii Domnului..

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu