EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii

Revista „Tyragetia"


ISSN 1857-0240 E-ISSN 2537-6330


Revista „Tyragetia”, editată de către Muzeul Național de Istorie a Moldovei, este acreditată (categoria B) și inclusă în Registrul Național al revistelor științifice de profil.

Revista a fost fondată în anul 1991, primul număr văzând lumina tiparului în 1992. Până în anul 2006 au apărut 15 numere cu frecvența de un număr pe an.

Începând cu 2007 se editează seria nouă cu două numere anual: Nr. 1. Arheologie. Istorie Antică și Nr. 2. Istorie. Muzeologie.

În seria nouă a revistei „Tyragetia” sunt publicate studii arheologice, istorice, muzeologice, rezultatele cercetărilor interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului etc. Din punct de vedere geografic articolele și alte tipuri de lucrări științifice reflectă atât spațiul balcanico-carpato-pontic, cât și întregul continent eurasiatic.

Scopul revistei este de a promova rezultatele cercetărilor științifice ale colaboratorilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei, precum și ale cercetătorilor din instituțiile de profil din Republica Moldova și de peste hotarele ei.

În perioada 2007-2016 au fost editate 20 numere ale revistei, în care au fost publicate 649 articole științifice ale autorilor din Republica Moldova, România, Ucraina, Germania, SUA, Polonia, Rusia, Kazahstan etc.

Revista este inclusă în următoarele baze de date: 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu