EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Una din marile realizări tehnice care a revoluționat ideea de timp și spațiu, deschizând o nouă eră în istoria comunicării, este telegrafia. Aceasta se bazează pe transmiterea semnalelor electrice printr-un cablu pe distanțe lungi, permițând oamenilor să comunice instantaneu. Telegraful s-a răspândit foarte repede și o rețea de sârme se întindea în întreaga lume.

În 1837, pictorul si fizicianul american Samuel Morse a inventat primul aparat electromagnetic pentru telegrafie, brevetat în 1840. Pentru a trimite mesaje prin fir, Morse elaborează în 1838 un cod simplu de puncte și liniuțe, care reprezentau literele alfabetului, cunoscut ca „alfabetul Morse".

Atât codul Morse cât și aparatul telegrafic au fost îmbunătățite de-a lungul vremii, telegraful devenind mai bine de un secol cel mai răspândit sistem de comunicare și transmitere a informației, până la apariția internetului. Sistemul de telegrafie a constat dintr-o serie de stații repetoare de-a lungul traseului liniei de transmisie. Fiecare stație avea un operator care primea și transmitea mesaje prin telegraf. Aparatul Morse transmitea circa 25 de cuvinte pe minut, care erau înregistrate codificat pe o bandă de hârtie. Operatorul însărcinat cu transmiterea mesajului îl decodifica și îl scria pe hârtie folosind o mașină de scris specială.

În Basarabia, telegraful a pătruns în 1860: la 8 aprilie își începe activitatea stația telegrafică Bender, iar la 24 aprilie cea din Chișinău, urmare a construcției primei linii telegrafice Odesa-Chișinău-Leova. În prezent, s-a renunțat la serviciile de telegrafie. Singurii care mai folosesc comunicarea codificată sunt radioamatorii.

Aparatul telegrafic Morse prezentat provine de la uzina electrotehnică Osinoostrovsky, Uniunea Sovietică, și datează cu anul 1934. Exponatul a fost restaurat de către Mihail Culașco.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"


Tyragetia, serie nouă, vol. XVI [XXXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Tyragetia, serie nouă, vol. XVI [XXXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Chişinău, 2022

Studii


Lilia Zabolotnaia
Istoria necunoscută a unei familii celebre. Secretele vieţii private a nepoatei nelegitime a lui Dimitrie Cantemir

Александр Пономарёв
Биография Кутузова в свете неизвестного документа 1769 года

Materiale şi cercetări


Şarolta Solcan
Femeia în Moldova în secolul al XV-lea şi prima jumătate a secolului al XVI-lea

Petruţa Bardan (Cătălinoiu)
Importanţa încheierii unor alianţe matrimoniale între reprezentanţi ai Rudenilor şi marea boierime munteană (jumătatea secolului al XVI-lea - începutul secolului al XVIII-lea)

Игорь Сапожников
Остров Березань в картографии и описаниях ХVIІІ - ХІХ вв.

Valentin Tomuleţ
Basarabia în sistemul pieţei interne ruse (1812 - începutul anilor ’70 ai secolului al XIX-lea)

Игорь Сапожников, Игорь Цеунов
И.В. Ботьянов и его «Статистическое описание Бессарабии» 1828-1840 годов

Andrei Emilciuc
Evoluţia comparativă a sistemului vamal din Basarabia şi România (1859-1914)

Вячеслав Степанов
Ромистика в Бессарабии XIX - начала ХХ в. Зарождение и динамика

Felicia Aneta Oarcea
Elite feminine româneşti la cumpăna veacurilor XIX-XX. Repere arădene

Gherghina Boda, Dumitru-Cătălin Rogojanu
Acţiuni ale Legiunii de jandarmi Hunedoara, legate de internarea supuşilor străini în lagărul de la Târgu-Jiu

Maria Zinovii
Basarabenii deportaţi în Siberia: condiţii de muncă şi de supravieţuire

Marinela Trandafir
Activitatea artistică în Republica Populară Română. Studiu de caz: raionul Buzău, regiunea Ploieşti, 1955-1957

Nicolae Fuştei
Folosirea pârghiilor economice în lupta cu religia în timpul campaniei antireligioase hruşcioviste (1957-1964)

Marius Tărîţă
Epurarea membrilor Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova în anii 1958-1963

William D. Prigge
Partidele Comuniste din Letonia şi Moldova (1959-1961): studiu comparativ

Sorin Șclearuc
Specificul filmului artistic moldovenesc în perioada dezgheţului lui Hruşciov. Studiu de caz: „Omul merge după soare” (1961)

Liliana Rotaru
Educaţie şi politică vs. politică şi educaţie în „era agrariană” a Republicii Moldova (1994- 1998)

Петр Марчиняк
Поляки в многонациональной Молдове: поддержка идентичности небольшой этнической группы как компоненты современного гражданского общества (на основе личного опыта работы в качестве посла Республики Польша в Кишиневе в 2000-2005 годах)

Silviu Andrieş-Tabac
Însemne teritoriale înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova în anul 2021

Ana Griţco
Viaţa edilitară a Chişinăului prin prisma activităţii inginerului Hristofor Nicolaidi (sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX). Contribuţii muzeografice

Adelaida Chiroşca
Fragmente de iconostase din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei

Vera Serjant
Colecţia savantului pedolog Nicolae Dimo în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei

Vera Serjant
Medalia comemorativă „V. Dokuceaev” în colecţia de medalistică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei

Lucia Marinescu-Tonu
Expoziţia Străvechea mea argintărie, cu atâta artă cizelată...

Elena Ploşniţa
Contribuţii la dezvoltarea patrimoniului muzeal: colecţionarul german Robert Denndorf

Recenzii şi prezentări de carte


Вячеслав Степанов
Лилия Заболотная / Lilia Zabolotnaia, Известная и неизвестная история жизни дочерей Дмитрия Кантемира: Мария Кантемир и Екатерина-Смарагда Голицына (сборник статей, документов и иллюстраций) / The known and unknown life story of the daughters of Dimitrie Cantemir: Maria Cantemir and Ekaterina-Smaragda Golitsyna: (Collection of articles, documents and illustrations). Chişinău: Cardidact, 2020, 664 p. ISBN 978-9975-3469-7-9

Lilia Zabolotnaia
Nicolae Fuştei, Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni 1746-1821: activităţi culturale şi ecleziastice. Chişinău: Biblioteca ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2021, 464 p. ISBN 978-9975-62-452-7

Anatolie Povestca
Н.В. Гросул-Войцеховская, Архитектор В.А. Войцеховский: замыслы и воплощения. 1909- 1977. Mосква: АИРО-XXI, 2021, 96 с. ISBN 978-5-91022-490-6

  

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Una din marile realizări tehnice care a revoluționat ideea de timp și spațiu, deschizând o nouă eră în istoria comunicării, este telegrafia. Aceasta se bazează pe transmiterea semnalelor electrice printr-un cablu pe distanțe lungi, permițând oamenilor să comunice instantaneu...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC