EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Structura muzeului

Director general
Eugen Sava, doctor habilitat în ştiinţe istorice

Studii:
• Facultatea de Istorie a USM (1983),
• Institutul Istoriei Culturii Materiale al AŞ a URSS (1985-1988) – doctorat;
• Institutul de Arheologie şi Etnografie al AŞM (2003);
• Universitatea de Stat a Moldovei (2003) – doctor habilitat.
Domeniul de cercetare: Arheologia preistorică în spaţiul carpato-nistrean.

Director adjunct pentru patrimoniu
Elena Postică, doctor în ştiinţe istorice

Studii:
• Facultatea de Istorie a USM (1976);
• Institutul de Istorie al AŞM (1998) – doctorat.
Teza de doctorat: „Rezistenţa antisovietică în RSS Moldovenească (1944-1950)”.

Director adjunct pentru relaţii cu publicul
Aurelia Corneţchi

Studii: Facultatea  de Istorie a USM (1980).

Director adjunct administrativ

Victor Lucaşenco

Secretar ştiinţific
Elena Ploşniţă, doctor habilitat în ştiinţe istorice

Studii:
• Facultatea de Istorie a USM (1977);
• Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România (1977) - doctorat.
Teza de doctorat: „Analiza antropologico-istorică a muzeelor din Moldova”
Teza de doctor habilitat „Concepte muzeografice în arheologia şi istoria Moldovei, sf. sec. XIX - înc. sec XXI”

Contabil-şef
Angela Marchitan

Studii: Institutul internaţional de management, Chişinău (2006).


Secţii

Secţia Patrimoniu
Şef de secţie Irina Gonciarova

Studii: UPS „Ion Creangă” (1978)

Secţia Restaurare
Şef de secţie Ecaterina Bondarenco

Studii: Facultatea de Istorie a USM (1980)

Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală
Şef de secţie Natalia Popovici

Studii: UPS „Ion Creangă” (1992)

Secţia Amenajare a expoziţiilor
Şef de secţie Victor Ţoi

Studii: Facultatea de Istorie a USM (1983)

Secţia Informatică
Şef de secţie Lilia Calughin

Studii: Facultatea de Biblioteconomie şi Bibliografie a USM (1992)

Centrul editorial
Şef: Aurel Zanoci, doctor în ştiinţe istorice

Studii:
• Facultatea de Istorie a USM (1991);
• Universitatea de Stat din Moldova (1993-1996) – doctorat.
Teza de doctorat: „Fortificaţiile geto-dacice din spaţiul extra carpatic în sec. VI-III î.H”.

Biblioteca
Şef: Mariana Balan

Studii:
• Facultatea de Litere a USM (1995);
• Facultatea de Limbi Străine a USM (1997).

 
Sectoare de cercetare

Arheologie şi Istorie Antică
Şef sector: Ion Tentiuc, doctor în ştiinţe istorice.

Studii:
• Facultatea de Istorie a USM (1983);
• Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România – doctorat.
Teza de doctorat: „Populaţia din Moldova Centrală în sec. XI-XIII”.

Istorie Medievală şi Numismatică
Şef sector: Anuţa Boldureanu, doctor în ştiinţe istorice.

Studii:
• Facultatea de Istorie a USM (1994);
• Institutul de Arheologie şi Etnografie al AŞM (2003) – doctorat.
Teza de doctorat: „Moneda otomană în Moldova (1512-1603)”.

Istorie Modernă şi Contemporană
Şef sector: Mariana Țăranu, doctor în ştiinţe istorice.

Studii:
Facultatea de istorie și etnopedagogie a UPS „Ion Creangă" (1998)
Universitatea de Stat din Moldova (2005) - doctorat
Teza de doctorat: „Politica statului față de intelectualitatea din Rusia Sovietică (1917-1922)".


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu