EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Informatizarea

Procesul continuu de îmbogăţire a patrimoniului de obiecte şi informaţii a condus la necesitatea realizării unui sistem automatizat de evidenţă a bunurilor culturale.

Astfel, în anul 1994, specialiştii Catedrei de Informatică şi Tehnologii de Programare a USM, conform programului formulat de direcţia muzeului, au proiectat în colaborare cu Institutul de Memorie Culturală a Ministerului Culturii din România Sistemul Automatizat de Evidenţă a Patrimoniului Muzeal (SAEPM).

SAEPM este un sistem unitar de baze de date documentare corelative, cuprinzând atât documente cât şi imagini referitoare la toate colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, înregistrate printr-o catalogare ştiinţifică, rezultat al operaţiilor de determinare, tipologizare, clasificare şi grupare după criterii specifice.

Din anul 1996 a început crearea bazei de date pe colecţii ale muzeului. A demarat un proces foarte important pentru informatizarea patrimoniului – de întocmire a fişelor analitice de evidenţă a bunurilor culturale.

Actualmente, baza de date electronice a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei conţine 109 349 de înregistrări pentru următoarele domenii: arheologie, monede, decoraţii, documente, fotografii, carte, artă decorativă, artă plastică, istorie, etnografie.

Utilizarea SAEPM, elaborat în baza sistemului de dirijare cu bazele de date SQL Server, permite regăsirea rapidă a informaţiilor, consultări ale acestora pe diferite criterii tematice, repertorii şi catalogări de colecţii sau expoziţii.  


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu