EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Legislaţie

În 2002 a fost aprobată Legea muzeelor (nr. 1596 din 27.12.2002), care pe parcursul anilor a suportat modificări neînsemnate. Conform Legii în cauză în Republica Moldova "muzeele sunt instituţii necomerciale cu statut de persoană juridică care se înregistrează în modul stabilit de lege".

Înfiinţarea muzeelor se face cu Avizul prealabil al Ministerului Culturii şi Turismului. Conform legii în republică, în dependenţă de patrimoniu şi valoarea există mai multe categorii de muzee: naţionale, departamentale, universitare, judeţene, orăşeneşti, comunale, săteşti, obşteşti, private ş.a. la Ministerul Culturii şi Turismului există Registrul muzeelor în care sunt luate la evidenţă toate muzeele republicii, indiferent de categorie şi profil.

Muzeele naţionale sunt organizate prin hotărâre de guvern, iar toate celelalte prin decizii ale organelor în a căror subordine se vor afla, cu avizul prealabil al ministerului Culturii şi Turismului. Ministerul Culturii şi turismului, conform legii, asigură îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova prin convenţiile internaţionale referitoare la funcţionarea şi protecţia muzeelor. Legea muzeelor stipulează că finanţarea muzeelor aflate în proprietatea publică a statului se asigură din surse bugetare şi extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.

Legea muzeelor stabileşte categoriile de piese care constituie patrimoniul muzeal şi că el, patrimoniul muzeal este inalienabil. Bunurile culturale din patrimoniul muzeal al republicii se înscriu în Registrul de stat al patrimoniului cultural mobil, care se află la Ministerul Culturii şi Turismului. Exportul provizoriu al patrimoniului muzeal, în scopul organizării expoziţiilor în afara ţării se permite doar în baza deciziei Ministerului Culturii şi Turismului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În 2011 a fost aprobată Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (nr. 280 din 27.12.2011). Având în vedere dezvoltarea muzeologiei contemporane, aprobarea de către Parlamentul Republicii a Legii privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, Ministerul Culturii al Republicii Moldova în 2013 a iniţiat un program de modificare a unor acte normative, inclusiv a Legii muzeelor. Astfel, la solicitarea Ministerului Culturii, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a propus o serie de modificări pentru Legea muzeelor.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu