EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Axa Cronologică


Epoca paleoliticului

(500 mii ani în urmă - 7 mii ani în urmă)

Epoca paleloliticului este divizată în trei perioade mari: paleoliticul inferior (500 mii-100 mii ani în urmă); paleoliticul mijlociu (100 mii-35 mii ani în urmă); paleoliticul superior (35 mii-10 mii ani în urmă). În prezent, patrimoniul paleoliticului inferior, este reprezentat în Muzeu prin colecţiile acumulate în circa 20 de staţiuni, din care cele mai reprezentative sunt cele din grotele de la Duruitoarea Veche, Ofatinţi, Buteşti.

Paleoliticul mijlociu, sau epoca musteriană, este reprezentată de circa 60 de staţiuni localizate în grotele şi peşterile de la Buteşti, Buzdugeni, Trinca ş. a., a căror materiale îşi ocupă locul distinct în fondurile şi expoziţia Muzeului [3].

În prezent sunt cunoscute circa 350 de staţiuni, datate în paleoliticul superior, unde s-au descoperit unelte din silex, os şi corn [5, 6] din care este necesar de menţionat cele de la Brînzeni, Bobuleşti, Ciuntu, Scoc, Gordineşti, Ciutuleşti, Raşcov. În staţiunea de la Climăuţi au fost descoperite locuinţe la construcţia cărora au fost utilizate oase de mamut. În perioada paleoliticului superior pentru prima dată sunt confecţionate obiecte de artă – pandantive [2], figurine antropomorfe şi zoomorfe [1, 4]. Epoca pietrei se încheie cu perioada mezolitică (10-7 mii ani în urmă).

1. Vârf de lance din fildeş de mamut
 
  1. Vârf de lance din fildeş de mamut  - Epoca paleoliticului
 
2. Pandantiv din fildeş de mamut
 
2. Pandantiv din fildeş de mamut - Epoca paleoliticului
 
3. Topoare de mână şi vârf din silex
 
  3. Topoare de mână şi vârf din silex  - Epoca paleoliticului
 
4. Podoabe: brăţară din fildeş, colier şi obiecte de cult: protomă de bizon, disc ornamentat şi figurină feminină – din fildeş şi piatră
 
4. Podoabe: brăţară din fildeş, colier şi obiecte de cult: protomă de bizon, disc ornamentat şi figurină feminină – din fildeş şi piatră - Epoca paleoliticului
 
5. Ace din os
 
5. Ace din os - Epoca paleoliticului
 
6. Piese din silex
 
6. Piese din silex - Epoca paleoliticului
 
Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu