EN RO#Exponatul Lunii

>>>

În 2024, se împlinesc trei decenii de la trecerea în neființă a Eufrosiniei Kersnovski, soroceanca deportată în noaptea de 12-13 iunie 1941 și, ulterior, condamnată de statul-partid la 20 ani de pușcărie pentru evadarea din GULAG. Reușind să supraviețuiască lagărelor de corecție prin muncă, Eufrosinia Kersnovski își va asuma peste ani statutul de martor ocular al atrocităților regimului totalitar-comunist, lăsând generațiilor următoare 12 caiete de amintiri despre infernul prin care a trecut, acestea fiind însoțite de circa 700 de ilustrații color.

Publicate sub genericul „Cât costă omul", sub îngrijirea academicianului Valeriu Pasat, relatările Eufrosiniei Kersnovski dezvăluie prețul vieții umane în contextul represiunilor politice, captând cu o sinceritate sfâșietoare experiențele din lagărele de muncă forțată și determinarea sa de a supraviețui și de a relata adevărul despre suferințele îndurate. Pe lângă relatarea evenimentelor, autoarea narațiunilor reflectează profund asupra naturii umane și asupra modului în care regimul totalitar a degradat valorile morale și demnitatea umană. În volum sunt inserate ilustrații color de o valoare istorică de neprețuit, oferind detalii autentice despre viața în GULAG și despre impactul represiunilor politice asupra indivizilor și comunităților. „Cât costă omul" este mai mult decât o simplă mărturie despre suferință; este o condamnare puternică a totalitarismului și o celebrare a spiritului uman, aducând în prim-plan vocea unei femei care a reușit să transforme trauma personală într-un apel universal pentru justiție și adevăr.

Această lucrare documentează un capitol întunecat al istoriei și, totodată servește ca un memento al puterii rezilienței și solidarității umane în vremuri de grea încercare. Cartea îndeamnă vizitatorii muzeului de a reflecta asupra valorii vieții umane și asupra imperativului de a proteja libertatea și demnitatea umană.

 

Tur Virtual


Publicaţii

Biblioteca „Tyragetia"
Biserici și mănăstiri medievale în Basarabia
Vlad Ghimpu
Biserici și mănăstiri medievale în Basarabia
Biblioteca „Tyragetia”, I, Chișinău, 2000, 220 p. ISBN 9975-78-051-2.
Documente medievale moldovenești din Arhiva de Război a Suediei
Nicolae Răileanu
Documente medievale moldovenești din Arhiva de Război a Suediei
Biblioteca „Tyragetia”, II, Chișinău, 2001, 308 p. ISBN 9975-78-136-5.
Necropola aristocrației scitice de la Dubăsari (sec. V-IV î.e.n.)
Nicolae Chetraru, Natalia Serova
Necropola aristocrației scitice de la Dubăsari (sec. V-IV î.e.n.)
Biblioteca „Tyragetia”, III, Chișinău, 2001, 74 p. ISBN 9975-9667-0-5.
Ion Casian Surucean în arheologia și muzeologia basarabeană
Nicolae Chetraru, Nicolae Răileanu
Ion Casian Surucean în arheologia și muzeologia basarabeană
Biblioteca „Tyragetia”, IV, Chișinău, 2001, 256 p. ISBN 9975-9667-1-3.
Comoara pârcălabului Gangur
Nicolae Chetraru, Isac Rafalovici
Comoara pârcălabului Gangur
Biblioteca „Tyragetia”, V, Chișinău, 2002, 118 p. ISBN 9975-9667-3-X.
Cartea românească în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei
Maria Danilov, Ana Grițco, Liubovi Malahov
Cartea românească în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei
Catalog, în Biblioteca „Tyragetia”, VI, Chișinău, 2002, 223 p. ISBN 9975-9667-4-8.
Rara avis
Nicolae Răileanu
Rara avis
Biblioteca „Tyragetia”, VII, Chișinău, 2003, 258 p. ISBN 9975-9667-6-4.
Paul Gore. Omul și opera
Paul Gore. Omul și opera
Biblioteca „Tyragetia”, VIII, Chișinău, 2003, 248 p. (redactor responsabil Nicolae Răileanu), ISBN 9975-9667-7-2.
Nicolae Moroșan – drama unui savant
Nicolae Chetraru, Anton Moraru, Nicolae Răileanu
Nicolae Moroșan – drama unui savant
Biblioteca „Tyragetia”, IX, Chișinău, 2003, 224 p. ISBN 9975-9667-8-0.
Studii de muzeologie și muzeografie. Omagiu lui Nicolae Răileanu la 60 de ani, vol. I
Studii de muzeologie și muzeografie. Omagiu lui Nicolae Răileanu la 60 de ani, vol. I
Biblioteca „Tyragetia”, X, Chișinău, 2004, 526 p. ISBN 9975-9840-0-2.
Baronul Alexandru Stuart
Nicolae Chetraru, Nicolae Răileanu
Baronul Alexandru Stuart
Biblioteca „Tyragetia”, XI, Chișinău, 2006, 111 p. ISBN 978-9975-78-494-8.
Popas în timp
Ana Grițco
Popas în timp
Catalog de carte poștală ilustrată, în Biblioteca „Tyragetia”, XII, Chișinău, 2006, 268 p. ISBN 978-9975-9818-3-5.
Cenzura sinodală și cartea religioasă în Basarabia. 1812-1918 (între tradiție și politica țaristă)
Maria Danilov
Cenzura sinodală și cartea religioasă în Basarabia. 1812-1918 (între tradiție și politica țaristă)
Biblioteca „Tyragetia” XIII, Chișinău, 2007, 264 p. ISBN 978-9975-80-073-0.
Amforele grecești în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. VI – începutul sec. II a. Chr.
Natalia Mateevici
Amforele grecești în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. VI – începutul sec. II a. Chr.
Biblioteca „Tyragetia” XIV, Chișinău, 2007, 284 p. ISBN 978-9975-80-080-8.
Interferențe cultural-cronologice în nord-vestul Pontului Euxin la finele mil. II – începutul mil. I a. Chr.
Andrei Nicic
Interferențe cultural-cronologice în nord-vestul Pontului Euxin la finele mil. II – începutul mil. I a. Chr.
Biblioteca „Tyragetia” XV, Chișinău, 2008, 282 p. ISBN 978-9975-80-138-6.
STUDII DE MUZEOLOGIE (I)
STUDII DE MUZEOLOGIE (I)
Biblioteca „Tyragetia” XVI, Chișinău, 2008, 194 p. ISBN 978-9975-80-197-3.
Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă și perspectivă
Elena Ploșnița
Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă și perspectivă
Biblioteca „Tyragetia” XVII, Chișinău, 2008, 248 p. ISBN 978-9975-80-197-3.
Habitatul din mileniul I a. Chr. în regiunea Nistrului Mijlociu (siturile din zona Saharna)
Ion Niculiță, Aurel Zanoci, Tudor Arnăut
Habitatul din mileniul I a. Chr. în regiunea Nistrului Mijlociu (siturile din zona Saharna)
Biblioteca „Tyragetia” XVIII, Chișinău, 2008, 408 p. ISBN 978-9975-80-192-8.
Поселение с «зольниками» у села Одая-Мичурин, Республика Молдова: (археологические и естественнонаучные исследования) / Die Siedlung mit „Aschehügeln” beim Dorf Odaia-Miciurin, Republik Moldova. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen
Еуджен Сава, Эльке Кайзер
Поселение с «зольниками» у села Одая-Мичурин, Республика Молдова: (археологические и естественнонаучные исследования) / Die Siedlung mit „Aschehügeln” beim Dorf Odaia-Miciurin, Republik Moldova. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen
Biblioteca „Tyragetia” XIX, Chișinău, 2011, 532 p. ISBN 978-9975-80-525-4.
Enciclopedia muzeologiei din Republica Moldova
Elena Ploșnița, Mihai Ursu
Enciclopedia muzeologiei din Republica Moldova
Biblioteca „Tyragetia” XX, Chișinău, 2011, 308 p. ISBN 978-9975-80-526-1.
Contribuții la istoria și arheologia spațiului pruto-nistrean. Siturile de la Durlești și Molești
Ion Tentiuc
Contribuții la istoria și arheologia spațiului pruto-nistrean. Siturile de la Durlești și Molești
Biblioteca „Tyragetia” XXI, Chișinău, 2012, 288 p. ISBN 978-9975-80-667-1.
Tradiții militare (trecut, prezent, viitor)
Simion CARP, Ghenadie CHIRIŢA, Terentie CARP, Ecaterina GÎRBU
Tradiții militare (trecut, prezent, viitor)
Biblioteca „Tyragetia” XXII, Chișinău, 2013, 375 p. ISBN 978-9975-80-703-6.
Studii de muzeologie (II)
Studii de muzeologie (II)
Biblioteca „Tyragetia” XXIII, Chișinău, 2013. 228 p. ISBN 978-9975-80-765-4; 978-9975-80-766-1.
Moneda otomană în Moldova în perioada 1512-1603
Ana Boldureanu
Moneda otomană în Moldova în perioada 1512-1603
Biblioteca „Tyragetia” XXIV, Chișinău, 2013. 191 p. ISBN 978-9975-80-773-9.
Așezarea și necropola din prima epocă a fierului Saharna-Ţiglău
Ion Niculiță, Andrei Nicic
Așezarea și necropola din prima epocă a fierului Saharna-Ţiglău
Biblioteca „Tyragetia” XXV, Chișinău, 2014. 420 p. ISBN 978-9975-80-843-9.
Așezări din perioada târzie a epocii bronzului în spațiul pruto-nistrean (Noua-Sabatinovka)
Eugen Sava
Așezări din perioada târzie a epocii bronzului în spațiul pruto-nistrean (Noua-Sabatinovka)
Biblioteca „Tyragetia” XXVI, Chișinău, 2014, 592 p. ISBN 978-9975-80-904-7.
Evoluția habitatului din microzona Saharna în epoca fierului
Ion Niculiță, Aurel Zanoci, Mihail Băț
Evoluția habitatului din microzona Saharna în epoca fierului
Biblioteca „Tyragetia” XXVII, Chișinău, 2016, 464 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-9975-160-0.
Populaţia din Moldova Centrală în secolele X-XIII
Ion Tentiuc
Populaţia din Moldova Centrală în secolele X-XIII
Biblioteca „Tyragetia” XXVIII, Chişinău, 2017, 323 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-9975-87-323-9.
Situl istoric „Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varniţa”. Restaurarea Memoriei
Situl istoric „Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varniţa”. Restaurarea Memoriei
Biblioteca „Tyragetia” XXIX, Chişinău, 2017, 164 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-9975-87-250-8
Исследования курганов в Буджакской степи (1980-1985 гг.)
Евгений Сава, Сергей Агульников, Игорь Манзура
Исследования курганов в Буджакской степи (1980-1985 гг.)
Biblioteca „Tyragetia” XXX, Chişinău, 2019, 368 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-9975-87-560-8.
Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean (în baza colecţiilor Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei)
Stanislav Ţerna, Mariana Vasilache
Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean (în baza colecţiilor Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei)
Biblioteca „Tyragetia” XXXI, Chişinău, 2019, 263 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-9975-87-562-2.
Așezarea și necropola de tip Poienești-Lucașeuca  de la Borosești (jud. Iași)
Mircea Babeș, Vasile Iarmulschi
Așezarea și necropola de tip Poienești-Lucașeuca de la Borosești (jud. Iași)
Biblioteca „Tyragetia” XXXII, Chişinău, 2020, 229 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-9975-87-747-3.
Maria (Lupu) Radziwiłł. Viaţa privată în documente, scrisori şi imagini
Lilia Zabolotnaia
Maria (Lupu) Radziwiłł. Viaţa privată în documente, scrisori şi imagini
Biblioteca „Tyragetia” XXXIII, Chişinău, 2020, 231 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-9975-87-753-4.
Muzeu. Muzeificarea patrimoniului cultural imobil
Elena Ploșnița
Muzeu. Muzeificarea patrimoniului cultural imobil
Biblioteca „Tyragetia” XXXIV, Chișinău, 2021, 232 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-9975-166-26-3
Акинак на западе скифского мира  (Akinakes-ul în vestul lumii scitice)
Denis Topal
Акинак на западе скифского мира (Akinakes-ul în vestul lumii scitice)
Biblioteca „Tyragetia” XXXV, Chișinău, 2021, 648 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-9975-87-897-5
Moneda și circulația monetară în Principatul Moldovei (1711-1859)
Elena Arcuș-Jantovan
Moneda și circulația monetară în Principatul Moldovei (1711-1859)
Biblioteca „Tyragetia” XXXVI, Chișinău, 2022, 267 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-9975-87-985-9.
Muzeu. Tradiționalism și modernitate
Elena Ploșnița
Muzeu. Tradiționalism și modernitate
Biblioteca „Tyragetia” XXXVII, Chișinău, 2022, 210 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-9975-166-26-3.
Aşezările preistorice şi antice târzii de la Mereni
Gheorghe Postică, Eugen Sava
Aşezările preistorice şi antice târzii de la Mereni
Biblioteca „Tyragetia” XXXVIII, Chișinău, 2023, 205 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-36241-030-8.
Сарматский некрополь-святилище у села Петрешть на Среднем Пруте
Сергей Курчатов, Валерий Бубулич
Сарматский некрополь-святилище у села Петрешть на Среднем Пруте
Biblioteca „Tyragetia” XXXIX, 2023, 174 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-5-36241-096-4.
Monede și obiecte de metal descoperite la Costeşti, raionul Ialoveni
Ana Boldureanu, Lilia Dergaciova, Eugen Nicolae
Monede și obiecte de metal descoperite la Costeşti, raionul Ialoveni
Biblioteca „Tyragetia” XL, 2023, 254 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-5-36241-121-3
Personalități basarabene – parte a patrimoniului cultural-istoric național (secolul XIX - prima jumătate a secolului al XX-lea). Materialele conferinței ştiințifice (Chişinău, 19 septembrie 2023)
Personalități basarabene – parte a patrimoniului cultural-istoric național (secolul XIX - prima jumătate a secolului al XX-lea). Materialele conferinței ştiințifice (Chişinău, 19 septembrie 2023)
Biblioteca „Tyragetia” XLI, 2023, 230 p. ISBN 978-9975-80-903-0; 978-5-36241-030-8. 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

În 2024, se împlinesc trei decenii de la trecerea în neființă a Eufrosiniei Kersnovski, soroceanca deportată în noaptea de 12-13 iunie 1941 și, ulterior, condamnată de statul-partid la 20 ani de pușcărie pentru evadarea din GULAG...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC