EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Biblioteca „Tyragetia"

Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă și perspectivă

Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă și perspectivă

Bibilioteca „Tyragetia” XVII, Chișinău, 2008, 248 p.

Monografia Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă și perspectivă este o lucrare cu o tematică actuală și inedită, un studiu de sinteză asupra conceptelor muzeografice cu profil de istorie care au dominat în istoria Moldovei din secolul al XIX-lea și până în prezent. 

Structura lucrării este determinată de specificul tematicii cercetate. Ea însumează: Prefață, Argumente, trei capitole: Arheologie și Istorie în concepte muzeografice basarabene, Constituirea și dezvoltarea muzeografiei cu profil de istorie în RSSM, Rolul politicii culturale și al societății civile în afirmarea noilor concepte muzeografice la sfârșitul secolului al XX-lea - începutul secolului XXI, compartimentate în 10 paragrafe, Încheiere, Bibliografie, Indice de concepte muzeografice, Indice de instituții muzeale, Indice de nume proprii, Rezumat în limbile română, engleză, rusă și Lista abrevierilor

În baza unor materiale, în mare parte inedite, depistate în fondurile Arhivei Naționale a Republicii Moldova, Arhivei Direcției Monumentelor Istorice din București (România), Arhivei de Stat a Federației Ruse, în colecțiile de patrimoniu a Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, în dosarele Arhivei Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, Arhivei Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală au fost identificate și sistematizate în contextul istoric în care au apărut, au evoluat și au fost instituționalizate conceptele muzeografice cu profil de istorie.

În procesul cercetării s-a dovedit că fiecare perioadă istorică de dezvoltare a societății moldovenești, începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea a dat naștere și a fost marcată de anumite concepte muzeografice și în același timp, aceste concepte au fost o reflectare a preocupărilor sociale, intelectuale, a interesului față de istorie și trecut, a atitudinii unor mentalități colective, și desigur, a politicii culturale, în general, și a politicii muzeale, în mod special, promovată de organele guvernamentale. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu