EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Istoric

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.

Actul de înfiinţare a muzeului de istorie poartă data de 21 decembrie 1983, dată la care este emis ordinul Ministerului Culturii nr. 561 “Cu privire la reprofilarea muzeelor” (în baza hotărârii comune a CC al PCM şi Consiliului de Miniştri al RSSM din 29 noiembrie 1983 “Cu privire la utilizarea monumentului istoric – clădirea fostului gimnaziu de băieţi din Chişinău, unde a învăţat S. Lazo”).

Muzeul de Stat de Istorie al RSSM era creat pe baza Muzeului Republican al Gloriei Militare, pe care l-a încorporat, şi a fondului de piese cu valoare istorică deţinut de Muzeul de Stat de Istorie şi Studiere a Ţinutului Natal al RSSM. Amplasarea lui a rămas în clădirea istorică în curs de restaurare a fostului gimnaziu de băieţi nr. 1 din Chişinău, unde se aflase Muzeul Republican al Gloriei Militare.

La 22 octombrie 1991, prin ordinul Ministerului Culturii nr. 231 “Cu privire la perfecţionarea activităţii muzeelor republicane”, Muzeul de Stat de Istorie al RSSM îşi schimbă titulatura în Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.

În anul 2006, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1326 din 14 decembrie 2005 „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării”, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a fost reorganizat, prin absorbţia Muzeului de Arheologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.

În baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 184 din 13 martie 2013, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei îşi schimbă titulatura în Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.

Actualmente Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei este subordonat Ministerului Culturii al Republicii Moldova, activitatea sa ştiinţifică fiind coordonată de către Academia de Ştiinţe a Moldovei.


Patrimoniul muzeului, constituit iniţial din fondurile Muzeului Gloriei Militare şi colecţiile de istorie ale Muzeului de Stat de Istorie şi Studiere a Ţinutului Natal, s-a îmbogăţit an de an cu piese tot mai semnificative şi de o reală valoare ştiinţifică prin cercetare, donaţii şi achiziţii. La creşterea şi diversificarea patrimoniului au contribuit deopotrivă, în anii 1989-1995 şi 2006-2007, şi transferurile masive de patrimoniu dintr-un şir de muzee desfiinţate – Muzeul Republican al Prieteniei Popoarelor, Muzeul de Istorie a PCM, Muzeul Republican al Istoriei Comsomolului, Muzeul Republican “G. I. Kotovski şi S. Gh. Lazo”, Muzeul Republican de Istorie a Religiei, Muzeul Memorial al Voluntarilor Bulgari şi Muzeul de Arheologie al AŞM.

Astăzi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei deţine 348 619 piese de patrimoniu, a căror tipologie diversificată surprinde profilul Moldovei de-a lungul secolelor, din erele preistorice până în prezent, atestând habitatul uman, fapte, evenimente, portrete de personalităţi.

În anul 1991 este deschisă pentru public prima expoziţie permanentă de istorie “Pagini de istorie multimilenară”, cuprinzând perioada istorică din cele mai vechi timpuri până în anul 1940. Ea a fost realizată în 3 săli de la etaj, cu o suprafaţă de 930 m.p., etalându-se circa 900 de piese de muzeu. Expoziţia ilustra specificul dezvoltării teritoriului dintre Nistru şi Prut în contextul istoriei statului medieval Moldova. După dezmembrarea Moldovei la 1812, aria teritorială de reprezentare se restrângea numai la Basarabia.

În 1997 expoziţia permanentă de istorie este refăcută, atât în raportul conţinutului şi spaţiului de expunere, cât şi al modului de prezentare. Ea a fost extinsă pe tot etajul I, în 6 săli cu o suprafaţă de 1400 m.p. Discursul istoric susţinut de expoziţie se desfăşoară din paleolitic până la finele deceniului al cincilea al secolului XX.

În 2006-2007, Muzeul s-a aflat într-un nou proces de refacere a expoziţiei permanente, schimbări radicale din punct de vedere al viziunii şi fondului de exponate suportând compartimentul de preistorie şi istorie antică. La baza acestor schimbări au stat colecţiile transferate de la fostul Muzeu de Arheologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Bineînţeles, şi formula actuală a expoziţiei permanente este una intermediară. În prezent se lucrează conceptual şi tematic asupra noii viziuni a expoziţiei Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.

În august 1990, la parterul muzeului, este inaugurată diorama operaţiei Iaşi-Chişinău, iar în 1994, la demisol, este deschisă expoziţia din metale nobile –  “Tezaur”.

Muzeul oferă marelui public şi expoziţii temporare, diverse sub aspect tematic şi muzeotehnic, care vin să completeze carenţele expoziţiei permanente şi să aducă o contribuţie la propaganda culturală a patrimoniului depozitat. În cei 27 de ani de existenţă, muzeul a organizat circa 189 de expoziţii temporare  (la sediu, în afara instituţiei şi în străinătate), axate pe propriile colecţii, precum şi pe cooperarea cu alte instituţii de cultură şi cercetare.


Clădirea

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a fost aşezat chiar de la începuturi în clădirea istorică a Gimnaziului nr. 1 de băieţi, ulterior Liceul de băieţi “B.P. Hasdeu” (în anii 1945-1963 aici a fost plasat detaşamentul de grăniceri „Nistru”, iar în 1963-1977 – Universitatea Tehnică), care era în curs de restaurare.

Cutremurul din 1977 a avut un rol cât se poate de dramatic în istoria acestui monument, soldat cu degradări structurale ce au dus construcţia în pragul prăbuşirii. Lucrările de restaurare de tip istoric, demarate în 1979, au eşuat din cauza gradului avansat de degradare a structurilor din secolul al XIX-lea.

Clădirea veche a fost demolată şi înlocuită cu una nouă (construcţia a durat din 1980 până în 1987), care a păstrat doar aspectul exterior al monumentului de istorie, în stil eclectic, şi ambientul decorativ al sălii de festivităţi a gimnaziului, refăcut în trei săli cu cupolă din clădirea nouă.

Astfel încât noul edificiu al muzeului, dat în folosinţă în 1987, este o clădire monumentală contemporană,  cu etaj şi parter, care îşi etalează faţada spre strada 31 August 1989. Ea cuprinde 12 săli de expunere şi o dioramă, cu o suprafaţă totală de 5700 m.p.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu