EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Magazin muzeal

 

Cărți

Ghiduri

Pliante

Cărți poștale

Replici 

Suvenire

 

 

Cărți

 1. Anuarul Muzeului National de Istorie a Moldovei I, Chișinău, 1992, 303 p.
  Preț: 4,00 lei
 2. Anuarul II (1992), Chisinau, 1995, 386 p.
  Preț: 4,00 lei
 3. Tyragetia Anuar III, Chișinău, 1996, 297 p.
  Preț: 4,00 lei
 4. Tyragetia Anuar IV-V, Chișinău – Tyragetia, 1996, 340 p.
  Pret: 5,00 lei
 5. Tyragetia Anuar VI-VII, Editura “Tyragetia”, 1998, 455 p.
  Preț: 8,00 lei
 6. Tyragetia Anuar VIII, Universitas-Tyragetia, Chișinău, 1999, 256 p.
  Preț: 10,00 lei
 7. Tyragetia Anuar IX, Chișinău-Tyragetia, 2000, 392 p.
  Pret: 15,00 lei
 8. Tyragetia Anuar X, Chișinău-Tyragetia, 2001, 314 p.
  Preț: 25,00 lei
 9. Tyragetia Anuar XI, Editura Chișinău-Tyragetia, 2002, 434 p.
  Preț: 30,00 lei
 10. Tyragetia Anuar XII, Chisinau-Tyragetia, 2003, 372 p.
  Preț: 30,00 lei
 11. Tyragetia. Anuar XIII, Chisinau-Tyragetia, 2004, 303 p.
  Pret: 45,00 lei
 12. Tyragetia. Anuar XIV, Revista de arheologie, istorie și culturologie, Chișinău-Tyragetia, 2005, 363 p.
  Preț: 50,00 lei
 13. Tyragetia. Anuar XV, Chișinău-Tyragetia, 2006, 556 p.
  Preț: 50,00 lei
 14. Tyragetia. Serie noua, vol. I (XVI), nr. 1, Arheologie Istorie Antica, Chișinău, 2007, 403 p.
  Preț: 80,00 lei
 15. Tyragetia. Serie noua, vol. I (XVI), nr. 2, Istorie Muzeologie, Chișinău, 2007,
  367 p.
  Preț: 70,00 lei
 16. Tyragetia. Serie nouă, vol. II (XVII), nr. 1, Arheologie. Istorie Antică, Chișinău, 2008, 411 p.
  Preț: 125,00 lei
 17. Tyragetia. Serie nouă, vol. II (XVII), nr. 2. Istorie. Muzeologie, Chișinău, 2008,
  379 p.
  Preț: 125,00 lei
 18. Tyragetia. Serie nouă, vol. III (XVIII), nr. 1, Arheologie. Istorie Antică , Chișinău, 2009, 398 p.
  Preț: 140,00 lei
 19. Tyragetia. Serie nouă, vol. III (XVIII), nr. 2, Istorie. Muzeologie, Chișinău, 2009, 378 p.
  Preț: 140,00 lei

 20. Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2010, 314 p.
  Preț: 150,00 lei
 21. Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2010, 334 p.
  Preț:  150,00 lei

 22. Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2011, 426 p.
  Preț: 160,00 lei
 23. Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2012, 424 p.
  Preț: 160,00 lei
 24. Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2013, 434 p.
  Preț: 160,00 lei
 25. Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2014, 396 p.
  Preț: 160,00 lei
 26. Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2014, 400 p.
  Preț: 160,00 lei
 27. Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015.
  Preț: 180,00 lei
 28. Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015.
  Preț: 180,00 lei
 29. Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2016.
  Preț: 180,00 lei
 30. Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2016.
  Preț: 180,00 lei
 31. Tezaure monetare din muzeele orașului Chișinău, sec. XVI-XVIII, Chișinău, 1994, 130 p.+36 ilustrații.
  Preț: 4,00 lei
 32. Golitzeva N. V., Kašuba M. T., Mnogoslojnyj pamjatnik Srednego Podnestrovija, Tiraspol, 1995, 273 p.
  Preț: 18,00 lei
 33. N. Chetraru, N. Raileanu, Ion Surucean în arheologia si muzeologia basarabeana, Chisinau-Tyragetia, 2001, 256 p.
  Pret: 50,00 lei
 34. N. Chetraru, N. Serova, Necropola aristocrației scitice Dubăsari (sec. V-IV î.e.n.), Editura Tyragetia, Chișinău, 2001, 76 p.
  Preț: 20,03 lei
 35. N. Chetraru, I. Rafalovici, Comoara pârcalabului Gangur, Chișinău-Tyragetia, 2002,119 p.
  Preț: 10,00 lei
 36. M. Danilov, A. Gritco, L. Malahov, Cartea româneasca în colectiile Muzeului National de Istorie a Moldovei. Catalog. Chișinău-Tyragetia, 2002, 225 p.
  Preț: 35,00 lei
 37. Paul Gore. Omul si opera, Chișinău-Tyragetia, 2003, 256 p.
  Preț: 39,70 lei
 38. N. Chetraru, A. Moraru, N. Raileanu, Nicolae Morosan - drama unui savant, Chișinău-Tyragetia, 2003, 260 p.
  Preț: 36,70 lei
 39. Cercetari arheologice în Republica Moldova (2000-2003), volumul I, Chișinău-Tyragetia, 2004, 132 p.
  Preț: 25,00 lei
 40. Studii de muzeologie și muzeografie, vol. I, Tyragetia, Chișinău, 2004, 528 p.
  Preț: 62,20 lei
 41. Nicolae Chetraru, Nicolae Raileanu, Baronul Alexandru Stuart, Tyragetia, Chișinău, 2006, 112 p.
  Pret: 21,45 lei
 42. Ana Gritco,  Popas în timp. Catalog de carte postala ilustrata, Editura Bons Offices, Chisinau, 320 p.
  Pret: 80,00 lei
 43. Archeologiceskie issledovanija molodych ucenych Moldavii, Chișinau, „Ştiinta”, 1990, 176 p.
  Preț: 6,00 lei
 44. Studii de muzeologie (1), Biblioteca „Tyragetia” XVI,  Chișinău, Bons Offices, 2008, 194 p.
  Preț: 70, 00 lei
 45. Maria Danilov, Cenzura sinodala și cartea religioasa în Basarabia. 1812-1918 (între tradiție și politica țaristă), Biblioteca „Tyragetia” XIII, Chișinău, 2007, 264 p.
  Preț: 50,00 lei
 46. Natalia Mateevici, Amforele grecești în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. VI – începutul sec. II a. Chr., Biblioteca „Tyragetia” XIV, Chisinau, 2007, 284 p.
  Pret: 50,00 lei
 47. Andrei Nicic, Interferente cultural-cronologice în nord-vestul Pontului Euxin la finele mil. II – începutul mil. I a. Chr., Biblioteca „Tyragetia” XV, Chișinău, 2008, 282 p.
  Pret: 90,00 lei
 48. Ploșnița Elena, Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă și perspectivă, Biblioteca „Tyragetia” XVII, Chișinău, Bons Offices, 2008, 248 p.
  Preț: 70,00 lei
 49. Ion Niculiță, Aurel Zanoci, Teodor Arnaut, Habitatul din mileniul I a. Chr. în regiunea Nistrului Mijlociu (siturile din zona Saharna), Biblioteca „Tyragetia” XVIII, Chișinău, Bons Offices, 2008, 408 p.
  Preț: 180,00 lei
 50. SAVA, E.; KAISER, E. Die Siedlung mit „Aschehügeln" beim Dorf Odaia-Miciurin, Republik Moldova. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen. Ch: Bons Offices, 2011, 532 p.
  Preț: 180 lei
 51. PLOŞNIŢĂ, E.; URSU, M., Enciclopedia muzeologiei din Republica Moldova, Ch: Bons Offices, 2011, 308 p.
  Preț: 130 lei
 52. I. Tentiuc, Contribuții la istoria și arheologia spațiului pruto-nistrean, Chișinău, 2012, 288 p.
  Preț: 110 lei 
 53. Studii de muzeologie (2), Biblioteca „Tyragetia" XXIII, Chișinău, 2013, 228 p.
  Preț: 100 lei
 54. A. Boldureanu, Moneda otomană în Moldova în perioada 1512-1603, Biblioteca „Tyragetia" XXIV, Chișinău, 2013.
  Preț: 90 lei
 55. Eugen Sava, Aurelia Cornețchi, Elena Postică, Elena Ploșnița, Muzeul Național de Istorie a Moldovei 1983-2013, Seria "Albume" I, Chișinău, 2013. 191 p.
  Preț: 200 lei
 56. I. Niculiță, A. Nicic, Așezarea și necropola din prima epocă a fierului Saharna-Ţiglău, Biblioteca „Tyragetia" XXV, Chișinău, 2014.
  Preț: 180 lei
 57. E. Sava, Așezări din perioada târzie a epocii bronzului în spațiul pruto-nistrean (Noua-Sabatinovka), Biblioteca „Tyragetia" XXVI, Chișinău, 2014.
  Preț: 200 lei
 58. A. Chiroșca, Icoane mariale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei (secolele XVII-XX), Seria „Albume" II, Chișinău, 2014.
  Preț: 300 lei
 59. Ana Grițco, Carol Schmidt. Întoarcere în timp, Chișinău, Bons Offices, 2014, 160 p.
  Preț: 65 lei
 60. Revista Labirint, 2001, nr. 2, Chișinău
  Preț: 25 lei
 61. Interferențe cultural-cronologice în spațiul nord-pontic, Chișinău, 2003, 388 p.
  Preț: 43,57 lei
 62. Revista arheologică, 1998, nr. 2, Chișinău, 200 p.
  Preț: 21,24 lei
 63. В. Дергачев. Металлические изделия к прблеме генезиса культур раннего гольштата карпато-данубио-нордпонтийского региона. Кишинев, 1977 г. 104 с.
  Preț: 2,66 lei
 64. Н.А. Кетрару. Очерки истории археологии Молдовы. Кишинев, 2005 г. 88 с.
  Preț: 25 lei
 65. Ploșnița E., Muzeul și publicul: istorie și realități, Chișinău:Bons Offices, 2015, 215 p.
  Preț: 80 lei
 66. Mensch, Kultur und Gesellschaft von der Kupferzeit bis zur frühen Eisenzeit im Nördlichen Eurasien (Beiträge zu Ehren zum 60. Geburtstag von Eugen Sava). Chișinău: Bons Offices 2016, 348 p.
  Preț: 450 lei
 67. Ana Niculiţă, Piese de giuvaiergerie antică din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (Catalog), Seria „Albume" III, Chişinău, 2018. 296 p.
  Preț: 300 lei

 

Ghiduri

 1. Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, Chișinău, 2009
  Preț: 5,00 lei

Pliante

 1. Tezaurul antic de la Olănești, 1990.
  Preț: 0,15 lei
 2. Diorama „Operația Iași-Chișinău, Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, 2009
  Preț: 2,00 lei
 3. Edificiul Muzeului Național de Istorie a Moldovei, Chișinău, 2012.
  Preț: 10,00 lei
 4. Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, 2009
  Preț: 5 lei
 5. Monumentul „Lupoaica cu Romulus și Remus" la Chișinău, 2013
  Preț: 10 lei


Cărți poștale

 1. Set de 16 ilustrate cu cele mai valoroase piese de patrimoniu.
  Pret: 20, 00 lei
 2. Set de 16 ilustrate „Piese de podoabă: ecouri de peste milenii”, Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, 2009
  Pret: 20, 00 lei
 3. Set de 16 ilustrate „Instrumente de scris din patrimoniul Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei”, 2009
  Pret: 20,00 lei

 


Replici

 1. Statuetă antropomorfă feminină aparținând culturii Cucuteni-Tripolie (mil. V-IV a.Chr.), descoperită la Gura Căinarului, r-nul Florești.
  Preț: 25,00 lei
 2. Tăuraș aparținând culturii Cucuteni-Tripolie (mil. V-IV a.Chr.), descoperit la Bădragii Vechi, r-nul Edineț.
  Preț: 25, 00 lei
 3. Vas zoomorf (sec. II p. Chr.)
  Preț: 35 lei
 4. Strachină miniaturală decorativă, aparținând culturii Cucuteni-Tripolie (mil. V-III a.Chr.), cu magnet
  Preț: 20 lei
 5. Cupă miniaturală, aparținând culturii Cucuteni-Tripolie (mil. V-III a.Chr.)
  Preț: 25 lei
 6. Călărețul de bronz, sec. X-XI, descoperit în situl medieval de la Hansca
  Preț: 10 lei
 7. Aplică zoomorfă de harnașament scitic, sec. VI a. Chr., descoperită la Răscăieții Noi.
  Preț: 10 lei

 


Suvenire

 1. Plachetă „Lupoaica cu Romulus și Remus"
  Preț: 10 lei


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu