EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Magazin muzeal

 

Cărţi

Ghiduri

Pliante

Cărţi poştale

Replici 

Suvenire

 

 

Cărţi

 1. Anuarul Muzeului National de Istorie a Moldovei I, Chişinău, 1992, 303 p.
  Preţ: 4,00 lei
 2. Anuarul II (1992), Chisinau, 1995, 386 p.
  Preţ: 4,00 lei
 3. Tyragetia Anuar III, Chişinău, 1996, 297 p.
  Preţ: 4,00 lei
 4. Tyragetia Anuar IV-V, Chişinău – Tyragetia, 1996, 340 p.
  Pret: 5,00 lei
 5. Tyragetia Anuar VI-VII, Editura “Tyragetia”, 1998, 455 p.
  Preţ: 8,00 lei
 6. Tyragetia Anuar VIII, Universitas-Tyragetia, Chişinău, 1999, 256 p.
  Preţ: 10,00 lei
 7. Tyragetia Anuar IX, Chişinău-Tyragetia, 2000, 392 p.
  Pret: 15,00 lei
 8. Tyragetia Anuar X, Chişinău-Tyragetia, 2001, 314 p.
  Preţ: 25,00 lei
 9. Tyragetia Anuar XI, Editura Chişinău-Tyragetia, 2002, 434 p.
  Preţ: 30,00 lei
 10. Tyragetia Anuar XII, Chisinau-Tyragetia, 2003, 372 p.
  Preţ: 30,00 lei
 11. Tyragetia. Anuar XIII, Chisinau-Tyragetia, 2004, 303 p.
  Pret: 45,00 lei
 12. Tyragetia. Anuar XIV, Revista de arheologie, istorie şi culturologie, Chişinău-Tyragetia, 2005, 363 p.
  Preţ: 50,00 lei
 13. Tyragetia. Anuar XV, Chişinău-Tyragetia, 2006, 556 p.
  Preţ: 50,00 lei
 14. Tyragetia. Serie noua, vol. I (XVI), nr. 1, Arheologie Istorie Antica, Chişinău, 2007, 403 p.
  Preţ: 80,00 lei
 15. Tyragetia. Serie noua, vol. I (XVI), nr. 2, Istorie Muzeologie, Chişinău, 2007,
  367 p.
  Preţ: 70,00 lei
 16. Tyragetia. Serie nouă, vol. II (XVII), nr. 1, Arheologie. Istorie Antică, Chişinău, 2008, 411 p.
  Preţ: 125,00 lei
 17. Tyragetia. Serie nouă, vol. II (XVII), nr. 2. Istorie. Muzeologie, Chişinău, 2008,
  379 p.
  Preţ: 125,00 lei
 18. Tyragetia. Serie nouă, vol. III (XVIII), nr. 1, Arheologie. Istorie Antică , Chişinău, 2009, 398 p.
  Preţ: 140,00 lei
 19. Tyragetia. Serie nouă, vol. III (XVIII), nr. 2, Istorie. Muzeologie, Chişinău, 2009, 378 p.
  Preţ: 140,00 lei

 20. Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chişinău, 2010, 314 p.
  Preţ: 150,00 lei
 21. Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chişinău, 2010, 334 p.
  Preţ:  150,00 lei

 22. Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chişinău, 2011, 426 p.
  Preţ: 160,00 lei
 23. Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chişinău, 2012, 424 p.
  Preţ: 160,00 lei
 24. Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chişinău, 2013, 434 p.
  Preţ: 160,00 lei
 25. Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chişinău, 2014, 396 p.
  Preţ: 160,00 lei
 26. Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chişinău, 2014, 400 p.
  Preţ: 160,00 lei
 27. Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chişinău, 2015.
  Preţ: 180,00 lei
 28. Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chişinău, 2015.
  Preţ: 180,00 lei
 29. Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chişinău, 2016.
  Preţ: 180,00 lei
 30. Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chişinău, 2016.
  Preţ: 180,00 lei
 31. Tezaure monetare din muzeele oraşului Chişinău, sec. XVI-XVIII, Chişinău, 1994, 130 p.+36 ilustraţii.
  Preţ: 4,00 lei
 32. Golitzeva N. V., Kašuba M. T., Mnogoslojnyj pamjatnik Srednego Podnestrovija, Tiraspol, 1995, 273 p.
  Preţ: 18,00 lei
 33. N. Chetraru, N. Raileanu, Ion Surucean în arheologia si muzeologia basarabeana, Chisinau-Tyragetia, 2001, 256 p.
  Pret: 50,00 lei
 34. N. Chetraru, N. Serova, Necropola aristocraţiei scitice Dubăsari (sec. V-IV î.e.n.), Editura Tyragetia, Chişinău, 2001, 76 p.
  Preţ: 20,03 lei
 35. N. Chetraru, I. Rafalovici, Comoara pârcalabului Gangur, Chişinău-Tyragetia, 2002,119 p.
  Preţ: 10,00 lei
 36. M. Danilov, A. Gritco, L. Malahov, Cartea româneasca în colectiile Muzeului National de Istorie a Moldovei. Catalog. Chişinău-Tyragetia, 2002, 225 p.
  Preţ: 35,00 lei
 37. Paul Gore. Omul si opera, Chişinău-Tyragetia, 2003, 256 p.
  Preţ: 39,70 lei
 38. N. Chetraru, A. Moraru, N. Raileanu, Nicolae Morosan - drama unui savant, Chişinău-Tyragetia, 2003, 260 p.
  Preţ: 36,70 lei
 39. Cercetari arheologice în Republica Moldova (2000-2003), volumul I, Chişinău-Tyragetia, 2004, 132 p.
  Preţ: 25,00 lei
 40. Studii de muzeologie şi muzeografie, vol. I, Tyragetia, Chişinău, 2004, 528 p.
  Preţ: 62,20 lei
 41. Nicolae Chetraru, Nicolae Raileanu, Baronul Alexandru Stuart, Tyragetia, Chişinău, 2006, 112 p.
  Pret: 21,45 lei
 42. Ana Gritco,  Popas în timp. Catalog de carte postala ilustrata, Editura Bons Offices, Chisinau, 320 p.
  Pret: 80,00 lei
 43. Archeologiceskie issledovanija molodych ucenych Moldavii, Chişinau, „Ştiinta”, 1990, 176 p.
  Preţ: 6,00 lei
 44. Studii de muzeologie (1), Biblioteca „Tyragetia” XVI,  Chişinău, Bons Offices, 2008, 194 p.
  Preţ: 70, 00 lei
 45. Maria Danilov, Cenzura sinodala şi cartea religioasa în Basarabia. 1812-1918 (între tradiţie şi politica ţaristă), Biblioteca „Tyragetia” XIII, Chişinău, 2007, 264 p.
  Preţ: 50,00 lei
 46. Natalia Mateevici, Amforele greceşti în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. VI – începutul sec. II a. Chr., Biblioteca „Tyragetia” XIV, Chisinau, 2007, 284 p.
  Pret: 50,00 lei
 47. Andrei Nicic, Interferente cultural-cronologice în nord-vestul Pontului Euxin la finele mil. II – începutul mil. I a. Chr., Biblioteca „Tyragetia” XV, Chişinău, 2008, 282 p.
  Pret: 90,00 lei
 48. Ploşniţa Elena, Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă şi perspectivă, Biblioteca „Tyragetia” XVII, Chişinău, Bons Offices, 2008, 248 p.
  Preţ: 70,00 lei
 49. Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Teodor Arnaut, Habitatul din mileniul I a. Chr. în regiunea Nistrului Mijlociu (siturile din zona Saharna), Biblioteca „Tyragetia” XVIII, Chişinău, Bons Offices, 2008, 408 p.
  Preţ: 180,00 lei
 50. SAVA, E.; KAISER, E. Die Siedlung mit „Aschehügeln" beim Dorf Odaia-Miciurin, Republik Moldova. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen. Ch: Bons Offices, 2011, 532 p.
  Preţ: 180 lei
 51. PLOŞNIŢĂ, E.; URSU, M., Enciclopedia muzeologiei din Republica Moldova, Ch: Bons Offices, 2011, 308 p.
  Preţ: 130 lei
 52. I. Tentiuc, Contribuţii la istoria şi arheologia spaţiului pruto-nistrean, Chişinău, 2012, 288 p.
  Preţ: 110 lei 
 53. Studii de muzeologie (2), Biblioteca „Tyragetia" XXIII, Chişinău, 2013, 228 p.
  Preţ: 100 lei
 54. A. Boldureanu, Moneda otomană în Moldova în perioada 1512-1603, Biblioteca „Tyragetia" XXIV, Chişinău, 2013.
  Preţ: 90 lei
 55. Eugen Sava, Aurelia Corneţchi, Elena Postică, Elena Ploşniţa, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 1983-2013, Seria "Albume" I, Chişinău, 2013. 191 p.
  Preţ: 200 lei
 56. I. Niculiţă, A. Nicic, Aşezarea şi necropola din prima epocă a fierului Saharna-Ţiglău, Biblioteca „Tyragetia" XXV, Chişinău, 2014.
  Preţ: 180 lei
 57. E. Sava, Aşezări din perioada târzie a epocii bronzului în spaţiul pruto-nistrean (Noua-Sabatinovka), Biblioteca „Tyragetia" XXVI, Chişinău, 2014.
  Preţ: 200 lei
 58. A. Chiroşca, Icoane mariale din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (secolele XVII-XX), Seria „Albume" II, Chişinău, 2014.
  Preţ: 300 lei
 59. Ana Grițco, Carol Schmidt. Întoarcere în timp, Chișinău, Bons Offices, 2014, 160 p.
  Preţ: 65 lei
 60. Revista Labirint, 2001, nr. 2, Chișinău
  Preţ: 25 lei
 61. Interferențe cultural-cronologice în spațiul nord-pontic, Chișinău, 2003, 388 p.
  Preţ: 43,57 lei
 62. Revista arheologică, 1998, nr. 2, Chișinău, 200 p.
  Preţ: 21,24 lei
 63. В. Дергачев. Металлические изделия к прблеме генезиса культур раннего гольштата карпато-данубио-нордпонтийского региона. Кишинев, 1977 г. 104 с.
  Preţ: 2,66 lei
 64. Н.А. Кетрару. Очерки истории археологии Молдовы. Кишинев, 2005 г. 88 с.
  Preţ: 25 lei
 65. Ploșniță E., Muzeul și publicul: istorie și realități, Chişinău:Bons Offices, 2015, 215 p.
  Preț: 80 lei
 66. Mensch, Kultur und Gesellschaft von der Kupferzeit bis zur frühen Eisenzeit im Nördlichen Eurasien (Beiträge zu Ehren zum 60. Geburtstag von Eugen Sava). Chişinău: Bons Offices 2016, 348 p.
  Preţ: 450 lei

 

Ghiduri

 1. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Chişinău, 2009
  Preţ: 5,00 lei

Pliante

 1. Tezaurul antic de la Olăneşti, 1990.
  Preţ: 0,15 lei
 2. Diorama „Operaţia Iaşi-Chişinău, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 2009
  Preţ: 2,00 lei
 3. Edificiul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2012.
  Preţ: 10,00 lei
 4. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 2009
  Preţ: 5 lei
 5. Monumentul „Lupoaica cu Romulus şi Remus" la Chişinău, 2013
  Preţ: 10 lei


Cărţi poştale

 1. Set de 16 ilustrate cu cele mai valoroase piese de patrimoniu.
  Pret: 20, 00 lei
 2. Set de 16 ilustrate „Piese de podoabă: ecouri de peste milenii”, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 2009
  Pret: 20, 00 lei
 3. Set de 16 ilustrate „Instrumente de scris din patrimoniul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei”, 2009
  Pret: 20,00 lei

 


Replici

 1. Statuetă antropomorfă feminină aparţinând culturii Cucuteni-Tripolie (mil. V-IV a.Chr.), descoperită la Gura Căinarului, r-nul Floreşti.
  Preţ: 25,00 lei
 2. Tăuraş aparţinând culturii Cucuteni-Tripolie (mil. V-IV a.Chr.), descoperit la Bădragii Vechi, r-nul Edineţ.
  Preţ: 25, 00 lei
 3. Vas zoomorf (sec. II p. Chr.)
  Preţ: 35 lei
 4. Strachină miniaturală decorativă, aparţinând culturii Cucuteni-Tripolie (mil. V-III a.Chr.), cu magnet
  Preţ: 20 lei
 5. Cupă miniaturală, aparţinând culturii Cucuteni-Tripolie (mil. V-III a.Chr.)
  Preţ: 25 lei
 6. Călărețul de bronz, sec. X-XI, descoperit în situl medieval de la Hansca
  Preţ: 10 lei
 7. Aplică zoomorfă de harnașament scitic, sec. VI a. Chr., descoperită la Răscăieții Noi.
  Preţ: 10 lei

 


Suvenire

 1. Plachetă „Lupoaica cu Romulus şi Remus"
  Preţ: 10 lei


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu