EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Biblioteca „Tyragetia"

Contribuții la istoria și arheologia spațiului pruto-nistrean. Siturile de la Durlești și Molești

Contribuții la istoria și arheologia spațiului pruto-nistrean. Siturile de la Durlești și Molești

Bibilioteca „Tyragetia” XXI, Chișinău, 2012, 288 p.

Studiul monografic Contribuții la istoria și arheologia spațiului pruto-nistrean. Siturile de la Durlești și Molești cuprinde rezultatele investigațiilor arheologice sistematice ale unor importante situri din partea centrală a spațiului pruto-nistrean. Cercetările efectuate la Durlești și Molești au oferit un bogat și valoros material arheologic. Alături de vestigiile din neolitic, care au condus la identificarea unui noi tip de locuință, anterior necunoscut în spațiul est-carpatic, au fost studiate mai multe complexe de locuire și funerare getice din secolele IV-III a. Chr.

Totodată, prin cercetările întreprinse s-a reușit completarea esențială a surselor documentare pentru studierea evului mediu timpuriu (secolele V-VII, VIII-X și XI-XIII p. Chr.); definirea concretă a culturii materiale și spirituale aparținând populației romanice din partea centrală a spațiului pruto-nistrean; elucidării unor probleme legate de cultura Răducăneni - delimitarea cadrului cronologic ale acesteia în baza succesiunilor stratigrafice de orizonturi culturale surprinse și a vestigiilor descoperite; evidențierea rolului factorilor externi care au imprimat anumite trăsături specifice pe care le-a luat cultura Răducăneni ca urmare a sedentarizării unor grupuri de nomazi. Toate acestea documentează sigur continuitatea de viețuire umană a populației locale romanice în a doua jumătate a mileniului I și în primele secole ale mileniului al II-lea p. Chr.

Includerea în circuitul științific a rezultatelor investigațiilor arheologice, efectuate în siturile de la Durlești-Valea Babei și Molești-Râpa Adâncă, reprezintă una din realizările importante ale cercetării contemporane. Această lucrare îmbogățește considerabil palmaresul informațiilor științifice privind evoluția comunităților locale din preistorie până în perioada evului mediu timpuriu.

Lucrarea se înscrie în problematica majoră a cercetării istoriei vechi și medievale din spațiului pruto-nistrean, est-carpatic și sud-est european, oferind cercetătorilor avizați - profesorilor de istorie, studenților și tuturor celor care se interesează de istoria noastră, un important material de studiu, valoros din punct de vedere științific și deosebit de actual.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu