EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Servicii

Acces expoziţii

Cost bilete:

Expoziţia permanentă:

adulţi - 10 lei
pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III (cu legitimaţii valabile) - 5 lei
studenţi (cu legitimaţii valabile) - 5 lei
elevi - 2 lei

Expoziţii temporare şi Sala Tezaurului:

adulţi - 10 lei
studenţi - 5 lei
elevi 3 lei

Acces gratuit:

Copii preşcolari (până la vârsta de 7 ani), copii din instituţii rezidenţiale, copii cu dizabilităţi (până la vârsta de 18 ani) şi însoţitori ai acestora, adulţi cu dizabilităţi severe şi accentuate (invaliditate de gradele I şi II), militari în termen, delegaţii oficiale şi delegaţii cu caracter cultural (în limita programului de funcţionare a muzeului), angajaţi ai reţelei muzeale naţionale, Ministerului Culturii şi instituţiilor naţionale din domeniul patrimoniului cultural, posesorii cardurilor ICOM şi ICOMOS.

Intrarea liberă pentru toţi vizitatorii: în ultimele zile de sâmbătă şi duminică ale lunii.

Închis: vineri, 1, 7 şi 8 ianuarie, 8 martie, prima şi a doua zi de Paşte, 1 mai, 27 şi 31 August.

 Ghidaj

Muzeul oferă, la cerere, ghidaje în română, rusă, engleză pentru vizitatori în grupuri organizate sau individuali, de la 5 până la 30 de persoane în grup. Ghidaj se poate obţine prin programare cu cel puţin 24 de ore înainte, prin telefon (022240426) sau e-mail (muzeuldeistorie@gmail.com): a se menţiona data, ora, profilul şi mărimea grupului, limba de comunicare.

Taxe de ghidaj:

Pentru un grup de la 5 până la 30 de persoane:

adulţi - 50 lei
studenţi, elevi - 30 lei

Ghidaj în limbi străine:

adulţi - 100 lei
studenţi, elevi - 80 lei

Ghidaj gratuit:

Pentru copii din instituţii rezidenţiale şi militari în termen.


Fotografierea pieselor de muzeu

Tarife:

• în sălile muzeului (pentru uz personal, fără blitz sau trepied) - 15 lei;
• piese de muzeu din expoziţia permanentă - 10 lei per exponat obişnuit, 80 lei per exponat unicat;
• piese din depozit - 30 lei per piesă valorificată, 100 de lei per piesă nevalorificată, 100 lei per piesă unicat valorificată, 150 de lei per piesă unicat nevalorificată;
• fotografierea pieselor de muzeu pentru reproducerea în calendare, cărţi poştale, timbre etc. -200 lei per piesă;
• lucrări fotografice realizate în laboratorul foto al muzeului - 30 lei per clişeu, 35 lei per fotografie alb-negru (9x13-18x24), 45 lei per fotografie color (9x13-20x30);
• xerocopierea unui document - 10 lei.

Pentru fotografierea/xerocopierea pieselor de muzeu, persoanele juridice vor solicita aprobarea conducerii muzeului, în scris.

Filmări în muzeu

Tarife:

• în sălile muzeului, persoane fizice amatori - 40 lei, cu iluminare suplimentară - 80 lei;
• în sălile muzeului, persoane juridice (per oră) - 300 lei pentru film documentar, 150 lei pentru film de popularizare, 400 lei pentru film artistic, 400 lei pentru spot publicitar. În cazul în care se filmează şi piese de muzeu aparte, pe lângă taxa prevăzută se mai achită şi plata pentru filmarea fiecărui exponat.

Pentru filmări în muzeu, persoanele juridice vor solicita aprobarea conducerii muzeului, în scris.

Împrumut de exponate

Taxe per exponat pentru o zi:

• împrumut temporar pentru realizarea de filme, cópii etc. – 200 lei;
• împrumut temporar pentru expunere, cu excepţia instituţiilor din sistemul Ministerului Culturii şi Turismului – 70 lei.

Împrumutul poate fi obţinut de către persoane fizice în baza unui demers, aprobat de conducerea muzeului, şi cu respectarea Regulamentului de evidenţă şi conservare a patrimoniului cultural mobil. Piesele de muzeu vor fi însoţite de un gestionar.

Expertizarea bunurilor culturale

Expertize orale:

• în muzeu – 40 lei/obiectul;
• în raza municipiului – 50 lei/obiectul;
• în afara municipiului, cu suportarea cheltuielilor de transport şi diurnă de către beneficiar – 150 lei/obiectul.

Expertize în scris:

• în muzeu – 52 lei/obiectul;
• în raza municipiului – 65 lei/obiectul;
• în afara municipiului, cu suportarea cheltuielilor de transport şi diurnă de către beneficiar – 195 lei/obiectul.

Biblioteca

Fondul de carte al Bibliotecii ştiinţifice numără peste 10000 volume de specialitate, care este accesibil atât muzeografilor şi cercetătorilor din muzeu, cât şi persoanelor interesate de domeniile arheologic, istoric şi muzeografic.

Taxe:

• taxa de înscriere în bibliotecă – 10 lei;
• eliberarea cărţilor la domiciliu – 5 lei per exemplar/pentru o zi;
• eliberarea cărţilor pentru xerocopiere – 2 lei per exemplar.

 Asistenţă de specialitate

Consultanţă de specialitate şi ajutor practic pentru persoane fizice şi instituţii în domeniile arheologic, istoric şi muzeografic.

 Închirieri de spaţii

Holul de la etaj şi sala pentru expoziţii temporare, în condiţiile în care nu sunt ocupate de expoziţiile temporare ale muzeului, pot fi închiriate pentru expoziţii temporare, manifestări ştiinţifice şi culturale, conform tarifelor stabilite prin Legea bugetului de stat pentru anul respectiv. Muzeul oferă spre închiriere şi o sală echipată cu videoproiector, ecran de proiecţie, acces internet wireless, pentru dezbateri, conferințe, ședințe, mese rotunde, seminarii, workshop-uri, sesiuni de training, cursuri de limbi străine. Pentru relaţii suplimentare şi programări a se contacta serviciul Contabilitate, tel. 238269, sau directorul adjunct pentru relaţii publice, tel. 24-21-94.

Magazin muzeal

Sunt comercializate publicaţiile muzeului, volume de specialitate referitoare la arheologia şi istoria Moldovei, cataloage de colecţii, pliante şi ghiduri muzeale, replici după obiecte muzeale etc. Detalii...


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu