EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Axa Cronologică


Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale

(sec. VI - IX)

Este perioada constituirii comunităţilor romanicilor (VI-VIII), a apariţiei primelor formaţiuni prestatale (sec. IX-XII) şi statale timpurii (sec. XIII-XIV), când a fost creată o bogată şi variată cultură materială şi spirituală. Din punct de vedere al cercetărilor arheologice perioada este reprezentată prin materiale descoperite în aşezări, cetăţi, oraşe, necropole şi în diverse tezaure.

Aşezări şi necropole din diferite perioade ale evului mediu au fost cercetate la Brăneşti, Hansca, Dănceni, Durleşti, Lucaşeuca, Moleşti, Petruha, Selişte, Scoc etc. Materialele descoperite în siturile arheologice demonstrează că ocupaţia principală a locuitorilor era agricultura şi creşterea animalelor. De obicei acest inventar include diferite forme de vase ceramice brăzdare de fier, râşniţe, fusaiole, diverse podoabe, arme, inclusiv tunuri. Au mai fost descoperite  piese de import - bizantine, orientale şi vest europene, printre care – amfore, monede, cruciuliţe-encolpioane de bronz şi argint.

Aşezări fortificate şi cetăţi medievale se cunosc lângă localităţile Alcedar, Calfa, Echimăuţi, Rudi ş. a.

Primele centre urbane de pe meleagurile noastre – Cetatea Albă, Orheiul Vechi şi Costeşti - apar la sfârşitul secolului al XIII-lea, în perioada Hoardei de Aur. Aceste oraşe care bat propria monedă devin importante centre politice, administrative şi meşteşugăreşti, amplasate în lungul căilor comerciale internaţionale care făceau legătura între Orient şi Occident.

Descoperiri arheologice importante privind diverse aspecte ale vieţii religioase au fost făcute în timpul cercetărilor în incinta mănăstirilor Căpriana, Orheiul Vechi, Ţâpova, Hâncu,  Curchi.

Diverse podoabe medievale, inclusiv monede, au fost descoperite în cadrul unor tezaure găsite în mai multe localităţi din Republica Moldova. Importante sunt cele de la Făureşti cu monede bizantine, de la Echimăuţi cu podoabe de argint, tezaurul din lingouri de argint, descoperit recent la Orheiul Vechi, cel de la Cuhureşti cu circa 800 monede, cercei, brăţări şi alte podoabe din perioada domniei lui Alexandru cel Bun, de la Bălţata, Saharna Veche etc.

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu