EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii :: Revista „Tyragetia"

Tyragetia, nr. XIV

Tyragetia, nr. XIV

Chişinău, 2005

I. Arheologie

• Nicolae Chetraru, Ilie Borziac, Paleoliticul superior din grota Duruitoarea Veche
• Ilie Borziac, Oleg Leviţki, Noi materiale paleolitice de la aşezarea Trinca - Izvorul lui Luca
• Sergiu Covalenco, Analiza comparativă a monumentelor paleolitice superioare Raşcov Vll şi VIIl
• Sergiu Bodean, Două colecţii cucuteniene din fondurile MNIM
• Eugen Uşurelu, Noi contribuţii cu privire la apariţia în spaþiul carpato-dunărean a formelor metalice caracteristice bronzului târziu
• Octavian Munteanu, Tipologia şi particularităţile complexelor Poieneşti-Lucaşeuca la Orheiul Vechi
• Alexandru Levinschi, Consideraţii asupra începuturilor de locuire a geţilor în silvostepa Moldovei
• Natalia Mateevici, Rolul amforelor greceşti în comerţul greco-barbar din spaţiul Bugo-Carpatic în sec. Vl - începutul sec. II a. Chr.
• Anatol Povestea, O monedã romană descoperită în comuna Ciuteşti (Nisporeni)
• Andrei Bolocan, Tezaurul de siliquae de la Taraclia (Ceadâr-Lunga)
• Serghei Kurceatov, Vlad Vornic, Un mormânt cu amforă romană din necropola de la Petreşti (Ungheni)
• Ion Tentiuc, Aspecte istoriografice privind ritul şi ritualul funerar medieval timpuriu din spaţiul pruto-nistrean
• Emanuil Brihuneţ, Vestigii arheologice în moşia comunei Mileştii Mici (laloveni)
• Anatolie David, Viorica Pascaru, Fauna staţiunii paleolitice din grota Brânzeni l
• Ecaterina Abâzova, Svetlana Reabţeva, Vestimentaţie de gală din cea de-a doua jumătate a sec. XIV - încep. sec. XVII

II. Istorie

• Eduard Baidaus, Permanenţe istorice Bizantine, sau câteva considerente privind predicile lui Kekaumenos
• Gabriel Atanasiu, Ctitorii mănăstirii Căluiul, judeţul Olt
• Pavel Parasca, Politică şi diplomaţie la începutul domniei lui Alexandru cel Bun
• Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Alte considerente privind vechimea bisericii "Adormirii..." de la Căpriana
• Lilia Zabolotnaia, Dreptul femeilor la divorţ în Moldova medievală (secXVI-XVII)
• Minai Onilă, Serdăria Orheiului
• Vlad Ghimpu, Cea mai veche biserică din Chişinău
• Nicolae Răileanu, Din istoria relaţiilor economice internaţionale ale Moldovei (sec. XVI-XVII)
• Ion Chirtoagă, Modificări în organizarea administrativã a teritoriului Moldovei din stânga Prutului în sec. XVII-XVIII
• Valentin Tomuleţ, Trăsăturile de bază ale politicii comercial-vamale a ţarismului în Basarabia şi particularităţile constituirii burgheziei comerciale (1812-1868)
• Maria Danilov, Stagiunea actorului ieşean Nicolae Luchian în Basarabia şi cenzura ţaristă
• Dinu Poştarencu, Structura profesională a populaţiei Basarabiei conform recensământului din 1897
• Alexandru Magola, Românii basarabeni - luminători ai Japoniei
• Silviu Andrleş-Tabac, Stemele şi drapelele satelor Cremenciug, Sobari şi Ţarigrad
• Dragoş Toma, Ideea securităţii colective în viziunea lui Nicolae Titulescu şi poziţia Poloniei
• Olga Şcipachina, Reorganizarea fundamentală a sistemului de învăţământ în şcoala de culturã generală în anii 1989-1992
• Nicolae Bulat, Şcoala Normală "P. Maior" din Soroca
• Constantin Solomon, Anomia puterii politice în Republica Moldova
• Artur Gumeniuc, Colaborarea economicã a Republicii Moldova cu Federaţia Rusă (1991-2001)
• Aurelia Popuşoi, Specificul relaţiei individ-stat la etapa actuală în Republica Moldova

III. Muzeologie şi muzeografie

• Natalia Chlşcă, Moştenirea paleocreştină în tipologia iconografică creştină
• Elena Ploşniţă, Un muzeu istorico-militar în viziunea unui guvernator al Basarabiei
• Maia Stamati, Casa-Muzeu Alexei Mateevici din Zaim: istorie şi perspective
• Eugenia Borodac, Tamara Stamatova, La izvoarele învăţământului artistic din Basarabia
• Silvia Şaranuţă, Cornece pentru praf de puşcă
• Olga Pulbere, Colecţiile fondurilor areologice ale MNIM
• Liubovi Malahova, Psaltire - o carte rară în colecþia MNIM
• Nadejda Botea, Mariana Balan, Mobila firmei Jacob şi Josef Kohn sf. sec. XIX  înc. sec. XX din colecţia MNIM
• Irina Goncearova, Jetoane de încoronare din colecţia MNIM (sec. XIX)
• Elena Postică, Vera Stavilă, Expoziþia muzeală "August 1944 în memoria contemporanilor"
• Ecaterina Bondarenco, Laboratorul de conservare şi restaurare
• Nicolae Demcenco, Necropola armeano-poloneză a municipiului Chişinău: personalităţi din domeniul artei şi ştiinţei

IV. Personalităţi

• Nicolae Chetraru, Maria Pocora - geolog şi muzeograf
• Ludmila Năstase, N. Rerih şi A. Şciusev. Puncte tangenţiale în creaţia meşterilor
• Liubovi Reprinţeva, Pagini din viaţa academicianului Ion Dicusar
• Nicolae Răileanu, Zinaida Suhov - muzeograf, geolog şi geograf
• Nicolae Răileanu, Muzeograful şi arheologul Gheorghe Sergheev

V. Viaţa ştiinţifică

• Aurelia Corneţchi, Activitatea cultural-ştiinţifică a  Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei în anul 2004

VI. Omagieri

• Vera Stavilă, Elena Postică la 50 ani
• Alexandru Levinschi,  La 60 viaţa clocoteşte din plin

VII. Recenzii

• Gheorghe Palade, Aurel Zanoci, N. Chetraru, A. Moraru, N. Răileanu. Nicolae Moroşan – Dramaunui savant. Editura Tyragetia, Ghişinău, 2003, 223 pag.
• Maria Danilov, Studii de muzeografie şi muzeologie. Omagii lui N. Răileanu la 60 de ani. Vol. 1. Editura Tyragetia, Chişinãu, 2004, 526 pag. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu