EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Biblioteca „Tyragetia"

Habitatul din mileniul I a. Chr. în regiunea Nistrului Mijlociu (siturile din zona Saharna)

Habitatul din mileniul I a. Chr. în regiunea Nistrului Mijlociu (siturile din zona Saharna)

Bibilioteca „Tyragetia” XVIII, Chișinău, 2008, 408 p.

Prin studiul de față autorii pun la dispoziția specialiștilor vestigiile recoltate în urma săpăturilor arheologice la monumentele din preajma satului Saharna, raionul Rezina, Republica Moldova.

Lucrarea cuprinde 218 pagini de text, 173 de figuri, 30 foto color, 9 planșe și a fost structurată conform următorului cuprins:

Prefață        

Introducere           

Capitolul I. Saharna Mică         

1. Cercetările arheologice  
2. Așezarea hallstattiană timpurie           
    2.1 Complexe    
    2.2 Inventarul arheologic       
3. Așezarea traco-getică    
    3.1. Elemente de fortificație    
    3.2. Complexe   
    3.3. Inventarul arheologic      
4. Stratigrafie și cronologie          

Capitolul II. Saharna „Dealul Mănăstirii”  

1. Cercetările arheologice 
2. Complexe           
3. Inventarul arheologic   
4. Stratigrafie și cronologie          

Capitolul III. Saharna Mare    

1. Cercetările arheologice  
2. Așezarea hallstattiană timpurie           
    2.1. Complexe   
    2.2. Inventarul arheologic      
3. Așezarea traco-getică    
    3.1. Elemente de fortificație    
    3.2. Complexe   
    3.3. Inventarul arheologic      
4. Stratigrafie și cronologie          

Capitolul IV. Saharna „La Şanț”        

1. Cercetările arheologice 
2. Elemente de fortificație
3. Complexe           
4. Inventarul arheologic  
5. Stratigrafie și cronologie          

Concluzii. Probleme de periodizare și interpretare cultural-cronologică a monumentelor din preajma s. Saharna (r-nul Rezina)          

Catalogul descoperirilor

Bibliografie

Abstract      

List of illustrations          

Anexe 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu