EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 Cenzura sinodală și cartea religioasă în Basarabia. 1812-1918 (între tradiție și politica țaristă)

Cenzura sinodală și cartea religioasă în Basarabia. 1812-1918 (între tradiție și politica țaristă)

Biblioteca „Tyragetia” XIII, Chișinău, 2007, 264 p.

Tematica luată în dezbatere este în temei orientată spre delimitarea unor momente semnificative  ale cadrului istoric, politic, confesional și cultural ce au marcat deopotrivă cartea religioasă din Basarabia. Lucrarea este concepută și scrisă într-o manieră academică,  materialul factologic – în mare parte cules din arhivele din Chișinău și cele din Odesa   – punând în lumină o pagină nestudiată din istoria Basarabiei sub regim de dominație țaristă între anii 1812-1918.

Lucrarea cuprinde șase capitole structurate în șaptesprezece paragrafe, finalizând cu încheiere, bibliografie, la care se adaugă sigle și abrevieri, anexele (documente inedite), indicii: alfabetic, cronologic (locuri și titluri), de nume proprii și rezumatele în limbile engleză și rusă care demonstrează complexitatea problemelor puse în discuție de către autor, fiind scos în vileag caracterul lor original. Lucrarea este precedată de „Cuvânt-înainte, semnat de academicianul Andrei Eșanu.

Pentru toată perioada secolului al XIX-lea, Tipografia Duhovnicească  a Basarabiei a fost unica instituția culturală/ecleziastică  legalizată de administrația imperială a provinciei care și-a continuat misiunea edificatoare prin tipărituri în limba română. Însă cartea religioasă tipărită în Basarabia, în intervalul 1814-1918, a persistat sub semnul luptei permanente: între tradiție și politica țaristă, - viața religioasă din această  provincie românească  fiind o dramă încordată întru apărarea identității spirituale. În ciuda restricțiilor impuse de cenzura sinodală, cartea religioasă tipărită în Tipografia Duhovnicească a Basarabiei este,  în linii mari, o continuare a vechilor tradiții – de grai și datină – din Biserica neamului. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu