EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Biblioteca „Tyragetia"

Evoluția habitatului din microzona Saharna în epoca fierului

Evoluția habitatului din microzona Saharna în epoca fierului

Biblioteca „Tyragetia” XXVII, Chișinău, 2016, 464 p.

În monografie sunt prezentate rezultatele investigațiilor arheologice, întreprinse în anii 2008-2016 în microzona Saharna, raionul Rezina, Republica Moldova. Sunt publicate exhaustiv vestigiile provenite din siturile Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii”, Saharna Mică și Saharna „La Şanț”, cercetate prin săpături arheologice sistematice, precum și rezultatele sondajelor arheologice realizate la siturile: Saharna „La Şanț” I, Saharna „La Şanț” II, Saharna „Dealul Grimidon”, Saharna „La Vile”, Saharna-Ţiglău „Cetate”, Stohnaia III și Buciușca.

De asemenea, este prezentată evoluția diacronică și semnificația siturilor din microzona Saharna în epoca fierului.

Lucrarea cuprinde 464 pagini în care sunt inserate textul, cinci tabele și  278 figuri color și alb-negru.

 

CUPRINS

INTRODUCERE    

MICROZONA SAHARNA. CARACTERIZARE GEOGRAFICĂ (Marcel Revenco, Tudor Castraveț, Ionuț Cristi Nicu)

Capitolul I. AŞEZĂRI DESCHISE ŞI SITURI FORTIFICATE PE PROMONTORIUL SAHARNA MARE          

1. Cercetări arheologice     

2. Investigații non-invazive (Andrei Asăndulesei)

2.1. Ridicarea topografică și scanarea laser tridimensională terestră (TLS)     

2.2. Analiza imaginilor ortorectificate   

2.3. Măsurătorile magnetometrice         

3. Așezarea Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii” în sec. XII-XI a. Chr.  

4. Situl Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii” în sec. X-IX a. Chr. 

4.1. Fortificația   

4.1.1. Sistemul defensiv      

4.1.2. Complexe locative, gospodărești și de cult  

4.1.3. Inventarul arheologic

4.2. Așezarea deschisă   

4.2.1. Complexe gospodărești și de cult     

4.2.2. Inventarul arheologic

5. Așezarea Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii” în secolele VIII-VII a. Chr.     

6. Fortificația Saharna Mare în sec. VI-III a. Chr.

6.1. Sistemul defensiv   

6.2. Complexe locative și gospodărești 

6.3. Inventarul arheologic         

7. Stratigrafie și cronologie

Capitolul II. AŞEZĂRI DESCHISE ŞI SITURI FORTIFICATE PE PROMONTORIUL SAHARNA MICĂ (Ion Niculiță, Tudor Arnăut, Andrei Nicic, Andrei Corobcean)    

1.  Cercetări arheologice    

2. Situl de la finele sec. XII - sec. XI a. Chr.       

2.1. Complexe   

2.2. Inventarul arheologic         

3. Cetatea din sec. VII - finele sec. III a. Chr.     

3.1. Sistemul defensiv   

3.2. Complexe   

3.3. Inventarul arheologic         

4. Stratigrafie și cronologie           

Capitolul III. SITUL SAHARNA „LA ŞANŢ”  

1. Cercetări arheologice și magnetometrice          

2. Așezarea hallstattiană timpurie 

3. Fortificația traco-getică 

3.1. Sistemul defensiv   

3.2. Complexe   

3.3. Inventarul arheologic         

4. Stratigrafie și cronologie           

Capitolul IV. SITURILE DIN EPOCA FIERULUI ÎN MICROZONA SAHARNA           

Capitolul V. EVOLUŢIA DIACRONICĂ ŞI SEMNIFICAŢIA SITURILOR DIN MICROZONA SAHARNA  

CONCLUZII

Catalogul pieselor de inventar       

Bibliografie   

Lista abrevierilor     

Abstract        

List of illustrations    

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu