EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Biblioteca „Tyragetia"

Tradiții militare (trecut, prezent, viitor)

Tradiții militare (trecut, prezent, viitor)

Bibilioteca „Tyragetia” XXII, Chișinău, 2013, 375 p.

Autorii volumului Tradiții militare (trecut, prezent, viitor), și-au fixat drept scop principal să adune, să selecteze, să ordoneze, să analizeze, să evidențieze și să sintetize­ze, în măsura posibilului, toate sursele documentare și să includă în circuitul științific tradițiile militare, faptele militare, arta militară, manifestările de vitejie, curaj și spirit de sacrificiu demonstrate de înaintașii noștri pe câmpurile de luptă, pentru a spori gloria și onoarea ostășească.

Lucrarea, în forma în care a fost realizată de autori, cuprinde laturile esențiale ale problematicii tradițiilor militare. Ea are menirea de a include în circuitul științific, educațional, didactic și cultural vechile tradiții militare, dar și de a sintetiza și a reconstitui, în baza acestora, un stil de luptă contemporan absolut necesar pentru orientarea militaro-patriotică a tinerei generații și pentru crearea unei noi școli naționale de luptă corp la corp.

În baza unui bogat material documentar, identificat în diferite categorii de surse (izvoare scrise, antice și medievale, basoreliefuri, pictură murală etc.), adunat cu multă competență, este reconstituită istoria militară a predecesorilor, evidențiind reale posibilități de utilizare a gloriei ostășești pentru educația patriotică a studenților și a viitorilor apărători ai patriei.

Lucrarea prezintă cercetări în domenii precum istoria, cultura, tradițiile, artă militară, pedagogia, cu concluzii și sinteze bine argumentate, cu scoaterea în evidență a unor concepții ce se încadrează în parametrii unor idei naționale, lucru important pentru concetățenii noștri din țară și de peste hotare. Aici sunt descrise unele evenimente, războaie, conflicte armate ce nu se regăsesc în manualele de istorie, cu prezentarea unor materiale de arhivă inedite, scrisori de război, liste ale basarabenilor participanți la războaiele de la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, dar și de personalități notorii ce au contribuții la evoluția istoriei și culturii naționale și universale. De asemenea, sunt descrise și analizate tradițiile militare și tacticile de luptă care au fost incluse în istoria artei militare universale. În lucrare este prezentat, într-o paradigmă plastică deosebită, portretul conaționalului nostru cu trăsăturile lui pozitive.

Conf., dr. Ion Tentiuc


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu