EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Exponatul reprezintă un vas de unicat de tip trinoclu. Este datat în perioada eneoliticului, mileniile V-IV î. Hr., aflându-se în legătură cu civilizația Cucuteni-Tripolie (etapa Cucuteni A-B - Tripolie B).

Artefactul a fost descoperit în anul 1986 în așezarea Florești V, la 2,5 km vest de orașul Florești, actualmente moșia satului Mărculești, pe versantul unui promontoriu, la suprafața căruia au fost observate urmele a circa 40 de locuințe preistorice.

Fragmentele originale descoperite, au permis realizarea unei restaurări fidele a piesei arheologice, oferindu-ne, în acest context, un obiect patrimonial de excepție.

Piesa numită convențional ,,vas" reprezintă un dispozitiv în formă de trinoclu format din trei monocluri - tuburi ceramice unite la capete prin intermediul unor punţi. Monoclurile au corpuri cilindrice goale în interior, la mijloc fiind ovale, cu buza și baza evazate în formă de pâlnii, marginile de la extremităţi fiind plate.

Vasul de culoare roșie-cărămizie este modelat dintr-o pastă fină de lut, arsă oxidant şi decorat cu ornament pictat, pentru care s-au folosit coloranţi naturali, de nuanță negru-vișinie. Monoclurile identice ca formă și dimensiuni sunt pictate în aceeași manieră decorativă. Pe exterior, atât pâlniile superioare, cât și cele inferioare, împreună cu mijlocul piesei și punțile, este pictat un decor cu motive geometrice. Ornamentul stilizat de pe vas este desfășurat în două și trei niveluri pe verticală și compartimentat în patru registre. Cea mai importantă zonă ornamentată de pe trinoclu este spațiul dintre pâlnii în zona mediană. Decorul este compus dintr-un grup din opt linii orizontale executate pe mijlocul monoclurilor și trei grupuri din câte 3-4 linii dispuse vertical între registre despărțite de benzi paralele relativ groase. Pe partea exterioară, pâlniile sunt ornamentate cu cercuri interiorul cărora se întretaie de un grup de trei linii și un punct mare pictat, iar în preajma lor sunt mai multe reprezentări foliacee. Se observă, de asemenea, și câteva linii spiralate între alte benzi groase dispuse în triunghiuri cu o latură concavă. În interiorul pâlniilor, suprafața este rudimentar netezită, formând mai multe caneluri neuniforme, care reprezintă urmele apăsate ale uneltei cu care s-a modelat interiorul, iar la o analiză mai atentă se poate admite și existența unor urme ale degetelor olarului. Decorul prezintă imagini ale unor creaturi mitologice și simboluri a unor ideii și credințe religioase ale comunităților preistorice cucuteniene, de unde este presupusă și funcţionalitatea acestor piese, care puteau fi utilizate în practici magico-rituale.

Dimensiunile vasului sunt următoarele: înălţimea - 228 mm; diametrele extremităţilor variază de la 135 la 142 mm; diametrul maxim pe linia a două binocluri / lăţimea vasului - 285-291 mm.

Vasul trinocul de la Florești aparține perioadei clasice a culturi Cucuteni, când foarte larg sunt cunoscute așa-numitele vase-„binocluri". Privit în acest context, trinoclul de la Florești se prezintă a fi o piesă de unicat nu numai în spațiul pruto-nistrean, dar și în întreaga arie de răspândire a civilizației Cucuteni-Tripolie, de la Carpați până la Nipru.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"


Tyragetia, serie nouă, vol. XVII [XXXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Tyragetia, serie nouă, vol. XVII [XXXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Chişinău, 2023

Studii


Lilia Zabolotnaia
Moștenirea epistolară din textele feminine. Corespondența privată a surorilor Cantemir

Andrei Emilciuc
Organizarea și funcționarea cordonului sanitar la hotarele dunărene ale Imperiului Rus (1812- 1856)

Radu Florian Bruja
Dificultățile unei misiuni diplomatice. Legația Slovaciei la București (1939-1944)

Materiale şi cercetări


Şarolta Solcan
Destinul femeilor din Țara Românească, Moldova și Transilvania în contextul războaielor din secolul al XVII-lea

Victor Țvircun
Pagini necunoscute din biografia lui Ivan Ilinski-Iaroslaveț – secretar al lui Dimitrie Cantemir

Игорь Сапожников
Карты и планы крепости Бендеры и окрестностей XVIII ст.: археологическая и пространственная компоненты

Валентин Томулец, Анастасия Гуцу
Бессарабия в системе торговых отношений России с Австрийской империей (1812-1830 гг.)

Игорь Сапожников, Ольга Айсфельд
Саратский округ немецких колоний в 1820-х - 1890-х гг.: археология, картография, историография

Sergiu Demerji
Politica lingvistică în cadrul Bisericii Ortodoxe din Basarabia după Kişinevskie Eparhialnîe Vedomosti (1867-1871)

Valentin Tomuleț
Revolta țăranilor din satul Tabani, județul Hotin în legătură cu aplicarea reformei agrare din 14 iulie 1868

Александр Пеший
Историк А.И. Маркевич: к 175-летию со дня рождения

Artur Leșcu
Direcția Gubernială a Corpului de jandarmi din Basarabia vs. socialiștii revoluționari (eseri) (1902-1917)

Felicia Aneta Oarcea
Istoria unor destine de nobili români. Repere arădene: familia Alb de Borosjenő

Alexandru Molcosean
Stațiile de mașini și cai în RASSM: o tentativă de naționalizare a inventarului viu în primii ani ai colectivizării

Eusebiu Narai
Relațiile româno-franceze în perioada februarie-mai 1932, reflectate în paginile cotidianului bănățean „Vestul”

Nicolae Fuștei
Biserica în timpul „dezghețului hrușciovist” (1953-1964)

Александр Стыкалин
Настроения румынской интеллигенции начала 1960-х годов глазами молодого советского драматурга

Iurie Bostan
Valorificarea fondurilor Direcţiei generale ale Arhivei Naţionale în scopuri social-juridice şi ştiinţifice

Andrei Latushkin
Privilegii generale de zemstvă în arhiva Marilor Duci ai Lituaniei: componență, indicii de proveniență și condițiile moderne de depozitare a documentelor autentice

Ana Grițco
Opera de gândire științifică în Basarabia (1812-1918) prin prisma activității unor personalități locale. Din colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei

Elena Ploșnița
Savantul Ovidiu Bădina – contribuții muzeografice

Marinela Trandafir
Câteva considerații privind activitatea muzeelor în desfășurarea propagandei culturale a regimului comunist. Studiu de caz: regiunile Buzău-Ploiești (1948-1968)

Vera Serjant
Colecția profesorului Gheorghe Rașcu din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei – sursă importantă în cercetarea istoriei învățământului din Basarabia interbelică

Anatolie Povestca
Casa Memorială „Alexei Șciusev” din Chișinău. O retrospectivă istorică

Adelaida Chiroșca
Nașterea Domnului: interpretarea subiectului în colecția de icoane din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei

Lucia Marinescu-Tonu
Tot cu gândul la paftale...

Silviu Andrieș-Tabac
Însemne teritoriale înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova în anul 2022

Ana Grițco
O expoziție plină de lumini

Recenzii şi prezentări de carte


Anatolie Povestca
Dmitri Hmelnițki, Alexei Șciusev, un arhitect al stilului imperial stalinist (traducere din engleză de Nicolae Pojoga, consultant științific Boris Gangal). Chișinău: Cartier, 2022, 176 p., ISBN 978-9975-86-632-3

  

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Exponatul reprezintă un vas de unicat de tip trinoclu. Este datat în perioada eneoliticului, mileniile V-IV î. Hr., aflându-se în legătură cu civilizația Cucuteni-Tripolie (etapa Cucuteni A-B - Tripolie B). Artefactul a fost descoperit în anul 1986 în așezarea Florești V, la 2,5 km vest de orașul Florești, actualmente moșia satului Mărculești, pe versantul unui promontoriu, la suprafața căruia au fost observate urmele a circa 40 de locuințe preistorice...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC