EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Expoziţii

„Reprezentări artistice pe artefacte arheologice”

7 iunie – 7 septembrie 2018

 
Pe parcursul dezvoltării sale, omenirea nu o dată a demonstrat că, laolaltă cu grija vitală de supravieţuire, dintotdeauna a atras o atenţie deosebită problemelor spirituale, care, de cele mai multe ori, erau redate prin imagini antropo- şi zoomorfe, reflectând diverse credinţe, tradiţii şi năzuinţe, dar şi superstiţii.

În patrimoniul arheologic al MNIM este păstrată o bogată şi vastă colecţie de artefacte din diverse materiale: cretă, piatră, os, lut ars, aramă, bronz, care reprezintă multiple şi variate imagini antropomorfe şi zoomorfe. Obiectele date impresionează prin unicitatea formelor, decorului, dimensiunilor și a rolului pe care acestea l-au jucat în viața oamenilor.

119 piese de patrimoniu din această colecție sunt etalate în cadrul expoziției temporare „Reprezentări artistice pe artefacte arheologice". Cele mai vechi piese, care demonstrează înclinarea omului preistoric spre artă, sunt figurinele de om și de bizon, descoperite în grota de la Cosăuți, raionul Soroca, care sunt realizate din cretă și au o vârstă de peste 20 mii de ani. Cele mai „tinere" piese expuse reprezintă trei cahle de sobă, ornamentate cu imaginea vulturului bicefal și a unui leu rampant, datate cu sec. XV-XVII și descoperite la Chișinău și Râșcani.

Redate în stil realist sau foarte schematizat, reprezentările de oameni și animale întâlnite pe artefactele arheologice constituie opere de artă ale comunităților demult apuse, purtând în sine informații, dar și „secrete". Interpretate în cheie cultică, magico-religioasă sau pur estetică, piesele din cadrul expoziției sunt mărturii clare ale manifestării abilității, inteligenței, imaginației și deschiderii spre frumos a oamenilor din cele mai vechi timpuri și până în prezent.


Prin această expoziție dorim să familiarizăm publicul cu reprezentările cultural-artistice realizate de către om de-a lungul istoriei pe diverse obiecte, care au fost descoperite în procesul cercetărilor arheologice, în special în spațiul pruto-nistrean. Evoluția și declinul civilizațiilor poate fi urmărită și studiată și prin prisma acestor artefacte.

Autentice, unice, importante și foarte frumoase, piesele etalate realizează un arc peste timp, oferind vizitatorilor un parcurs prin arta și cultura milenară, martori și mesageri ai cărora sunt prin excelență. 
Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu