EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Arhiva Evenimentelor

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cronologia celei de a doua epoci a fierului şi a perioadei romane timpurii în Europa Centrală şi de Sud-Est: probleme şi perspective”

Chişinău, 8-9 noiembrie 2018

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă", cu suportul Fundaţiei Alexander von Humboldt, au organizat conferinţa ştiinţifică internaţională (Humboldt-Kolleg) Cronologia celei de a doua epoci a fierului şi a perioadei romane timpurii în Europa Centrală şi de Sud-Est: probleme şi perspective.

 

Manifestarea s-a desfăşurat în perioada 8-9 noiembrie 2018 la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi la Universitatea de Stat din Moldova.

La conferinţă au participat bursieri ai Fundaţiei Alexander von Humboldt, precum şi alţi cercetători, specialişti în domeniu, din Germania, Polonia, România, Ucraina, Rusia, Republica Moldova etc.

Subiectul selectat pentru discuţii a abordat una dintre multiplele, dar foarte importantele faţete ale istoriei Barbaricum-ului european în perioada de maturizare şi înflorire a civilizaţiei greco-romane. Rămasă în afara parametrilor ce definesc antichitatea clasică, o bună parte a continentului european, deşi s-a aflat, într-un fel sau altul, în orbita impulsurilor care veneau din lumea civilizaţiei greco-romane, a avut totuşi propriile căi de dezvoltare. Complicatele procese din perioada Latène-ului şi epoca romană timpurie, determinate de multiple mobilităţi umane atât în interiorul acestei lumi, cât şi prin importante intercalări ale Barbaricum-ului cu lumea greco-romană, a cunoscut interferenţe culturale a căror percepere este în strictă dependenţă de stabilirea exactă a reperelor cronologice. Nu întâmplător, acestui aspect i s-a acordat atenţie centrală pe parcursul întregii perioade de studiere a subiectului. Dincolo de eforturile imense ce au fost depuse de-a lungul timpului, soldate cu importante rezultate, multe mai sunt problemele ce abia îşi aşteaptă soluţiile pe care arheologii le privesc cu mult optimism. În acest sens, optimismul cercetătorilor vine să fie justificat atât de diversificarea metodelor aplicate în ştiinţa de ultimă oră (în fond, bazate pe evoluţia efervescentă a tehnologiilor), cât şi de caracterul interdisciplinar al studiilor moderne. O actualizare şi o sistematizare a rezultatelor obţinute în ultimii ani, racordate la cele anterioare, sunt de natură să ofere o radiografie de calitate a situaţiei din domeniu, definind problemele de moment, dar şi proiectând soluţii de perspectivă.

În acest fel, conferinţa planificată în cadrul Humboldt-Kolleg, a reprezintat o excelentă oportunitate pentru o nouă rundă de discuţii a cercetătorilor dedicaţi studierii arheologiei Barbaricum-ului în epoca Latène şi a celei romane timpurii.

Pentru mai multe informaţii: https://www.nationalmuseum.md/ro/humboldt_kolleg/ 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu