EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Educaţie muzeală

ÎNSCRIE-TE LA PROIECTELE DE EDUCAŢIE ŞI DIVERTISMENT!

 
Muzeul Național de Istorie a Moldovei propune un program educațional cu genericul "Altfel de școală la muzeu", adresat elevilor și studenților. Obiectivul principal al programului este învățarea în și prin muzeu, în contextul valorificării patrimoniului cultural-istoric.

Participarea la proiectele educaționale ale muzeului este pe bază de programare. Înscrierile se pot face de luni până joi, între orele 10.00 - 17.00, la tel. 022240426 sau adresa de e-mail (muzeuldeistorie@gmail.com). Pentru detalii: Secția Relații publice, Educaţie muzeală, tel. 022240426.


Structura programului "Altfel de școală la muzeu"

Ciclu de lecții muzeale / vizite interactive
Vizita interactivă se desfășoară într-una din sălile expoziției permanente „Istorie și civilizație" și presupune o abordare interdisciplinară și interactivă a subiectului ales. Temele sunt tratate diferențiat, în funcție de vârstă și nivelul de cunoștințe al publicului tânăr.

Temele vizitelor active:
-        Strămoșii noștri - istoria noastră
-        File din istoria medievală a Moldovei
-        Basarabia în cadrul Imperiului Rus, 1812-1917
-        Marea Unire și procesul de integrare a Basarabiei în România Mare
-        Represiunile politice din perioada dictaturii staliniste.
Ciclul poate cuprinde și alte teme, care se stabilesc de comun acord cu profesorul.

Drept instrument de pedagogie muzeală sunt folosite caietele educaționale „O călătorie în istoria veche și antică", „Descoperă Evul Mediu împreună cu Cavalerul curios", „Evenimente. Fapte. Oameni" (istorie contemporană) și „Путешествие во времени" (preistorie - istorie contemporană), care promovează educaţia prin patrimoniu, ca formă alternativă de cunoaştere a istoriei. Coordonatori: G. Mîrzac, N. Popovici, T. Zaremba, E. Golban.


Ateliere
  •   
    Atelierul de arheologie experimentală cu tema "Obiectul arheologic - o enigmă" este o incursiune prin epocile de mult apuse, publicul tânăr fiind invitat să descopere tainele vieții comunităților umane preistorice. Programul este alcătuit dintr-o parte teoretică (vizită ghidată în expoziția de istorie veche și antică și vizionarea unui film documentar ce reconstituie o așezare umană de acum șase mii de ani) și una aplicativă în atelier (familiarizarea cu obiectul arheologic propriu-zis și oferirea posibilității de a-l utiliza, modelarea unor vase preistorice după piese originale). Atelierul este dotat cu unelte de muncă și ceramică preistorică, cu material ilustrativ, cu aparate electronice și de proiecție, cu o filmotecă care reconstituie evoluția societății umane. Coord.: Mârzac Galina.
  • Atelierul „Tainele ceramicii preistorice" este un spațiu ce reînvie meșteșugul ceramicii strămoșilor noștri. Prin intermediul proiecțiilor audio-vizuale și al prezentărilor de obiecte originale din patrimoniul muzeal, precum și prin activități practice de modelaj în lut se vor descoperi rosturile practice, dar și virtuțile artistice ale vasului de ceramică recuperat din săpături arheologice. În cadrul atelierului se organizează și un concurs al celui mai iscusit „meșter olar preistoric". Coord.: Mârzac Galina.
  • Atelierul „Istoria și arta scrisului" își propune să îi introducă pe elevi / studenți în lumea scrisului și a suporturilor de scris, a tiparului și a cărții. Cu ajutorul instrumentelor istorice de scris (bucățele de lemn sau os, pană, creion, toc cu peniță, stilou, călimară etc.) participanții la atelier vor scrie, pe plăcuțe de lut, pe hârtie manuală (realizată la atelierul muzeal) și pe hârtie industrială, diferite texte și acte vechi. Coord. Eugenia Golban.
  • Atelierul „Mânuțe magice" cuprinde o vizită activă în expoziția muzeală și activități practice în tehnica origami. Copii vor afla o poveste despre obiectele din muzeu și vor lucra în atelier pe tema prezentată. În cadrul atelierului participanții învăța tehnica plierii hârtiei și modelează diverse obiecte care au fost văzute în expoziție. Grupul țintă pentru acest program îl reprezintă elevii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani. Coord. Natalia Popovici.
Proiectul „Un film la muzeu"
.


Reprezintă un program săptămânal de cinematecă, pentru toate categoriile de public. Proiectul promovează filmul istoric și documentar, ca mijloc de cunoaștere a istoriei, de cunoaștere interculturală. Cinemateca CLIO a muzeului asigură săptămânal proiecții de film istoric și documentar, precum și programe tematice (dezbateri, comentarii).

Arhiva cinematecii înglobează peste 40 de filme, între care:

Film-reconstituire

  
1. Gumelnița. Bucșani  (reconstituie evoluția societății umane în perioada preistorică) - 45 min.
2. Magia Cucuteni (reconstituie marea civilizație eneolitică din Sud-Estul Europei, civilizația Cucuteni-Tripolie, mil. V-IV î.e.n.) -  25 min.
3. Cultura Cucuteni Tripolie (prezintă ceramica cucuteniană - moștenire excepțională a civilizații eneolitice sedentare de agricultori) - 20 min.

Film documentar

Imperii

4. Bizanț - Imperiu pierdut (în engleză, cu subtitrare în română) - 47 min

Domnitori

5. Voievodul. Măria sa Ştefan cel Mare și Sfânt - 26 min.
6. Constantin Brâncoveanu - 27 min.
7. Mihai Viteazul, dimensiunea europeană a unui erou - 29 min.

Mănăstiri

8. Mănăstirea Putna - 50 min.
9. Mănăstirea Neamț -  25 min.
10. Destinația Moldova. Mănăstirea Căpriana, Mănăstirea Hâncu - 15 min.

Orașe vechi

11. Orheiul Vechi - 29 min.

Revoluții și războaie 

12. Arme cu tărie, suflet românesc (aspecte militare ale Revoluției de la 1848) - 31 min.
13. Pentru apărarea ţării şi a ei neatârnare (Războiul de Independenţă de la 1877-1878) - 26 min.
14. Baladă pentru independenţă (Războiul de Independenţă de la 1877- 1878) - 8 min.
15. Filmele Independenței (mărturii documentare despre Războiul de Independență de la 1877- 1878) - 52 min.
16. Oșteanul de la 1877 (Războiul de Independență de la 1877-1878) -  7 min.
17. Pe aici nu se trece! (începutul Primului  Război Mondial) - 24 min.
18. Ordin de luptă împotriva uitării (veterani de război rememorează luptele din eroicul an 1917) - 27 min.
19. Răstignirea României (pierderile teritoriale suferite de România în anul 1940) - 28 min.
20. Omenie în vremuri de restriște (sprijinul acordat de România refugiaților polonezi în al II-lea Război Mondial) -  26 min.
21. Lagărul (lagăre de concentrare din timpul celui de-al II Război Mondial) - 26 min.

Marea unire de la 1918

22. Basarabia (mișcarea națională din anii 1917-1918) - 48 min.
23. Marea Unire (Alba Iulia, 1 decembrie 1918) - 38 min.

Crimele comunismului

24. Golgota  Basarabiei (crimele comunismului în Basarabia) - 62 min.
25. Expedițiile memoriei - 59 min.
26. Memorialul durerii (crimele comunismului în România) - 15 min.

Istoria tricolorului

27. Tricolorul din inimi - 20 min.

Glorie militară

28. Ecoul gloriei militare a neamului românesc în opera lui Mihai Eminescu - 6 min.
29. Din neam de viteji - 8 min.

Istorie recentă

30. SĂRMAna de pe Prut - 50 min.

Patrimoniu cultural

31. Cartea religioasă medievală. Din colecția Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei - 30 min.
32. Chișinăul de odinioară în imagini (sec. XIX - începutul sec. XX, în baza colecției de cărți poștale a muzeului) - 30 min.
33. Chișinău - o capitală europeană (promovarea potențialului investițional, turistic și cultural al capitalei) - 20 min.
34. Alexandru Plămădeală și Şcoala de Arte Frumoase din Basarabia (sf. sec. XIX - anii 40 ai sec. XX) - 17 min.

Cultură generală

35. Cristofor Columb. O călătorie uitată (în rusă) - 47min.
36. Vladimir Vîsoțkii și Marina Vladi (în rusă) - 51min
37. Nefertiti, regina Egiptului (în engleză, cu subtitrare în română) - 01.20 min

Film istoric

38. Burebista - 136 min.
39. Columna (Dacii în timpul lui Decebal) - 130 min.
40. Ştefan cel Mare - 128 min.
41. Cristofor Columb. Istoria descoperirilor geografice (în rusă) - 115 min.
   


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu