EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii.

Pentru naţiunea română jocul de oină sau hoina este considerat un joc sportiv naţional, având o vechime de cel puţin şase secole. Jocul de oină este practicat continuu, cel puţin din secolul al XIV-lea, conform cronicilor şi hrisoavelor timpului, fiind menţionat prima dată documentar la 1364, în timpul domniei lui Vlaicu Vodă. Jocul solicită calităţi sportive complexe (viteză bună de alergare, reflexe rapide în mişcările de autoapărare faţă de loviturile mingii, precizie în aruncarea şi lovirea mingii cu un baston sau bâtă). Oina este un sport care ne identifică în aceeaşi măsură ca şi lupta naţională, trânta. Jocul devine atractiv printre tinerii de la sate, pătrunde în programa şcolară prin intermediul lecţiilor de educaţie fizică. Prin Reforma Învăţământului de la 1898, precum şi prin alte decizii ministeriale, ministrul învăţământului, Spiru Haret, introduce practicarea obligatorie a oinei în şcolile de toate gradele, totodată decide organizarea anuală a concursurilor şcolare de oină.

La 9 mai 1899, la Bucureşti, a fost organizat primul campionat naţional de oină, echipele fiind formate din liceeni. Învingătoare a fost echipa Liceului Nicolae Bălcescu din Brăila.

În 1912 este creată Federaţia Societăţii Sportive din România (FSSR) cu sediul la Bucureşti în componenţa căreia intrau 13 comisii sportive, printre care şi comisia de oină.

Odată cu Unirea de la 1918, are loc reorganizarea FSSR, în 1923, cu includerea în componenţa ei a celorlalte comisii sportive de oină din Transilvania, Bucovina şi Basarabia.

În 1932 este înfiinţată Federaţia Română de oină.

Click aici pentru Turul Virtual al Muzeului

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 1

Despre mormântul de incinerație în situlă de bronz de la Sipoteni (sec. II-I a. Chr.)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Despre mormântul de incinerație în situlă de bronz de la Sipoteni (sec. II-I a. Chr.)

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Ключевые слова: Бронзовые ситулы, погребальные урны, странные клады, Восточно-Карпатский регион, бастарны, кельты.

Резюме: В процессе работы над материалами кремационного захоронения в бронзовой ситуле, обнаруженого у села Мана (р-н Орхей), которое относится ко II-I вв. до н.э., для сравнительного и антропологического анализа мы привлекли останки кальцинированных костей из погребения в ситуле у с. Сипотень (р-н Кэлэрашь), опубликованного в 50-е годы прошлого столетия (рис. 1).

Остеологические исследования содержимого бронзового сосуда из Сипотень (рис. 2) показали, что останки принадлежали мужчине 20-30 лет. В погребальной урне также были обнаружены фрагмент лепного ченолощеного сосуда, серебряная фибула среднелатенской схемы (рис. 4), железное кольцо и бесформенный железный предмет. К погребальному инвентарю относится еще одна бронзовая ситула (рис. 3), идентичная по форме и размерам, найденная рядом с погребальной урной. Погребение из Сипотень было определено исследователями как принадлежащее ко II-I вв. до н.э., периоду господства в центральной и северной части Карпато-Днестровского региона племен бастарнов. Проведенный нами сравнительный анализ этого типа бронзовых сосудов показал, что они сходны с идентичными емкостями с памятников Среднего Дуная, а также севера Италии, юга Франции и Испании, которые использовались в качестве погребальных урн кельтскими племенами.

К востоку от Карпат идентичные бронзовые сосуды были обнаружены у с. Мана, на памятнике Бэдень (Яссы) (рис. 5), а также в составе так называемых странных кладов из Бэдражий-Ной (рис. 7), Веселой Длины, а также Марьевки (рис. 10) (в регионе от Восточных Карпат до Днепра и Дона обнаружено не менее 50-ти т.н. кладов), в т.ч. и в отмеченных нами бронзовых сосудах.

Попытки некоторых исследователей отнести ситулы из Сипотень, Бэдражий-Ной, Веселой Долины, Мрьевки и т.д. к типу Еггерс 18-23 или к типу Баргфельд кажутся нам неудачными, т. к. эти бронзовые ссуды имеют стройную форму, максимальный диаметр сосудов находится на уровне четвертой части высоты, имеются приклепанные бронзовые или железные атташи. Восточно-карпатские ситулы имеют менее стройные пропорции, а наибольший диаметр находится на уровне третьей части высоты сосуда. Кроме того, на восточно-карпатских сосудах нет следов от заклепанных атташей. Они либо имеют другую систему крепления ручек (рис. 9), либо не имеют никаких следов от них.

Морфологические особенности бронзовых ситул, обнаруженных к востоку от Карпат, позволили отнести сосуды без ручек и атташей или следов от заклепок к особому типу - типу Мана (рис. 8), а бронзовые емкости с мобильными железными ручками - к варианту Бэдражий-Ной того же типа (рис. 9).

Датировка бронзовых ситул определена большинством исследователей в пределах I века до н.э. Анализ погребального инвентаря из комплексов с сожжением, выявленных в Сипотенах и Мане (бронзовые ситулы, серебряная фибула, оружие кельтского вида и др.), а также материалов и снаряжения из состава странных кладов подтверждает, что они относятся к I веку до н.э., скорее всего, к первой половине этого хронологического отрезка.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Карта места обнаружения погребения с трупосожжением у с. Сипотень.
Рис. 2. Сипотень. Бронзовая ситула - погребальная урна (фото, рисунок).
Рис. 3. Сипотень. Бронзовая ситула - погребальный инвентарь (фото, рисунок).
Рис. 4. Сипотень. Серебряная фибула (фото, рисунок).
Рис. 5. Бронзовая ситула из Бэдень (Яссы) (фото, рисунок).
Рис. 6. Бронзовая ситула из Бэдражий-Ной (Единец) (фото, рисунок).
Рис. 7. Графическая реконструкция железной ручки ситулы из Бэдражий-Ной (Единец).
Рис. 8. Типология ситул. Тип Мана (1-2 - Сипотены; 3 - Манна; 4 - Бэдень).
Рис. 9. Типология ситул. Вариант Бэдражий-Ной, тип Мана (1 - Бэдражий-Ной; 2 - Весёлая Долина; 3 - Марьевка).
Рис. 10. Карта распространения бронзовых ситул к востоку от Карпат: 1. Сипотень (Кэлэраш); 2. Мана (Орхей);
3. Бэдень (Яссы); 4. Бэдражий Ной (Единец); 5. Веселая Долина (Одесса); 6. Марьевка (Николаев);
7. Брад (Бакэу); 8. Бытка Доамней (Нямц); 9. Рэкэтэу (Бакэу); 10. Поенешть (Васлуй).
Рис. 11. Сипотень. Остатки сожжения костей мужчины 20-30 лет. Степень фрагментации скелета
Рис. 12. Фрагмент лобной кости, верхний край правой орбиты со следами окисла железа.
Рис. 13. Фрагмент тазобедренной кости, ближе к седалищному изгибу.
Рис. 14. Фрагмент теменной кости, ближе к сагиттальному шву.
Рис. 15. Фрагмент корня, возможно, премоляра.
Рис. 16. Фрагмент затылочной кости.
Рис. 17. Фрагмент височной кости.
Рис. 18. Фрагмент поясничного позвонка.
Рис. 19. Позвоночные арки, фрагментированы.
Рис. 20. Фрагменты эпифизов, некоторые со следами металлических окислов.
Рис. 21. Плюсневая кость I, фрагмент, дистальный конец.
Рис. 22. Левая бедренная кость, фрагмент.
Рис. 23. Фаланги пальцев рук в анатомическом порядке.
Рис. 24. Большеберцовая кость, фрагмент диафиза, с продольными трещинами.
Рис. 25. Бедренная кость, фрагмент диафиза, с поперечными сломами и трещинами. Видны окислы метала. Рис. 26. Плечевая кость, фрагмент диафиза.
Рис. 27. Лучевая кость, фрагмент диафиза.
Рис. 28. Малоберцовая кость, фрагмент диафиза.
Рис. 29. Фрагменты эпифиза и метафиза бедренной кости. Переход от коксования к кальцинированию.
Рис. 30. Фрагменты деформированных диафизов со следами металлических окислов.
Рис. 31. Лучевая кость, фрагмент диафиза (со следами возможной травмы).
Рис. 32. Максимальный температурный режим по цветовой гамме и модели костных повреждений. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
Adresează-ne o întrebare acum!

#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii...

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu