EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM). La momentul de față în expoziția arheologică a muzeului sunt expuse două cazane de bronz descoperite în anul 1988 lângă s. Nicolscoe, mun. Tiraspol. Alte două cazane aflate în colecțiile MNIM provin din tumulii de lângă Dubăsari și Răscăieții Noi.

Piesa prezentată în calitate de exponat al lunii reprezintă o descoperire mai puțin cunoscută, documentată în 1979 în tumulul nr. 1 din preajma satului Răscăieții Noi, raionul Ștefan-Vodă. Pe lângă dimensiunile sale remarcabile (aproximativ 10 m înălțime), această movilă funerară este cunoscută și prin descoperirea din anul 1953 a unei terminații din bronz executată în stilul animalier scitic. Ulterior, în contextul deteriorării acestei movile a fost găsit un cazan de bronz turnat atribuit culturii scitice. Cazanul a fost grav afectat mecanic, în urma căruia buza a fost deformată, iar pereții, împreună cu un mâner vertical păstrat, au fost îndoiți. S-au pierdut fragmente din partea superioară a corpului și un mâner. Înălțimea totală reconstituită a cazanului este de 24 cm (fără mânere), diametrul reconstituit al cazanului emisferic este de 30 cm, iar greutatea de 6,5 kg. În 2020, au fost obținute date privind compoziția chimică a aliajului cazanului de bronz, care au arătat că acesta a fost turnat dintr-un aliaj format din aproape 95 % cupru. Mormintele scitice cercetate în tumulul de la Răscăieții Noi au fost datate în secolul al IV-lea a. Chr. În același timp, cazanul cu mânere verticale de la Răscăieții Noi aparține unei perioade mai timpurii, acest fapt fiind demonstrat de terminația din bronz din prima jumătate a secolului al V-lea a. Chr. descoperită în anul 1953. În plus, în mormântul 7 din tumulul 2 de la Răscăieții Noi a fost găsită o placă reprezentând un prădător încolăcit (expusă în expoziția MNIM), datată la mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Astfel, cazanul din tumulul nr. 1 de la Răscăieții Noi, cel m ai probabil, aparține sfârșitului perioadei scitice medii, fiind datat la mijlocul, sau în al treilea sfert al secolului al V-lea î. Chr.

Cazanele de bronz scitice din nord-vestul Mării Negre sunt concentrate în trei regiuni principale: Bucovina-Podolia, Dunărea de Jos și Nistrul de Jos, unde a fost găsit și exemplarul din Răscăieții Noi. Unele cazane scitice au fost găsite în afara unui context arheologic, reprezentând descoperiri fortuite. Cu toate acestea, în asociere cu alte descoperiri „fortuite" (de ex. statui antropomorfe scitice), cazanele scitice marchează o prezență scitică, cel mai probabil, nu mai devreme de finalul secolului al VI-lea a. Chr. Cazanele pătrund în zona Bucovinei și Podoliei în perioada scitică timpurie și sunt cunoscute de la mijlocul secolului al VII-lea a. Chr. Cazanele din bronz turnate împreună cu purtătorii acestora, pătrund în zona de stepă cu 150-200 de ani mai târziu, la fel ca și complexele funerare „militare", care apar în regiunile de stepă de vest, nu mai devreme de mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Marea majoritatea a complexelor funerare cu cazane se încadrează în a două jumătatea a sec. V a. Chr. La începutul secolului al IV-lea a. Chr. aceste cazane se întâlnesc mai rar, iar în al doilea sfert de secolului al IV a. Chr. au dispărut complet din practicile culturale ale populației din stepele nord-vest-pontice.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 1


Despre mormântul de incinerație în situlă de bronz de la Sipoteni (sec. II-I a. Chr.)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Despre mormântul de incinerație în situlă de bronz de la Sipoteni (sec. II-I a. Chr.)

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Ключевые слова: Бронзовые ситулы, погребальные урны, странные клады, Восточно-Карпатский регион, бастарны, кельты.

Резюме: В процессе работы над материалами кремационного захоронения в бронзовой ситуле, обнаруженого у села Мана (р-н Орхей), которое относится ко II-I вв. до н.э., для сравнительного и антропологического анализа мы привлекли останки кальцинированных костей из погребения в ситуле у с. Сипотень (р-н Кэлэрашь), опубликованного в 50-е годы прошлого столетия (рис. 1).

Остеологические исследования содержимого бронзового сосуда из Сипотень (рис. 2) показали, что останки принадлежали мужчине 20-30 лет. В погребальной урне также были обнаружены фрагмент лепного ченолощеного сосуда, серебряная фибула среднелатенской схемы (рис. 4), железное кольцо и бесформенный железный предмет. К погребальному инвентарю относится еще одна бронзовая ситула (рис. 3), идентичная по форме и размерам, найденная рядом с погребальной урной. Погребение из Сипотень было определено исследователями как принадлежащее ко II-I вв. до н.э., периоду господства в центральной и северной части Карпато-Днестровского региона племен бастарнов. Проведенный нами сравнительный анализ этого типа бронзовых сосудов показал, что они сходны с идентичными емкостями с памятников Среднего Дуная, а также севера Италии, юга Франции и Испании, которые использовались в качестве погребальных урн кельтскими племенами.

К востоку от Карпат идентичные бронзовые сосуды были обнаружены у с. Мана, на памятнике Бэдень (Яссы) (рис. 5), а также в составе так называемых странных кладов из Бэдражий-Ной (рис. 7), Веселой Длины, а также Марьевки (рис. 10) (в регионе от Восточных Карпат до Днепра и Дона обнаружено не менее 50-ти т.н. кладов), в т.ч. и в отмеченных нами бронзовых сосудах.

Попытки некоторых исследователей отнести ситулы из Сипотень, Бэдражий-Ной, Веселой Долины, Мрьевки и т.д. к типу Еггерс 18-23 или к типу Баргфельд кажутся нам неудачными, т. к. эти бронзовые ссуды имеют стройную форму, максимальный диаметр сосудов находится на уровне четвертой части высоты, имеются приклепанные бронзовые или железные атташи. Восточно-карпатские ситулы имеют менее стройные пропорции, а наибольший диаметр находится на уровне третьей части высоты сосуда. Кроме того, на восточно-карпатских сосудах нет следов от заклепанных атташей. Они либо имеют другую систему крепления ручек (рис. 9), либо не имеют никаких следов от них.

Морфологические особенности бронзовых ситул, обнаруженных к востоку от Карпат, позволили отнести сосуды без ручек и атташей или следов от заклепок к особому типу - типу Мана (рис. 8), а бронзовые емкости с мобильными железными ручками - к варианту Бэдражий-Ной того же типа (рис. 9).

Датировка бронзовых ситул определена большинством исследователей в пределах I века до н.э. Анализ погребального инвентаря из комплексов с сожжением, выявленных в Сипотенах и Мане (бронзовые ситулы, серебряная фибула, оружие кельтского вида и др.), а также материалов и снаряжения из состава странных кладов подтверждает, что они относятся к I веку до н.э., скорее всего, к первой половине этого хронологического отрезка.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Карта места обнаружения погребения с трупосожжением у с. Сипотень.
Рис. 2. Сипотень. Бронзовая ситула - погребальная урна (фото, рисунок).
Рис. 3. Сипотень. Бронзовая ситула - погребальный инвентарь (фото, рисунок).
Рис. 4. Сипотень. Серебряная фибула (фото, рисунок).
Рис. 5. Бронзовая ситула из Бэдень (Яссы) (фото, рисунок).
Рис. 6. Бронзовая ситула из Бэдражий-Ной (Единец) (фото, рисунок).
Рис. 7. Графическая реконструкция железной ручки ситулы из Бэдражий-Ной (Единец).
Рис. 8. Типология ситул. Тип Мана (1-2 - Сипотены; 3 - Манна; 4 - Бэдень).
Рис. 9. Типология ситул. Вариант Бэдражий-Ной, тип Мана (1 - Бэдражий-Ной; 2 - Весёлая Долина; 3 - Марьевка).
Рис. 10. Карта распространения бронзовых ситул к востоку от Карпат: 1. Сипотень (Кэлэраш); 2. Мана (Орхей);
3. Бэдень (Яссы); 4. Бэдражий Ной (Единец); 5. Веселая Долина (Одесса); 6. Марьевка (Николаев);
7. Брад (Бакэу); 8. Бытка Доамней (Нямц); 9. Рэкэтэу (Бакэу); 10. Поенешть (Васлуй).
Рис. 11. Сипотень. Остатки сожжения костей мужчины 20-30 лет. Степень фрагментации скелета
Рис. 12. Фрагмент лобной кости, верхний край правой орбиты со следами окисла железа.
Рис. 13. Фрагмент тазобедренной кости, ближе к седалищному изгибу.
Рис. 14. Фрагмент теменной кости, ближе к сагиттальному шву.
Рис. 15. Фрагмент корня, возможно, премоляра.
Рис. 16. Фрагмент затылочной кости.
Рис. 17. Фрагмент височной кости.
Рис. 18. Фрагмент поясничного позвонка.
Рис. 19. Позвоночные арки, фрагментированы.
Рис. 20. Фрагменты эпифизов, некоторые со следами металлических окислов.
Рис. 21. Плюсневая кость I, фрагмент, дистальный конец.
Рис. 22. Левая бедренная кость, фрагмент.
Рис. 23. Фаланги пальцев рук в анатомическом порядке.
Рис. 24. Большеберцовая кость, фрагмент диафиза, с продольными трещинами.
Рис. 25. Бедренная кость, фрагмент диафиза, с поперечными сломами и трещинами. Видны окислы метала. Рис. 26. Плечевая кость, фрагмент диафиза.
Рис. 27. Лучевая кость, фрагмент диафиза.
Рис. 28. Малоберцовая кость, фрагмент диафиза.
Рис. 29. Фрагменты эпифиза и метафиза бедренной кости. Переход от коксования к кальцинированию.
Рис. 30. Фрагменты деформированных диафизов со следами металлических окислов.
Рис. 31. Лучевая кость, фрагмент диафиза (со следами возможной травмы).
Рис. 32. Максимальный температурный режим по цветовой гамме и модели костных повреждений.

Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici
Depozitul cu unelte de făurărie-giuvaiergerie din perioada medievală timpurie descoperit la Voloave, raionul Soroca
Tyragetia, serie nouă, vol. XIV [XXIX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică, Chişinău, 2020
Ion Tentiuc
Despre ritul și ritualul funerar medieval timpuriu din spațiul pruto-nistrian (necropola de la Molești-Ialoveni)
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2007
Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici
Descoperiri monetare în cimitirul medieval al bisericii Măzărache din Chișinău (săpăturile din anul 2010)
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici
Depozitul de unelte şi arme medievale timpurii descoperit la Sadova-Călăraşi, Republica Moldova
Tyragetia, serie nouă, vol. XIII [XXVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Ion Tentiuc
Sergiu Matveev, Procesele etno-culturale din spațiul carpato-nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică. Chișinău: Pontos, 2009, 230 p. text + 5 tabele
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC