EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 1


К интерпретации кремнеобработки Прекукутень - Триполье А
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

К интерпретации кремнеобработки Прекукутень - Триполье А

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Cuvinte cheie: Precucuteni, Tripolie A, industria silexului, interpretare, structură socială.

Rezumat: În lucrare sunt propuse unele modele ce vin să explice caracteristicile structurale ale complexelor de unelte de silex din arealul culturii Precucuteni - Tripolie timpuriu. Deopotrivă cu abordarea obișnuită „cultural-istorică", pot fi late în calcul și alte aspecte, cum ar fi: economia materiei prime, repertoriul tehnologic de prelucrare și diferențierea socială a prelucrării silexului.

Lista ilustrațiilor:
Fig. 1. Microlite geometrice din perioada anterioară culturii Precucuteni - Tripolie A. Cris - cultura Criș (1-15), inclusiv grupul Săcăreuca (4, 7, 11, 13-15); LBK - cultura ceramicii band-liniare (16-26); CannPotC - culturile cu ceramică canelată: Dudești (27-29), Vinca-Turdaș (30-32); Boian - cultura Boian (33-38); BDK - cultura bugo-nistreană (39-70). 1-3, 5-6, 8 - Ciuna Turcului-Dubova; 4-7, 10-11, 13-15 - Săcărăuca; 9 - Balș; 12 - Trestana; 16-17 - Berești; 18- 22 - Traian-Dealul Fântânilor; 23 - Glăvăneștii Vechi; 24 - Chișcăreni V; 25 - Dănceni I; 26 - Kamennoe-Zaval'e; 27, 29 - Dudești; 28 - Drăghiceanu; 30-32 - Kleanov-Fiera; 33-35, 37-38 - Cernica;
36 - Giulești-București; 39-44 - Gard 3 (44 - microlamă), 45-69 - Gard 4, 70 - Soroca V (după: Păunescu 1970;
Дергачев, Ларина 2015; Ларина 1999; Маркевич 1974; Товкайло 2005).
Fig. 2. Microlite geometrice din cultura Precucuteni - Tripolie A: 1-5 - Bernaševka; 6-11, 18-20 - Florești I; 12- 17 - Rogojeni; 21 - Gaivoron; 22 - Sabatinovka II; 23 - Nestoita IV (microlamă); 24 - Aleksandrovka (raionul Kodym); 25-27 - Traian-Dealul Viei (după: Păunescu 1970; Збенович 1989; Маркевич 1974; Сапожников,
Полищук 1990; Скакун 1978).
Fig. 3. Moduri de prelucrare a silexului în Precucuteni III - Tripolie A final: А - modul 1, în baza materialele așezării Aleksandrovka (raionul Kodym); В - modul 2, în baza materialelor așezării Bernovo-Luka (după: Пассек 1961; Скакун 1978). 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu