EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 1


Topoare medievale identificate în județul Galați
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Topoare medievale identificate în județul Galați

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Ключевые слова: Тулучешть, Валя-Мэрулуй, Галац, топор, топор-молоток, Средневековье.

Резюме: Случайные открытия позволили нам обнаружить весьма интересные артефакты - речь идет о четырех железных топорах, относящихся к периоду средневековья. Ни один из них не имеет археологического контекста; они были найдены в коллекциях школьных музеев двух населенных пунктов уезда Галац, где мы проводили археологические исследования: Тулчешть (А) и Валя-Мэрулуй (B).

Эти предметы не являются раритетами (подобные артефакты известны на территории Румынии, как, впрочем, и в Европе), но на сегодняшний день это единственные находки такого рода, идентифицированные на юге Молдовы. Кроме того, наличие оригинального декора на двух топорах, не имеющего аналогов в доступной нам литературе, побудило нас представить их в данной публикации, хотя о некоторых из этих предметов ранее сообщалось.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Физическая карта уезда Галац с указанием сел Тулчешть и Валя-Мэрулуй.
Рис. 2. Топор-молоток, обнаруженный в Тулчешть (фото: К. Кроитору; рисунок: К. Истрати).
Рис. 3. Топор, обнаруженный в Тулчешть (фото: К. Кроитору; рисунок: К. Истрати).
Рис. 4. Секира, обнаруженная в Валя-Мэрулуй (фото: К. Кроитору; рисунок: К. Истрати).
Рис. 5. Письмо от 27 ноября 1974 г., приложение.
Рис. 6. Карта распространения топоров на территории Молдовы. A. Топоры-молоты: Бэлтень; Яссы; Пьятра-Нямц; Мындрешть; Мурджень; Тулчешть; Васлуй. B. топоры: Кымпулунг; Кошна; Козэнешть; Дэрмэнешть; Пьятра-Нямц; Сучава; Шулетя; Ватра-Дорней; Вуткань.
Рис. 7. Топоры-молотки: 1 - Бэлтень; 2 - Куркань; 3 - Гуджешть; 4 - Мурджень; 5 - Мындрешть; 6 - Яссы;
7 - Пьятра-Нямц; 8 - Тулчешть; 9 - Васлуй.
Рис. 8. Топоры: 1 - Кымпулунг; 2 - Кошна; 3 - Козэнешть; 4 - Дэрмэнешть; 5 - Пьятра-Нямц; 6 - Сучава;
7 - Шулетя; 8 - Ватра-Дорней; 9 - Вуткань. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu