EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 1

Vegetația paleoliticului superior din Moldova după datele palinologice din stațiuni și grote
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Vegetația paleoliticului superior din Moldova după datele palinologice din stațiuni și grote

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Studierea palinologică a stațiunilor, grotelor, precum și a depunerilor din paleoliticul superior de pe terasele Nistrului și Prutului permite reconstituirea vegetației care a existat în această regiune pe parcursul epocii würmiene (waldai) târzii și în timpul ultimei glaciațiuni. În această perioadă sunt cunoscute silvostepe și stepe de tip periglacial. În sudul acestui teritoriu predominau stepele. În pădurile de coniferi se întâlnesc Рinus silvestris, Р. сетbra, Веtula аlba, Еиопутus и Juniperus. La fel, sunt cunoscute și specii boreale și alpine: Веtula sect. NanaeAlnaster cf. fruticosa, Botrychium boreale и Selaginella selaginoides. Speciile xerophilous din familia Сhenopodiaceae, Poaceae, Аsteraceae și Artemisia ocupau spațiile deschise. În apropierea așezărilor de lungă durată se întâlnesc plante ruderiale – Рlапtago major, Polygonum aviculare, Urtica dioica ș.a. Foioasele (Ulmus, Carpinus, Corylus, Tilia, Quercus) apar în perioadele de îmbunătățire a climei.

Lista ilustrațiilor:

Fig. 1. Harta răspândirii monumentelor arheologice investigate: I - stațiuni; II - grote; III - depuneri naturale. 1 - Climăuți; 2 - Brânzeni; 2A - Ciuntu; 3 - Buzdugeni; 4 - Cosăuți; 5 - Hrușca; 6 - Doroțcaia; 7 - Tiraspol (Kolkotova balka); 8 - Caragaș; 9 - Parcani; 10 - Etulia Nouă. Fig. 2. Palinodiagrama generală a conținutului procentual de polen și spori în straturile paleolitice târzii de la stațiunea Climăuți: 1 - polen de la plante foioase, AP; polen de la plante conifere, AP (conifer); 3 - polen de la plante erbacee, NAP; 4 - spori de pteridofite, S; 5 - loess; 6 - sol fosil; 7 -rămășițe ale oaselor de mamifere; 8 - fi xarea probelor selectate. Fig. 3. Palinodiagrama generală a conținutului procentual de polen și spori în straturile paleolitice târzii de la stațiunea Cosăuți. Legenda este similară cu cea de la fi g. 2. Fig. 4. Palinodiagrama conținutului procentual de polen și spori în straturile inferioare ale stațiunii paleolitice târzii de la Cosăuți: 1 - spori de pteridofi te și mușchi, S; 2 - polen de lemnoase, AP; 3 - polen de erbacee, NAP; 4 - conținutul sporilor, S, < 1%; 5 - numărul stratului cultural, 6 - loess. Fig. 5. Palinodiagrama generală a conținutului procentual de polen și spori în straturile paleolitice târzii de grota de la Ciuntu: BN - Betula sect. Nanae, Bb - Botrychium boreale, Ss - Selaginella selaginoides. Restul semnelor convenționale sunt identice cu cele din fi g. 2. Fig. 6. Palinodiagrama generală a conținutului procentual de polen și spori în straturile paleolitice târzii de grota de la Ciuntu. Legenda este similară cu cea de la fig. 4.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu