EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Proiecte de Cercetare


GDRE (Groupement de Recherche Européen) „Trouvailles monétaires" (2007-2010)

În perioada 2007-2010 Muzeul a realizat proiectul internațional de cercetări numismatice - GDRE (Groupement de Recherche Européen) „Trouvailles monétaires"

Membrii GDRE:

Franța, CNRS: Paris (Centre de recherches historique) - Georges Depeyrot - Coordonatorul GDRE; Musée des Terreaux, Lyon;

Republica Moldova, AŞM: MNAIM (A. Boldureanu- coordonator) și Institutul Patrimoniului cultural (S. Tabac - membru);

Polonia, Universitatea din Varșovia: Institutul de Arheologie;

România, Academia Română: Institutul de Arheologie; Cabinetul de medalii al Bibliotecii Academiei;

Slovenia, Muzeul Național: Cabinetul de medalii.

Misiunea GDRE:- Facilitarea și încurajarea contactelor și schimburilor de cercetători;- Favorizarea acțiunilor de cooperare;- Coordonarea și structurarea programelor de cercetare multipartenitare în scopul susținerii cercetărilor și a dezvoltărilor tehnologice;- Identificarea posibilităților de a armoniza și complementa programele prin colocvii, congrese, consacrate tematicii științifice a GDRR etc.

Planul și termenul lucrărilor pentru Republica Moldova.

1. În 2009 de finalizat și de publicat volumul „Corpus de trésors de Moldavie".

2. Publicarea volumului „Trésors majeurs de Moldavie".

Activități în cadrul GDRE:

1. Masa rotundă „Descoperiri monetare", organizată de Gruparea Europeană de Cercetare în cadrul Simpozionului VIII de numismatică, care s-a desfășurat pe 29-30 mai 2007 la Chișinău.

2. Participare la sesiunea Grupării Europene de Cercetare „Descoperiri monetare" în cadrul Simpozionului IX de Numismatică de la Chișinău, 17-18 septembrie 2008.

3. Participare la Colocviul Internațional organizat de către Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Polonia, unde s-au întrunit participanții GDRE în cadrul schimbului interacademic în perioada 21-26 aprilie 2008. La ședința de lucru s-a făcut bilanțul activității pentru anul 2007. Au fost stabilite planurile de activitate pentru următoarea perioadă.

4. Participare la Congresul Internațional de Numismatică, Universitatea din Glasgow, Marea Britanie, 31 august - 4 septembrie 2009.

 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu