EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Colecţii

Colecţia de arheologie

Cuprinde 23693 de piese fond de bază, care provin din săpături arheologice, descoperiri întâmplătoare şi achiziţii, donaţii şi transferuri, şi care sunt reprezentative pentru Paleolitic, Neolitic, Epoca bronzului, Epoca fierului, Epoca romană,  Perioada prefeudală şi medievală. Între piesele care compun colecţia de arheologie remarcăm:

• unelte din silex, piatră cioplite şi şlefuite, din os, cupru, bronz şi fier;

• plastică zoomorfă şi antropomorfă;

• ceramică pictată de tip Cucuteni;

• arme (topoare, vârfuri de lance şi suliţe, săbii etc.);

• vase şi ustensile casnice;

• obiecte de podoabă (piepteni, pandantive, fibule, coliere, inele etc.);

• piese de harnaşament.

Fondul de piese arheologice a cunoscut o creştere impresionantă în ultimii ani, în urma transferării din 2007 a colecţiei fostului Muzeu de Arheologie al AŞM, încorporat în Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.

-1-
 
Colecţia de arheologie
 
-2-
 
Colecţia de arheologie
 
-3-
 
Colecţia de arheologie
 
-4-
 
Colecţia de arheologie
 
-5-
 
Colecţia de arheologie
 


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu