EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM). La momentul de față în expoziția arheologică a muzeului sunt expuse două cazane de bronz descoperite în anul 1988 lângă s. Nicolscoe, mun. Tiraspol. Alte două cazane aflate în colecțiile MNIM provin din tumulii de lângă Dubăsari și Răscăieții Noi.

Piesa prezentată în calitate de exponat al lunii reprezintă o descoperire mai puțin cunoscută, documentată în 1979 în tumulul nr. 1 din preajma satului Răscăieții Noi, raionul Ștefan-Vodă. Pe lângă dimensiunile sale remarcabile (aproximativ 10 m înălțime), această movilă funerară este cunoscută și prin descoperirea din anul 1953 a unei terminații din bronz executată în stilul animalier scitic. Ulterior, în contextul deteriorării acestei movile a fost găsit un cazan de bronz turnat atribuit culturii scitice. Cazanul a fost grav afectat mecanic, în urma căruia buza a fost deformată, iar pereții, împreună cu un mâner vertical păstrat, au fost îndoiți. S-au pierdut fragmente din partea superioară a corpului și un mâner. Înălțimea totală reconstituită a cazanului este de 24 cm (fără mânere), diametrul reconstituit al cazanului emisferic este de 30 cm, iar greutatea de 6,5 kg. În 2020, au fost obținute date privind compoziția chimică a aliajului cazanului de bronz, care au arătat că acesta a fost turnat dintr-un aliaj format din aproape 95 % cupru. Mormintele scitice cercetate în tumulul de la Răscăieții Noi au fost datate în secolul al IV-lea a. Chr. În același timp, cazanul cu mânere verticale de la Răscăieții Noi aparține unei perioade mai timpurii, acest fapt fiind demonstrat de terminația din bronz din prima jumătate a secolului al V-lea a. Chr. descoperită în anul 1953. În plus, în mormântul 7 din tumulul 2 de la Răscăieții Noi a fost găsită o placă reprezentând un prădător încolăcit (expusă în expoziția MNIM), datată la mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Astfel, cazanul din tumulul nr. 1 de la Răscăieții Noi, cel m ai probabil, aparține sfârșitului perioadei scitice medii, fiind datat la mijlocul, sau în al treilea sfert al secolului al V-lea î. Chr.

Cazanele de bronz scitice din nord-vestul Mării Negre sunt concentrate în trei regiuni principale: Bucovina-Podolia, Dunărea de Jos și Nistrul de Jos, unde a fost găsit și exemplarul din Răscăieții Noi. Unele cazane scitice au fost găsite în afara unui context arheologic, reprezentând descoperiri fortuite. Cu toate acestea, în asociere cu alte descoperiri „fortuite" (de ex. statui antropomorfe scitice), cazanele scitice marchează o prezență scitică, cel mai probabil, nu mai devreme de finalul secolului al VI-lea a. Chr. Cazanele pătrund în zona Bucovinei și Podoliei în perioada scitică timpurie și sunt cunoscute de la mijlocul secolului al VII-lea a. Chr. Cazanele din bronz turnate împreună cu purtătorii acestora, pătrund în zona de stepă cu 150-200 de ani mai târziu, la fel ca și complexele funerare „militare", care apar în regiunile de stepă de vest, nu mai devreme de mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Marea majoritatea a complexelor funerare cu cazane se încadrează în a două jumătatea a sec. V a. Chr. La începutul secolului al IV-lea a. Chr. aceste cazane se întâlnesc mai rar, iar în al doilea sfert de secolului al IV a. Chr. au dispărut complet din practicile culturale ale populației din stepele nord-vest-pontice.

Tur Virtual


Arhiva Evenimentelor

Lansarea proiectului „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol XII de la Varnița – valorificare și promovare”

8 aprilie 2016

La 8 aprilie 2016, Muzeul Național de Istorie a Moldovei a organizat la Varnița un eveniment special - lansarea proiectului „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol XII de la Varnița - valorificare și promovare"/SITVAR. Muzeul este principalul partener al Asociației Femeie. Speranță. Viitor(Varnița) alături de Primăria Varnița, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor și va realiza proiectul în perioada 1 aprilie 2016 - 1 mai 2017.

Manifestarea s-a desfășurat în prezența reprezentanților misiunilor diplomatice, secretarului de stat al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, a unor invitați din Suedia (Vetlanda), a oamenilor de cultură din republică, a administrației și comunității locale.

Evenimentul a fost moderat de primarul localității Varnița, Alexandru Nichitenco, și de directorul general al Muzeului Național de Istorie a Moldovei dr. hab. Eugen Sava. Al. Nichitenco în cuvântul său de salut a menționat necesitatea și utilitatea realizării proiectului, a mulțumit tuturor pentru prezență la eveniment și și-a exprimat speranța că în martie 2017 vom asista la lansarea sitului istoric Tabăra regelui suedez Carol XII de la Varnița în circuitul public.

E. Sava în discursul său a făcut o radiografie cronologică și factologică a evenimentelor ce au precedat elaborarea și lansarea proiectului. El a menționat că în scopul păstrării memoriei istorice, a valorificării unui segment comun de istorie moldo-suedeză-turcă și marcării aniversării a 300-a de la „kalabalâcul" de la Varnița, în anii 2013-2015 în Republica Moldova, Turcia, Suedia, Grecia a fost realizat proiectul „Pe când Suedia era guvernată din Moldova". Acest proiect a fost realizat în Republica Moldova de către Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

Începând cu 1 aprilie 2016, muzeul va contribui la realizarea acestui nou proiect și în curând va veni cu noi idei privind marcarea în 2018 a 300 de ani de la moartea regelui suedez Carol al XII-lea.

Proiectul „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol XII de la Varnița - valorificare și promovare" este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului internațional privind dezvoltarea patrimoniului cultural - CHOICE/Cultural Heritage: Opportunity For Improving Civic Engagement. În cadrul evenimentului acest lucru a fost menționat de Valeria Suruceanu, președintele ICOM Moldova. Ea a mai adăugat că în Republica Moldova programul este realizat de Asociația obștească Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Asociația Agențiilor Pentru Democrația Locală ALDA (Franța) și prevede o schemă de finanțare în cadrul programului de granturi mici a organizațiilor non-guvernamentale, care își propun realizarea proiectelor inovative privind protejarea și interpretarea actuală a patrimoniului cultural național. Concomitent cu Moldova programul se desfășoară în Belarus, Ucraina și Armenia, cu suportul consultativ și informațional al organizațiilor partenere: Organizația Internațională non-guvernamentală "EuroBelarus" (Vilnius, Lituania), Centrul Managementului Cultural (Lviv, Ucraina), Fundația Millenium (Erevan, Armenia) și Asociația Obștească "Centrul inovațiilor culturale" (Minsk, Belarus).

Execelența Sa, doamna Signe Burgstaller, Ambasador al Suediei în Republica Moldova, a salutat participanții la manifestare, iar alocuțiunea ei s-a axat pe relațiile de colaborare a Suediei cu Republica Moldova, a necesității păstrării și promovării memoriei istorice, a segmentului comun de istorie moldo-suedeză de la începutul secolului al XVII-lea.

Andrei Chistol, secretar de stat, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, a evidențiat rolul instituțiilor culturale, inclusiv al muzeelor în păstrarea și popularizarea patrimoniului cultural în țară și peste hotare. El a subliniat că în Varnița au fost realizate diverse proiecte, inclusiv culturale și și-a exprimat speranța că comunitatea din Varnița va sprijini și acest proiect.

Dr. hab Elena Ploșnița a prezentat proiectul „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol XII de la Varnița - valorificare și promovare". Ea a menționat că situl istoric de la Varnița datează cu începutul secolului al XVIII-lea. Carol al XII-lea, regele Suediei, după înfrângerea suferită în bătălia de la Poltava în 1709, împreună cu circa 1000 de militari suedez s-a retras și s-a așezat la Bender (Tighina), apoi la Varnița. La 1 februarie 1713 la Varnița, în tabăra regelui de la Varnița, are loc așa numitul kalabalâk, regele este luat prizonier și dus la Timurtash (azi Erdine, în partea europeană a Turciei). Este ucis în anul 1718 în Norvegia. În anul 1925, în memoria aflării regelui suedez la Varnița, pe locul fostei tabere, a fost ridicat un monument - obelisc. Scopul proiectului este reabilitarea și introducerea în circuitul public a sitului istoric prin restaurarea monumentului regelui suedez Carol al XII-lea, valorificarea științifică și publică a patrimoniului cultural al sitului istoric, amenajarea spațiului aferent sitului. E. Ploșnița a precizat că în cadrul proiectului sunt planificate mai multe manifestări, acțiuni, inclusiv efectuarea cercetărilor istorico-documentare, a investigațiilor arheologice de suprafață, restaurarea monumentului, conservarea patrimoniului, o conferință științifică internațională, o publicație, un stand expozițional, un gard în jurul sitului, și desigur, lansarea sitului reabilitat în circuitul public, turistic.

Veronica Ştefaniuc, președintele Asociației Femeie. Speranță. Viitor (Varnița) a făcut o scurtă expunere cu privire la istoricul și prezentul localității Varnița, a venit cu o informație succintă a rezultatelor derulării mai multor proiecte în Varnița cu sprijinul asociațiilor obștești din localitate.

Despre un proiect-intenție de valorificare a sitului de la Varnița a vorbit arhitectul Ion Budeci de la Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. El a prezentat mai multe schițe, a enunțat idei și soluții inovative, care urmează a fi studiate și, poate, realizate.

Paul Diaconu, reprezentantul Asociației de studiere a istoriei Nordisk Historia och Kultur Fömedlingen din Suedia a propus modalități de prezentare, de expunere a patrimoniului în cadrul sitului istoric reabilitat, a lansat ideea de colaborare cu primăria Vetlanda din Suedia și a promis sprijin în realizarea proiectului.

Ultimul acord în evenimentul special de lansare a proiectului a fost vizitarea sitului istoric, comunicarea cu mass-media.

Elena Ploșnița
 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC