EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM). La momentul de față în expoziția arheologică a muzeului sunt expuse două cazane de bronz descoperite în anul 1988 lângă s. Nicolscoe, mun. Tiraspol. Alte două cazane aflate în colecțiile MNIM provin din tumulii de lângă Dubăsari și Răscăieții Noi.

Piesa prezentată în calitate de exponat al lunii reprezintă o descoperire mai puțin cunoscută, documentată în 1979 în tumulul nr. 1 din preajma satului Răscăieții Noi, raionul Ștefan-Vodă. Pe lângă dimensiunile sale remarcabile (aproximativ 10 m înălțime), această movilă funerară este cunoscută și prin descoperirea din anul 1953 a unei terminații din bronz executată în stilul animalier scitic. Ulterior, în contextul deteriorării acestei movile a fost găsit un cazan de bronz turnat atribuit culturii scitice. Cazanul a fost grav afectat mecanic, în urma căruia buza a fost deformată, iar pereții, împreună cu un mâner vertical păstrat, au fost îndoiți. S-au pierdut fragmente din partea superioară a corpului și un mâner. Înălțimea totală reconstituită a cazanului este de 24 cm (fără mânere), diametrul reconstituit al cazanului emisferic este de 30 cm, iar greutatea de 6,5 kg. În 2020, au fost obținute date privind compoziția chimică a aliajului cazanului de bronz, care au arătat că acesta a fost turnat dintr-un aliaj format din aproape 95 % cupru. Mormintele scitice cercetate în tumulul de la Răscăieții Noi au fost datate în secolul al IV-lea a. Chr. În același timp, cazanul cu mânere verticale de la Răscăieții Noi aparține unei perioade mai timpurii, acest fapt fiind demonstrat de terminația din bronz din prima jumătate a secolului al V-lea a. Chr. descoperită în anul 1953. În plus, în mormântul 7 din tumulul 2 de la Răscăieții Noi a fost găsită o placă reprezentând un prădător încolăcit (expusă în expoziția MNIM), datată la mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Astfel, cazanul din tumulul nr. 1 de la Răscăieții Noi, cel m ai probabil, aparține sfârșitului perioadei scitice medii, fiind datat la mijlocul, sau în al treilea sfert al secolului al V-lea î. Chr.

Cazanele de bronz scitice din nord-vestul Mării Negre sunt concentrate în trei regiuni principale: Bucovina-Podolia, Dunărea de Jos și Nistrul de Jos, unde a fost găsit și exemplarul din Răscăieții Noi. Unele cazane scitice au fost găsite în afara unui context arheologic, reprezentând descoperiri fortuite. Cu toate acestea, în asociere cu alte descoperiri „fortuite" (de ex. statui antropomorfe scitice), cazanele scitice marchează o prezență scitică, cel mai probabil, nu mai devreme de finalul secolului al VI-lea a. Chr. Cazanele pătrund în zona Bucovinei și Podoliei în perioada scitică timpurie și sunt cunoscute de la mijlocul secolului al VII-lea a. Chr. Cazanele din bronz turnate împreună cu purtătorii acestora, pătrund în zona de stepă cu 150-200 de ani mai târziu, la fel ca și complexele funerare „militare", care apar în regiunile de stepă de vest, nu mai devreme de mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Marea majoritatea a complexelor funerare cu cazane se încadrează în a două jumătatea a sec. V a. Chr. La începutul secolului al IV-lea a. Chr. aceste cazane se întâlnesc mai rar, iar în al doilea sfert de secolului al IV a. Chr. au dispărut complet din practicile culturale ale populației din stepele nord-vest-pontice.

Tur Virtual


Arhiva Evenimentelor

Suită de manifestări în cadrul proiectului „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varnița – valorificare și promovare”

22-23 mai 2017

În zilele de 22-23 mai 2017, Muzeul Național de Istorie a Moldovei în colaborare cu Ambasada Suediei în Republica Moldova, Asociația obștească „Femeie. Speranță, Viitor" (Varnița), Muzeul Armatei din Suedia (Stockholm), Ambasada Republicii Moldova în Suedia a organizat un șir de evenimente în cadrul proiectului "Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varnița - valorificare și promovare". Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului internațional privind dezvoltarea patrimoniului cultural - CHOICE/Cultural Heritage: Opportunity For Improving Civic Engagement. În Republica Moldova programul este realizat de Asociația obștească Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Asociația Agențiilor Pentru Democrația Locală ALDA (Franța).

Deschiderea oficială a manifestărilor a avut loc, luni, 22 mai, în Sala Albastră a muzeului, în prezența reprezentanților misiunilor diplomatice, oamenilor de cultură și știință, administrației centrale și locale. La manifestare au participat cercetători științifici, muzeografi, profesori universitari din Suedia, Ucraina, Turcia, Republica Moldova.  

Klas Kronberg de la Muzeul Armatei din Stockholm a prezentat două volume de studii și articole „Karl XII", 2015 și „When Sweden was ruled from the Ottoman Empire", 2016. Ambele volume au fost editate de Muzeul Armatei din Stockholm. Cărțile însumează rezultatele cercetărilor științifice din cadrul proiectului „Când Suedia era guvernată din Imperiul Otoman", proiect ce s-a desfășurat în Suedia, Republica Moldova, Turcia, Grecia. Managerul proiectului a fost dr. Per Sandin. Toate articolele merită atenție, sunt bine elaborate, structurate, semnate de specialiști în domeniu din Ucraina, Turcia, Suedia și Republica Moldova. Editorii volumelor sunt Asa Karlsson, Klas Kronberg și Per Sandin.  

Volumul „Situl istoric Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varnița. Restaurarea memoriei" a fost prezentat de dr.hab. Elena Ploșnița. Cartea a ieșit de sub tipar, în 2017, în seria Biblioteca Tyragetia, o serie promovată de Muzeul Național de Istorie. A fost recenzată dr. Valentina Ursu și dr. hab., profesor universitar Valentin Tomuleț. E. Ploșnița a menționat că pe parcursul secolelor XVIII, XIX, XX, istoriografia națională, istoriografia internațională, în special cea europeană a produs valoroase abordări al fenomenului Carol al XII-lea, regele Suediei, dar lucrări care ar acoperi integral, în timp și spațiu situl istoric de la Varnița, continuă să rămână solitare. Acest volum vine să completeze acest gol. Lucrarea a izvorât din necesitatea cunoașterii și promovării unui segment de istorie comună moldo-turco-suedeză, cu implicații în istoria Poloniei și Ucrainei și este în același timp un omagiu tuturor celor care prin preocupările lor au contribuit la păstrarea memoriei regelui Suediei Carol al XII-lea la Varnița, în Republica Moldova. Au contribuit la realizarea lucrării mai mulți cercetători științifici, muzeografi, profesori universitari din țară și de peste hotare - Victor Ţvircun, academician coordonator, Ion Eremia, profesor universitar, dr. Dinu Poștarenco, reprezentantul Institutului de Istorie al AŞM, un alt reprezentant al AŞM, dr. Alexandru Levinschi, dr. Ion Tentiuc și dr hab E. Sava cu state în cercetarea patrimoniului, numismatul, dr. Ana Boldureanu, arhitectul Ion Budeci, cercetătorii din Suedia - Anders Wesslen și Oscar Sjostrom, ucraineni Igor Sapojnikov, și Vladimir Levciuk ș.a. - numele autorilor, reprezintă în sine o garanție pentru calitatea lucrării. Este o realizare intelectuală demnă de reținut prin valoarea documentară, prin ținuta grafică și desigur prin semnificația demersului științific.  

În cadrul manifestărilor a avut loc vernisajul expoziției „Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varnița Mărturii fotodocumentare". Expoziția reflectă cronologic, prin fotografie și document, procesul de valorificare științifică și publică a sitului istoric „Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varnița".  

În Sala Albastră a muzeului a avut loc conferința internațională „Situl istoric Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varnița. Restaurarea memoriei". La conferință au fost prezentate 11 comunicări, autorii cărora s-au axat pe subiecte concrete legate de viața și activitatea lui Carol al XII-lea în perioada 1709-1713, Tabăra regelui de la Varnița, relațiile Suediei cu Imperiul Otoman și cu Rusia la începutul secolului al XVIII-lea.  

Pe data de 23 mai 2017 participanții la conferință au vizitat situl istoric Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varnița. Dr.hab. E. Sava a prezentat rezultatele realizării proiectului la Varnița, menționând că au fost efectuate investigații arheologice, cercetări istorico-documentare, au fost conservate rămășițele temeliei Cancelariei regelui suedez de la Varnița și reconstruit monumentul din sit consacrat regelui Suediei Carol al XII-lea. La Varnița a avut loc și o întâlnire cu administrația locală, în cadrul căreia au fost discutate probleme de colaborare cu diverse instituții din Suedia și Republica Moldova în scopul continuării valorificării sitului istoric din localitate. 

Elena Ploșnița 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC