EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Exponatul reprezintă un vas de unicat de tip trinoclu. Este datat în perioada eneoliticului, mileniile V-IV î. Hr., aflându-se în legătură cu civilizația Cucuteni-Tripolie (etapa Cucuteni A-B - Tripolie B).

Artefactul a fost descoperit în anul 1986 în așezarea Florești V, la 2,5 km vest de orașul Florești, actualmente moșia satului Mărculești, pe versantul unui promontoriu, la suprafața căruia au fost observate urmele a circa 40 de locuințe preistorice.

Fragmentele originale descoperite, au permis realizarea unei restaurări fidele a piesei arheologice, oferindu-ne, în acest context, un obiect patrimonial de excepție.

Piesa numită convențional ,,vas" reprezintă un dispozitiv în formă de trinoclu format din trei monocluri - tuburi ceramice unite la capete prin intermediul unor punţi. Monoclurile au corpuri cilindrice goale în interior, la mijloc fiind ovale, cu buza și baza evazate în formă de pâlnii, marginile de la extremităţi fiind plate.

Vasul de culoare roșie-cărămizie este modelat dintr-o pastă fină de lut, arsă oxidant şi decorat cu ornament pictat, pentru care s-au folosit coloranţi naturali, de nuanță negru-vișinie. Monoclurile identice ca formă și dimensiuni sunt pictate în aceeași manieră decorativă. Pe exterior, atât pâlniile superioare, cât și cele inferioare, împreună cu mijlocul piesei și punțile, este pictat un decor cu motive geometrice. Ornamentul stilizat de pe vas este desfășurat în două și trei niveluri pe verticală și compartimentat în patru registre. Cea mai importantă zonă ornamentată de pe trinoclu este spațiul dintre pâlnii în zona mediană. Decorul este compus dintr-un grup din opt linii orizontale executate pe mijlocul monoclurilor și trei grupuri din câte 3-4 linii dispuse vertical între registre despărțite de benzi paralele relativ groase. Pe partea exterioară, pâlniile sunt ornamentate cu cercuri interiorul cărora se întretaie de un grup de trei linii și un punct mare pictat, iar în preajma lor sunt mai multe reprezentări foliacee. Se observă, de asemenea, și câteva linii spiralate între alte benzi groase dispuse în triunghiuri cu o latură concavă. În interiorul pâlniilor, suprafața este rudimentar netezită, formând mai multe caneluri neuniforme, care reprezintă urmele apăsate ale uneltei cu care s-a modelat interiorul, iar la o analiză mai atentă se poate admite și existența unor urme ale degetelor olarului. Decorul prezintă imagini ale unor creaturi mitologice și simboluri a unor ideii și credințe religioase ale comunităților preistorice cucuteniene, de unde este presupusă și funcţionalitatea acestor piese, care puteau fi utilizate în practici magico-rituale.

Dimensiunile vasului sunt următoarele: înălţimea - 228 mm; diametrele extremităţilor variază de la 135 la 142 mm; diametrul maxim pe linia a două binocluri / lăţimea vasului - 285-291 mm.

Vasul trinocul de la Florești aparține perioadei clasice a culturi Cucuteni, când foarte larg sunt cunoscute așa-numitele vase-„binocluri". Privit în acest context, trinoclul de la Florești se prezintă a fi o piesă de unicat nu numai în spațiul pruto-nistrean, dar și în întreaga arie de răspândire a civilizației Cucuteni-Tripolie, de la Carpați până la Nipru.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 1


Cetățile scitice târzii de pe Niprul Inferior: probleme de cronologie și atribuire
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Cetățile scitice târzii de pe Niprul Inferior: probleme de cronologie și atribuire

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Zona Niprului Inferior este percepută tradițional ca un teritoriu în care a trăit neîntrerupt o populație scitică în perimetrul Sciției Mari (Scythia Major) și al Sciției Mici (Scythia Minor). Odată cu efectuarea în această regiune, în anii 1980-1990, a unor noi lucrări arheologice, s-a lărgit mult și baza de izvoare. Apariția unor noi informații a contribuit la punerea unor noi probleme, în primul rând, a celor legate de stabilirea cronologiei absolute și a celor vizând atribuirea / delimitarea de ordin etnocultural a monumentelor. Astfel, s-a clarificat că pentru perioada din pătrarul al doilea al sec. III până în a doua jumătate a sec. II a. Chr. în regiune lipsesc izvoarele arheologice – atât cele referitoare la populația sedentară, cât și cele privind populația noma- dă. În sec. II-I a. Chr., în regiunea Niprului Inferior situația se stabilizează și atunci apar așezările scitice târzii. În articolul de față se face analiza indicatorilor cronologici, prezenți în toate așezărilor târzii ale sciților, și se propune data întemeierii acestor așezări. Cel mai probabil ele au apărut la răscrucea sec. II-I a. Chr., o excepție constituind așezarea Znamenskoe, în care sunt prezente materiale specifice celei de a doua jumătăți a sec. II a. Chr. Se face o prezentare comparativă a așezărilor scitice târzii și a celor ce reprezintă cultura scitică de stepă, din aceeași regiune, precum și a monumentelor din zona rurală olbiană. Ca rezultat, se scot în evidență diferențele de ordin cultural, care ne permit să atribuim cultura scitică tardivă tipului de cultură barbară, or aceasta nu ne dă posibilitatea să vedem aici, obligatoriu, o continuare și o dezvoltare a culturii scitice. Elemente ale similitudinii între așezările scitice și cele scitice târzii sunt: utilizarea șanțurilor și a valurilor, unele tipuri de construcții, prelucrarea fierului și producerea pieselor din fier. În ambele cazuri, în complexul de ceramică predomină amforele și vesela ornamentată. Cota ceramicii ornamentate este aproape aceeași, în ambele cazuri; se întâlnesc tipuri înrudite de oale. Numărul mic de monede, predominarea obiectelor din piatră constituie și ele niște trăsături ale similitudinii materialelor analizate. Diferențele se văd în caracterul mai complex al culturii scitice tardive, în raport cu cea scitică, în apariția unor trăsături noi ale fortificațiilor, în construcții, planificarea lor, crearea cenușarelor, noua componență a ceramicii ornamentate și în genere a complexului de ceramică, a obiectelor de cult și a pieselor confecționate de meșteșugari. Monumentele scitice și scitice târzii demonstrează caracterul barbar al culturii, nu însă obligatoriu și continuitatea ei. În cultura scitică tardivă s-au fixat de la bun început trăsături specifice populației din regiunea de vest, în primul rând – trăsături de sorginte geto-dacă. Dat fiind că recent a fost reactualizată ideea despre viețuirea, în așezările scitice târzii, a coloniștilor olbieni, devine motivată compararea culturii acestor monumente cu așezările rurale din Olbia. Ele diferă ca mărime, stratigrafi e, prin utilizarea spațiului, ca tradiție a construcției, a fortificațiilor, după tipul de case, planifi care, prin volumul și componența materialului real, prin complexul de ceramică, sortimentul de monede, plantele cultivate. Este diferită și cronologia lor: așezările scitice târzii au fost întemeiate mai devreme. Aspectul cultural al acestor așezări este unul de tip barbar, deși poate fi urmărită influența grecească. Absența populației în regiunea Niprului Inferior, din cel de al doilea pătrar al sec. III până în a doua jumătate a sec. II a. Chr. corespunde situației de criză generală în regiunea de la nord de Marea Neagră. Lipsa unei legături directe între cultura scitică și cea scitică târzie, în regiunea Niprului Inferior ridică problema formării culturii scitice târzii în această regiune. Plecarea sciților în Crimeea și în Dobrogea presupune revenirea, în regiunea analizată, a unor grupuri de populație. Aspectul general al culturii scitice tardive în regiunea Niprului Inferior, anumite trăsături concrete ale acestei culturi presupune o legătură cu regiunea carpato-danubiană. Se observă o coincidență de cronologie în existența Sciției Mici în Dobrogea și absența populației în regiunea Niprului Inferior, apariția culturii scitice târzii pe Nipru se sincronizează cu afirmarea vieții pe monumentele scitice din Dobrogea. Situația istorică poate fi prezentată, la modul ipotetic, în felul următor. Grupuri de populație amestecată s-au deplasat în regiunea Niprului Inferior din Dobrogea; probabil, aceștia erau descendenți ai sciților, aflați în contact cu coloniștii traci și greci, se prea poate – și cu bastarnii. Ei întrețineau contacte cu reprezentanți ai culturii Zarubineț, din zonele situate la extremitățile nordice ale regiunilor Niprului și mai târziu această populație a venit în contact cu sarmații. Influența grecească putea să se manifeste atât în teritoriile din vest, cât și în perioada existenței așezărilor, când legătură cu Olbia este indubitabilă.
 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Exponatul reprezintă un vas de unicat de tip trinoclu. Este datat în perioada eneoliticului, mileniile V-IV î. Hr., aflându-se în legătură cu civilizația Cucuteni-Tripolie (etapa Cucuteni A-B - Tripolie B). Artefactul a fost descoperit în anul 1986 în așezarea Florești V, la 2,5 km vest de orașul Florești, actualmente moșia satului Mărculești, pe versantul unui promontoriu, la suprafața căruia au fost observate urmele a circa 40 de locuințe preistorice...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC