EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 1

Colecția de ștampile heracleote de la cetatea antică Košary, reg. Odesa, Ucraina
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Colecția de ștampile heracleote de la cetatea antică Košary, reg. Odesa, Ucraina

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Коллекция гераклейских клейм с городища Кошары, Одесская область, Украина

Статья является продолжением публикаций серии керамических амфорных клейм с античного комплекса Кошары. В настоящей публикации представлены клейма Гераклеи Понтийской – одного из известных центров производителей и поставщиков товаров на черноморское побережье. Анализ более 40 клейм этого южно-понтийского центра позволил выделить не только период коммерческих отношений этих территорий (конец V - начало IV вв. до р.Х. - первая треть III вв. до р.Х.) в целом и данного поселения в частности, но также и период наиболее активной торговли с Гераклеей на Кошарcком поселении (вторая половина IV – начало III вв. до р.Х.). Среди данной группы клейм представлен и неизвестный доселе экземпляр фабрикантского клейма, относящегося, видимо, к последним годам гераклейского клеймения.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu