EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1


Reflecții asupra unor afirmații privind răspândirea amforelor grecești în mediul getic
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Reflecții asupra unor afirmații privind răspândirea amforelor grecești în mediul getic

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

О некоторых утверждениях относительно распространения греческих амфор в гетской среде

Статья посвящена критическому анализу статьи А. Левинского «Греческие амфоры на гетских памятниках лесостепи Днестровско-Прутского междуречья - центры и ритмы поступления», опубликованной в журнале «Стратум plus» №3 за 2013 год. Автор этой работы, не являясь специалистом в античном времени и греческой амфорологии в частности, используя для своих научных изысканий нашу монографию «Amforele grecești în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. VI - începutul sec. II a. Chr. (Греческие амфоры в варварской среде северо-западного побережья Понта Эвксинского в VI - начале II вв. до н.э.)» (Chișinău 2007), решил пересмотреть датировку греческого импорта в варварской среде древних гетов, стараясь изо всех сил убедить и нас, специалистов, и, видимо, себя самого, что распространение греческого импорта (в частности амфор) в гетской среде относится лишь к промежутку времени, ограниченному VI - концом IV вв. до Р.Х. Попытка обосновать эти хронологические рамки давно стала для А. Левинского «делом всей его научной жизни», и под них он все настойчивей старается подвести все свои исследования. В данной статье мы постарались постранично прокомментировать те тезисы, которые считаем не только ошибочными, но и заведомо тенденциозными, и которые объясняются, по-видимому, не только незнанием специфики греческих амфор и амфорной эпиграфики и недостаточным владением специальной литературой, но и тем, что автор рассматриваемой работы проводил сравнения и анализ не самого материала, а лишь его иллюстраций.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu