EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 1

Importul amforistic sinopeean la cetatea antică Кošary, regiunea Odesa, Ucraina
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Importul amforistic sinopeean la cetatea antică Кošary, regiunea Odesa, Ucraina

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2007

Синопский амфорный импорт на городище Кошары, Одесская область, Украина

Керамический амфорный материал составляет львиную долю всех артефактов найденных на греческом городище Кошары. Изучение амфорного материала позволил выделить 10 греческих центров производителей, которые ввозили на местный рынок свои товары в амфорах. В IV-II вв. до Р.Х. Синопа становится главным поставщиком оливкового масла на рынки северо-западного Причерноморья. Синопский амфорный материал представлен не только профильными фрагментами, но и около 30-ю клеймами, которые позволяют воссоздать, сравнительно реальную, картину распространения товаров Синопы на данном городище. Фрагменты амфор и амфорные клейма позволили предположить, что пик поступления амфор Синопы на Кошарское городище приходился на конец IV в.- первую четверть III в. до Р.Х.

Список иллюстраций

Рис. 1. Кошары. Фрагменты синопских амфор.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu