EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 1

Complexe locative tardive din așezarea medievală de la Rudi
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Complexe locative tardive din așezarea medievală de la Rudi

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

În articol sunt analizate patru locuințe cercetate, în anul 1983, la periferia așezării medievale fortifi cate „Farfuria Turcească”. Acestea s-au dovedit a fi cele mai târzii din toate complexele studiate în situl menționat. În publicațiile anterioare majoritatea complexelor din această așezare au fost greșit atribuite unei perioade mai târzii, fiind întinerite cu 100, sau chiar cu 150 de ani. Ca urmare a analizei detaliate a materialului ceramic, precum și a altor piese, descoperite în complexele închise, s-a stabilit că atât locuințele, cât și întreaga așezare, nu depășesc limita secolului XI. Astfel, nici materialele arheologice și nici contextul istoric nu permit încadrarea așezării fortifi - cate de la Rudi-Farfuria Turcească în secolele XII-XIII.

Lista ilustrațiilor:


Fig. 1. Rudi-Farfuria Turcească. Planul și profi lul locuinței nr. 10. Fig. 2. Rudi-Farfuria Turcească. Planul și profi lul locuinței nr. 12. II. Materiale și cercetări 338 Fig. 3. Rudi-Farfuria Turcească. Planul și profi lul locuințelor nr. 9 și nr. 15. Fig. 4. Rudi-Farfuria Turcească. Descoperiri din locuințe: 1-6 - locuința nr. 9; 7-12 - locuința nr. 12; 13-16 - locuința nr. 10. Fig. 5. Rudi-Farfuria Turcească. Ceramică din cuptorul locuinței nr. 10. Fig. 6. Rudi-Farfuria Turcească. Ceramică: 1-5 - locuința nr. 9; 6-8 - locuința nr. 15; 9-15 - cuptorul locuinței nr. 10. Fig. 7. Rudi-Farfuria Turcească. Ceramică: 1 - cuptorul locuinței nr. 15; 2-13 - cuptorul locuinței nr. 12. Fig. 8. Rudi-Farfuria Turcească. Ceramică din locuința nr. 12: 1-11 - de pe podea; 12-19 - din emplecton.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu