EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 1

Orizonturile cultural-cronologice hallstattiene de la așezarea pluristratigrafi că Ivancea II
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Orizonturile cultural-cronologice hallstattiene de la așezarea pluristratigrafi că Ivancea II

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2007

Prin acest articol sunt introduse în circuitul științifi c materialele obținute în urma săpăturilor efectuate în așezarea pluristratigrafi că Ivancea II, raionul Orhei, Republica Moldova, în anul 1981. Investigațiile la situl menționat au scos în evidență două orizonturi hallstattiene: orizontul – Chișinău-Corlăteni și Basarabi-Şoldănești. Ca urmare a săpăturilor arheologice a fost obținută o colecție bogată de ceramică din aceste perioade, au fost cercetate resturile unei locuințe de suprafață și a unor complexe gospodărești. Prezența într-o singură așezare a două straturi hallstattiene este un fenomen rar întâlnit în spațiul pruto-nistrean.

Lista ilustrațiilor:

Fig. 1. 1 - Schema amplasării secțiunilor la așezarea Ivancea II; 2 - planul secțiunii I; 3 - planul secțiunii II. Fig. 2. Ivancea II, secțiunea I. Vestigiile locuinței de suprafață (plan și profil). Semne convenționale: 1 - lut ars; 2 – ceramică; 3 - lemn carbonizat; 4 - nivelul actual de călcare; 5 - strat cultural; 6 - săpături moderne; 7 - strat steril. Fig. 3. Ivancea II, secțiunea I. Planul și profi lul gropilor (groapa 4 – medievală). Fig. 4. Ivancea II, secțiunea II. Planul și profi lul gropilor (gropile 1 și 6 – medievale). Fig. 5. Ivancea II. Ceramică hallstattiană.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu