EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 1

Cronica descoperirilor monetare (I)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Cronica descoperirilor monetare (I)

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2007

Хроника монетных находок (I)

Публикуемая сводка содержит сообщения о кладах и единичных находках монет с античных времен до XVIII-го века, найденных на территории Республики Молдова на протяжении 2005-2006 гг. Использование современных металлодетекторов позволило в последние годы извлечь на свет огромное количество нумизматического материала. Только малая часть этих находок попадают в музейные коллекции, некоторые идут в частные собрания, а большая часть уходят за рубежом. Вот почему мы поставили перед собой цель печатать на страницах новой серии «Тyragetia» хронику нумизматических находок. Этo позволит сохpанить часть ценейшей информации, а также предоставить исследователям в короткие сроки важные сведения о материалaх, которые смогли бы использовать в своих разработках. Будем благодарны коллегам из других музеях, археологам и коллекционерам за сведения о находках новых кладов и различных монет. В настоящей хронике авторы публикуют 8 античных находок и 19 средневековых, в том числе и 9 кладов.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu