EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM). La momentul de față în expoziția arheologică a muzeului sunt expuse două cazane de bronz descoperite în anul 1988 lângă s. Nicolscoe, mun. Tiraspol. Alte două cazane aflate în colecțiile MNIM provin din tumulii de lângă Dubăsari și Răscăieții Noi.

Piesa prezentată în calitate de exponat al lunii reprezintă o descoperire mai puțin cunoscută, documentată în 1979 în tumulul nr. 1 din preajma satului Răscăieții Noi, raionul Ștefan-Vodă. Pe lângă dimensiunile sale remarcabile (aproximativ 10 m înălțime), această movilă funerară este cunoscută și prin descoperirea din anul 1953 a unei terminații din bronz executată în stilul animalier scitic. Ulterior, în contextul deteriorării acestei movile a fost găsit un cazan de bronz turnat atribuit culturii scitice. Cazanul a fost grav afectat mecanic, în urma căruia buza a fost deformată, iar pereții, împreună cu un mâner vertical păstrat, au fost îndoiți. S-au pierdut fragmente din partea superioară a corpului și un mâner. Înălțimea totală reconstituită a cazanului este de 24 cm (fără mânere), diametrul reconstituit al cazanului emisferic este de 30 cm, iar greutatea de 6,5 kg. În 2020, au fost obținute date privind compoziția chimică a aliajului cazanului de bronz, care au arătat că acesta a fost turnat dintr-un aliaj format din aproape 95 % cupru. Mormintele scitice cercetate în tumulul de la Răscăieții Noi au fost datate în secolul al IV-lea a. Chr. În același timp, cazanul cu mânere verticale de la Răscăieții Noi aparține unei perioade mai timpurii, acest fapt fiind demonstrat de terminația din bronz din prima jumătate a secolului al V-lea a. Chr. descoperită în anul 1953. În plus, în mormântul 7 din tumulul 2 de la Răscăieții Noi a fost găsită o placă reprezentând un prădător încolăcit (expusă în expoziția MNIM), datată la mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Astfel, cazanul din tumulul nr. 1 de la Răscăieții Noi, cel m ai probabil, aparține sfârșitului perioadei scitice medii, fiind datat la mijlocul, sau în al treilea sfert al secolului al V-lea î. Chr.

Cazanele de bronz scitice din nord-vestul Mării Negre sunt concentrate în trei regiuni principale: Bucovina-Podolia, Dunărea de Jos și Nistrul de Jos, unde a fost găsit și exemplarul din Răscăieții Noi. Unele cazane scitice au fost găsite în afara unui context arheologic, reprezentând descoperiri fortuite. Cu toate acestea, în asociere cu alte descoperiri „fortuite" (de ex. statui antropomorfe scitice), cazanele scitice marchează o prezență scitică, cel mai probabil, nu mai devreme de finalul secolului al VI-lea a. Chr. Cazanele pătrund în zona Bucovinei și Podoliei în perioada scitică timpurie și sunt cunoscute de la mijlocul secolului al VII-lea a. Chr. Cazanele din bronz turnate împreună cu purtătorii acestora, pătrund în zona de stepă cu 150-200 de ani mai târziu, la fel ca și complexele funerare „militare", care apar în regiunile de stepă de vest, nu mai devreme de mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Marea majoritatea a complexelor funerare cu cazane se încadrează în a două jumătatea a sec. V a. Chr. La începutul secolului al IV-lea a. Chr. aceste cazane se întâlnesc mai rar, iar în al doilea sfert de secolului al IV a. Chr. au dispărut complet din practicile culturale ale populației din stepele nord-vest-pontice.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 1


Cu privire la decorul vaselor cu figuri roșii din nordul și nord-vestul Pontului Euxin
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Cu privire la decorul vaselor cu figuri roșii din nordul și nord-vestul Pontului Euxin

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Декор краснофигурной керамики из Северo-Западного pегиона Понта Эвксинского

Во второй части нашего исследования (см. Banaru 2007, 63-87) обсуждается вопрос о орнаменте красно-фигурных ваз из Cеверного и Cеверо-Западного pегионов Причерноморья. Весь доступный нам материал из греческих колоний и их Хинтерланда был нами расмотрен и включен в специальном каталоге нашего исследования. Во время составления этого списка краснофигурных ваз из указанного пространства, наряду с кратким описанием декора мы попытались также обратить отдельное внимание вопросам датировки и принадлежности сосудов. В сравнении с находками из фракийского, скифского или греко-варварского окружения, которые, независимо от их орнамента, мы зарегистрировали полностью, наш список содержит только те краснофигурныe вазы или их фрагменты из греческих колоний, которые были украшены только антропоморфным или зооморфным орнаментом. Например, в нашем спискe отсутствуют т. н. Palmette Lecythi, которые в большом количествe встречаются в могилах Ольвии. Обсуждение орнамента красно-фигурных ваз из данного pегионa показало что они были украшены мифологическими и обыденными сценами. Среди первых очень часто встречаются те с изображением самого Диониса или своего тиасосa, окружения из сатир и менад. Довольно часто встречаются также сцены с сражениями амазонок и аримаспов которые были вероятно излюбленными сюжетами клиентов понтийского региона. В этом контексте oсобое внимание мы уделили сюжету на пелике из могилы у с. Манта, Республика Молдова, которое мы считаем как очень подлинное представление мифа o Aриадне. Очень разнообразны и обыденныe сюжеты с сценами греческого симпозиума и комоса, музыкальной и спортивной жизни греков, свадебные и женские сцены. На основе рассмотренных сюжетов орнамента краснофигурных ваз можно заключить что самые красивые и ценные сосуды были до сих пор найдены в колониях, в то время как большинство находок из Хинтерланда украшенны простым орнаментом спиралей, меандров, пальметок, кругов и. др. Вазы с тематическими представлениями встречаются довольно редко и относяться, в большинстве случаев, к массовому производству.

Список иллюстряций:

Рис. 1: 1 - aмфора, Ольвия (по: Cat. Odessa 2001, 36, cat. 31 B); 2 - oйнохоя или хидрия, Никоний (по: Секерская 1982, 136 сл., рис. 1); 3 - киликс, Ольвия (по: Горбунова 1964, 180, рис. 2, 1); 4 - киликс, Оль- вия (по: Горбунова 1964, 180, рис. 5, 1); 5 - oйнохоя, Frankfurt, Museum für Vor- und Frühgeschichte (по: Boardman 1997, nr. 70); 6 - киликс, Ольвия (по: Горбунова 1964, 180, рис. 2, 3); 7 - кратер-каликс, Истрия (по: Alexandrescu 1978, cat. 453, pl. 52); 8 - фрагмент, Никоний (по: Treister, Vinogradov 1993, 532, fig. 4); 9 и 11 - гуттус, Karlsruhe, Badisches Landesmuseum (по: Boardman 1997, nr. 76); 10 - киликс, Березань (по: Ilyina 2001, fi g. 3); 12 - чаша, Березань (по: Ilyina 2001, fig. 5); 13 - киликс, Березань (по: Ilyina 2001, fi g. 6). Рис. 2: 1 - лекиф, Tarent, Museo Nazionale (по: Wolf 2002, Taf. 2, 1); 2 - чаша, Museum of Fine Arts, Boston (по: Moraw 1998, nr. 261, fig. 33 a); 3 - кувшин, Boston, Museum of Fine Arts (по: Pfuhl 1924, Abb. 104); 4 - киликс, Ольвия (по: Горбунова 1964, 180, рис. 1, 3); 5 - стамнос, Boston, Museum of Fine Arts (по: Bernhard, Daszewski 1986, 730, nr. 54*); 6 - кратер, Tübingen, Antikensammlung der Universität (по: Bernhard, Daszewski 1986, 733, nr. 111); 7 - пелика, London, British Museum (по: Bernhard, Daszewski 1986, 733, nr. 112); 8 - чаша, Ольвия (по: Belin de Balu 1972, pl. XXXVII, fi g. 4). Рис. 3: 1 - кратер, остров Левке (по: Ochotnikov 2006, 62, Taf. 11, 7); 2 - лекана, Agighiol (по: Berciu 1969, Taf. 131, 1); 3 - пелика, Ольвия (по: Скржинская 1997b, 52, рис. 7); 4 - канфар, Левке (по: Ochotnikov 2006, 62, Taf. 11, 1); 5 - пелика, Ольвия (по: Belin de Balu 1972, pl. XXXVII, fi g. 1); 6 - скифос, Истрия (по: Alexandrescu 1978, cat. 494, pl. 58); 7 - кратер-каликс, Истрия (по: Alexandrescu 1978, cat. 446, pl. 52); 8 - кратер-колокол, Истрия (по: Alexandrescu 1978, cat. 445, pl. 54); 9 - чаша, Ольвия (по: Передольская 1963, 45, рис. 16); 10 - киликс, Ольвия (по: Горбунова 1964, 180, рис. 4, 1); 11 - скифос (?), Ольвия (по: Belin de Balu 1972, pl. XXXVI, fi g. 2). I. Studii 118 Рис. 4: 1 - кратер-колокол, Никоний (по: Cat. Odessa 2001, 38-39, cat. 35 A); 2 - кратер-колокол, Ольвия (по: Cat. Odessa 2001, 37, cat. 33 A); 3 - кратер-каликс, Никоний (по: Cat. Odessa 2001, 40-41, cat. 39 A); 4 - кратер-каликс, Истрия (по: Alexandrescu 1978, cat. 452 a, pl. 53); 5 - кратер-каликс, Истрия (по: Alexandrescu 1978, cat. 452 b, pl. 53); 6 - пелика, Манта (по: Patrimoniul cultural 2004, 35); 7 - aмфора, Ольвия (по: Cat. Odessa 2001, 36, 31 A); 8 - пелика, Ольвия (по: Шталь 2000, 75 сл., кат. 132 a); 9 - лекиф, Березань (по: Ilyina 2001, fi g. 11); 10 - лекиф, Ольвия (по: Cat. Odessa 2001, 37, cat. 34). Рис. 5: 1 - пелика, Ольвия (по: Шталь 2000, 52 сл., кат. 80 a); 2 - кратер-колокол, Košary (по: Treister, Vinogradov 1993, 533, pис. 5); 3 - пелика, Ольвия (по: Шталь 2000, 46, кат. 61 a); 4 - лекиф, Ольвия (по: Cat. Odessa 2001, 46, cat. 55); 5 - пелика, Ольвия (по: Шталь 2000, 33, кат. 30 b); 6 - пелика, Ольвия (по: Шталь 2000, 86, кат. 166 b); 7 - пелика, Ольвия (по: Cat. Odessa 2001, 41, cat. 44 A); 8 - kратер-колокол, Никоний (по: Cat. Odessa 2001, 38-39, cat. 35 B).

Valeriu Banaru
Natalia Mateevici, Amforele grecești în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. VI - începutul sec. II a. Chr. Chișinău, 2007. 284 p. + 353 estampaje, 37 fi guri și 18 hărți. ISBN 978-9975-80-080-8
Tyragetia, serie nouă, vol. III [XVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Valeriu Banaru
Cu privire la difuzarea ceramicii cu figuri roșii în nord-vestul Pontului Euxin (reflecții pe marginea unei cărți recente despre comerțul și funcționalitatea vaselor atice în spațiul pontic)
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Valeriu Banaru
Cu privire la începutul difuzării ceramicii atice cu figuri roșii în nord-vestul Pontului Euxin
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Valeriu Banaru
Considerații cu privire la mediatorii relațiilor comerciale și de schimb dintre lumea greacă și localnicii din nord-vestul Pontului Euxin pe baza izvoarelor arheologice și scrise din secolele VII-V a. Chr.
Tyragetia, serie nouă, vol. III [XVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Valeriu Banaru
Piese arheologice din colecțiile Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei într-o expoziție din Republica Federală Germania. Attila und die Hunnen – Begleitbuch zur Ausstellung (Attila și hunii – ghidul expoziției). Hrsg. vom Historischen Museum der Pfalz, Speyer. Konrad Theiss Verlag: Stuttgart, 2007. 388 p. + 470 imagini color. ISBN 978-3-8062-2114-5
Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC