EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 1

Episodul Sviderian în Epipaleoliticul carpato-nistrean
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Episodul Sviderian în Epipaleoliticul carpato-nistrean

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Эпипалеолитический свидер в Карпато-Днестровском регионе В статье рассматриваются сложные проблемы диагностики присутствия в Днестровско-Карпатском регио- не такого культурного явления как эпипалеолитический свидер. Представлены новые материалы, собранные на стоянке Селиште, делается попытка реинтерпретации материалов ряда «раннемезолитических» памятников Поднестровья, такие как Молодова V, слой 1, Атаки VI, Сокол и др. Если наши разработки корректны, то вероятно, область распространения свидерской епипалеолитической культуры смещается намного к югу. Рассматриваются два варианта объяснения присутствия свидерских элементов в данной зоне: либо здесь находится область зарождения свидера из местного эпигравета, либо рассматриваемые стоянки, включая Чахлэу-Скауне и Биказ-Кей представляют собой точки в продвижении свидерцев в сторону Крыма. Список иллюстраций: Рис. 1. Свидерский кремневый материал из стоянки Скауне (по К.С. Николаеску-Плопшор). Рис. 2. Схематичный план мыса Селиште. Рис. 3. Кремневые предметы, опубликованные И. Рафаловичем и В. Лапушняном: 1, 2, 6-9 - нуклеусы; 3-4 - пластиночки ретушированные; 5, 12 - пластины ретушированные; 13 - свидерский наконечник; 15-16 - скребки Рис. 4. Кремневые предметы из стоянки Селиште: 1, 3, 4, 28 - пластины грубо ретушированные; 2, 23 - резцы; 5, 6, 21 - ретушированные острия; 7-16, 19, 20, 22, 24, 27 - скребки; 29-30 нуклеусы. Рис. 5. Кремневые предметы из стоянки Молодова V, слой 1: 1, 3-5, 25, 31 - скребки; 2, 7 - предмет типа esquaille; 6, 8, 10, 16, 17, 20, 21, 24 - пластины с прямым и косо ретушированным концом; 9, 15, 22 - пластины с ретушированной спинкой; 13, 14 - свидерские наконечники; 18-19 - пластины грубо ретушированные 23, 26-30 - резцы. Рис. 6. Кремневые предметы, характерные для свидерской культуры (по И. и С. Козловски 1975) Рис. 7. Карта эпипалеолитических стоянок Карпато-Днестровского региона, с свидерскими элементами в каменой индустрии: 1 - Атаки VI; 2 - Врублевцы; 3 - Сокол; 4 - Молодова V, слой 1; 5 - Оселивка I, III; 6 - Скауне; 7 - Селиште. Прерывистой линией обозначены возможные пути продвижения свидерцев.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu